wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RÓŻNICE MIĘDZY DOCHODZENIEM A ŚLEDZTWEM W POLSKIM PROCESIE KARNYM


TARNOWSKA D.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2009, wydanie I

cena netto: 74.10 Twoja cena  70,40 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Różnice między dochodzeniem a śledztwem w Polskim procesie karnym


Niniejsze opracowanie obejmuje okres od roku 1928 do chwili obecnej. Postępowanie przygotowawcze jako pierwsze stadium procesu karnego, wszczynanie po uzyskaniu informacji o czynie i na podstawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, na przestrzeni lat ulegało licznym zmianom, aby uzyskać kształt nadany przez ustawodawcę nowelizacją z dnia 10 stycznia 2003 i 29 marca 2007 roku kodeksu postępowania karnego uchwalonego w 1997 roku. Zaznaczyć jednak trzeba, że nie jest to kształt ostateczny, gdyż prowadzone są dalsze prace zmierzające do kolejnych zmian systemu prawa karnego procesowego, w tym przepisów dotyczących dochodzenia i śledztwa.

Praca skupia się na wskazaniu w poszczególnych okresach - i na podstawie zmieniających się aktów prawnych - różnic pomiędzy dwoma formami postępowania przygotowawczego: dochodzenia i śledztwa.

Trzeba jednak wskazać, że obecne formy te są do siebie zbliżone, spełniają te same zadania, przechodzą przez dwie fazy rozwojowe (tj. postępowanie in rem i postępowanie in personam), dokonywane są w nich takie same czynności procesowe, wykorzystywane są te same dowody, można w nich stosować te same środki przymusu, kończą się analogicznymi decyzjami i biorą w nich udział te same strony procesowe. Za tym, że są to dwie zbliżone formy przemawia unormowanie zawarte w przepisie art. 325a k.p.k. z 1997 roku, który stanowi, iż przepisy dotyczące śledztwa stosuje się odpowiednio do dochodzenia, jeżeli przepisy rozdziału 36a k.p.k. (pt. Dochodzenie) nie stanowią inaczej. Oznacza to, że do dochodzenia mają zastosowanie przepisy dotyczące śledztwa, z uwzględnieniem zmian zawartych w rozdziale 36a k.p.k. Pomimo znacznych podobieństw formy postępowania przygotowawczego wykazują różnice, które będą przedmiotem analizy w niniejszej pracy.


Spis treści:

Uwagi wstępne

Część pierwsza
KSZTAŁTOWANIE SIĘ INSTYTUCJI DOCHODZENIA I ŚLEDZTWA W POLSKIEJ PROCEDURZE KARNEJ W LATACH 1928-1997

Rozdział I
Postępowanie przygotowawcze według przepisów kodeksu postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 roku
§ 1. Postępowanie przygotowawcze w latach 1928-1948
1. Cele dochodzenia i śledztwa
2. Organy prowadzące dochodzenie i śledztwo oraz zakres spraw, w których były prowadzone
3. Sposób przeprowadzania czynności w dochodzeniu i w śledztwie
4. Sposób utrwalania czynności przeprowadzanych w toku dochodzenia i śledztwa
5. Możliwość wykorzystywania czynności dochodzenia i śledztwa przez sąd wyrokujący
6. Uwagi podsumowujące
§ 2. Postępowanie przygotowawcze w latach 1949-1950
1. Organy prowadzące śledztwo i zakres spraw, w których było prowadzone
2. Cele (zadania) śledztwa
3. Wszczęcie śledztwa
4. Wszczęcie postępowania sądowego
5. Umorzenie śledztwa
6. Oskarżenie prywatne
7. Czynności niecierpiące zwłoki (gdy prokuratora nie było na miejscu ich dokonywania)
8. Uwagi podsumowujące
9. Odmienności uregulowań postępowania przygotowawczego w kodeksie wojskowym postępowania karnego
§ 3. Postępowanie przygotowawcze w latach 1950-1968 ze szczególnym uwzględnieniem reformy z dnia 21 grudnia 1955 roku
1. Rodzaje dochodzenia i śledztwa oraz zakres spraw, w których były prowadzone
2. Organy prowadzące dochodzenie i śledztwo
3. Czas trwania dochodzenia i śledztwa
4. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów i odroczenie jego ogłoszenia
5. Uwagi podsumowujące

Rozdział II
Postępowanie przygotowawcze według przepisów kodeksu postępowania karnego z dnia 19 kwietnia 1969 roku
§ 1. Rodzaje dochodzenia i śledztwa
§ 2. Organy prowadzące dochodzenie i śledztwo
§ 3. Rodzaje spraw, w których prowadzono dochodzenie i śledztwo
§ 4. Czas trwania dochodzenia i śledztwa^
§ 5. Wszczęcie dochodzenia i śledztwa
§ 6. Odmowa wszczęcia dochodzenia i śledztwa
§ 7. Przedstawienie zarzutów
§ 8. Zakończenie dochodzenia i śledztwa
§ 9. Umorzenie dochodzenia i śledztwa
§ 10. Zawieszenie dochodzenia i śledztwa
§ 11. Akt oskarżenia
§ 12. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
§ 13. Podjęcie i wznowienie postępowania bezwarunkowo umorzonego
§ 14. Uwagi podsumowujące

Część druga
INSTYTUCJA DOCHODZENIA I ŚLEDZTWA W KODEKSIE POSTĘPOWANIA KARNEGO Z 1997 ROKU

Rozdział III
Rodzaje dochodzenia i śledztwa

Rozdział IV
Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze

Rozdział V
Kategoria czynu a forma postępowania przygotowawczego

Rozdział VI
Czas trwania postępowania przygotowawczego

Rozdział VII
Uproszczenia niektórych form czynności w dochodzeniu oraz wszczęcie postępowania przygotowawczego
§ 1. Uproszczenia niektórych form czynności w dochodzeniu
§ 2. Wszczęcie postępowania przygotowawczego

Rozdział VIII
Przedstawienie zarzutów

Rozdział IX
Czynności związane z zakończeniem postępowania przygotowawczego
§ 1. Zamknięcie dochodzenia lub śledztwa
§ 2. Sporządzenie i wniesienie do sądu aktu oskarżenia lub inne zakończenie postępowania
§ 3. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego
§ 4. Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy
§ 5. Umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających
§ 6. Postanowienie co do dowodów rzeczowych

Rozdział X
Kontrola nad postępowaniem przygotowawczym dokonywana przez prokuratora
§ 1. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym
§ 2. Podjęcie i wznowienie postępowania bezwarunkowo umorzonego lub uchylenie postanowienia przez Prokuratora Generalnego
§ 3. Uwagi podsumowujące

Część trzecia
FORMY POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO W WYBRANYCH PAŃSTWACH

Rozdział XI
Formy postępowania przygotowawczego we francuskim procesie karnym

Rozdział XII
Forma postępowania przygotowawczego w niemieckim procesie karnym

Rozdział XIII
Formy postępowania przygotowawczego w rosyjskim procesie karnym

Uwagi końcowe
Bibliografia
Wykaz skrótów
Summary


329 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021