wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KOMPOZYCJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WIEDZĄ A WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘB.


MAZUR J. RÓSZKIEWICZ M. STRZYŻEWSKA M. /WYNIKI BADAŃ ŚREDNICH PRZEDS./

wydawnictwo: SGH, 2011, wydanie I

cena netto: 33.80 Twoja cena  32,11 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

cena netto + 5% vat.


KOMPOZYCJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WIEDZĄ A WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘBIORSTWA
Wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce


WstępI. BADANIE POZIOMÓW ORIENTACJI NA WIEDZĘ I ICH WPŁYWU NA WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘBIORSTW

1. Sformułowanie problemu badawczego

2. Model badawczy i hipotezy

2.1. Schemat modelu badawczego

2.2. Hipotezy

2.3. Przejawy orientacji na wiedzę

2.3.1. Wsparcie ze strony kierownictwa

2.3.2. Kultura organizacyjna

2.3.3. Zarządzanie wiedzą a strategia przedsiębiorstwa

2.3.4. Zarządzanie wiedzą a infrastruktura techniczna

2.3.5. Wybór przejawów orientacji na wiedzę, które będą podlegać analizie

2.4. Operacjonalizacja modelu badawczego dla celów pomiaru

2.4.1. Kategoryzacja zmiennych

2.4.2. Model formalny orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę

3. Metoda badawcza

3.1. Metoda gromadzenia danych i wybór populacji badanych przedsiębiorstw

3.2. Dobór próby i jej charakterystyka

3.3. Opis kwestionariusza ankietowego

3.4. Statystyczne metody analizy danych

4. Wyniki badania empirycznego

4.1. Poziom orientacji menedżerów na wiedzę

4.2. Orientacja przedsiębiorstw na wiedzę

4.2.1. Poziomy orientacji przedsiębiorstw w trzech zakresach działań związanych z wiedzą

4.2.2. Współwystępowanie poziomów orientacji przedsiębiorstw na wiedzę w wyróżnionych zakresach działań

4.2.3. Całościowa orientacja przedsiębiorstw na wiedzę

4.3. Poziom orientacji menedżerów a poziom orientacji przedsiębiorstw na wiedzę

4.4. Poziom orientacji menedżerów na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw

4.5. Poziom orientacji przedsiębiorstw na wiedzę a ich wyniki ekonomiczne

4.6. Poziomy orientacji menedżerów na wiedzę oraz poziomy orientacji przedsiębiorstw na wiedzę w segmentach przedsiębiorstw a wyniki ekonomiczne

4.7. Poziomy orientacji przedsiębiorstw na wiedzę w wyróżnionych zakresach a wyniki ekonomiczne

4.7.1. Poziom orientacji na wiedzę w zakresie pozyskiwania i upowszechniania danych i informacji a wyniki ekonomiczne

4.7.2. Poziom orientacji na wiedzę w zakresie tworzenia i upowszechniania nowej wiedzy a wyniki ekonomiczne

4.7.3. Poziom orientacji na wiedzę w zakresie jej wykorzystywania i transferu poza przedsiębiorstwa a wyniki ekonomiczne

5. Interpretacja wyników empirycznego badania wpływu orientacji na wiedzę na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwII. BADANIE KOMPOZYCJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WIEDZĄ I ICH WPŁYWU NA WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘBIORSTW

1. Struktura orientacji przedsiębiorstw na wiedzę a wyniki ekonomiczne-przedsiębiorstw

1.1. Hipoteza

1.2. Wyniki badania empirycznego, ich interpretacja i wnioski

2. Wpływ przejawów orientacji na wiedzę na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw

2.1. Pytania badawcze i hipotezy

2.2. Wyniki badania empirycznego, ich interpretacja i wnioski

2.2.1.Wsparcie ze strony kierownictwa dla działań związanych z wiedzą

2.2.2. Zaangażowanie menedżerów i pracowników liniowych w działania związane z wiedzą

2.2.3. Ukierunkowanie procesów związanych z wiedzą na działania strategiczne i operacyjne

2.2.4. Czynniki kulturowe, organizacyjne i techniczne jako przejawy orientacji przedsiębiorstw na wiedzę i ich wpływ na wyniki ekonomiczneBibliografia

Aneksy


209 stron, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO
SZUMLICZ T. RED.

- RYZYKO SEKURYTYZACJI A KRYZYS FINANSOWY
WASZKIEWICZ A.

- POLSKIE PRAKTYKI INNOWACYJNE ASPEKTY TEORETYCZNE I BADANIA EMPIRYCZNE
GOLIŃSKA-PIESZYŃSKA M.

- CYKLE ŻYCIA I BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW
MĄCZYŃSKA E. RED.

- WYZWANIA REGULACYJNE WOBEC DOŚWIADCZEŃ GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO
SZAMBELAŃCZYK J. RED.

- SERWICYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI
LICHNIAK I. RED.

- PRAKTYCZNE METODY BADANIA NIEWYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
BIJAK W.

- JAK ŻYĆ W KRYZYSIE? ZACHOWANIA POLSKICH KONSUMENTÓW
BAMBOL M. RED.

- CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA WE WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
OSTASZEWSKI P. RED.

- UOGÓLNIONA MIARA ODLEGŁOŚCI GDM W STATYSTYCZNEJ ANALIZIE WIELOWYMIAR..
WALESIAK M.

- ANALIZA DANYCH JAKOŚCIOWYCH I SYMBOLICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGR. R
GATNAR E. WALESIAK M. RED.

- DYNAMICZNE MODELE PANELOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH
DAŃSKA-BORSIAK B.

- WOJNY ŻYWNOŚCIOWE
BELLO W.

- STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU R
GATNAR E. WALESIAK M.

- ORIENTACJA NA WIEDZĘ A WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘBIORSTWA
MAZUR J. RÓSZKIEWICZ M. STRZYŻEWSKA M.

- BANK KOMERCYJNY W POLSCE PODRĘCZNIK AKADEMICKI
ŚWIDERSKA J. GALBARCZYK T. KLIMONTOWICZ M. MARCZYŃSKA K.

- RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ
BOROWSKI G.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021