wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

HISTORIA ADMINISTRACJI


IZDEBSKI H.

wydawnictwo: LIBER, 2001, wydanie V

cena netto: 52.30 Twoja cena  49,69 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Dostrzeżenie znaczenia - ukształtowanej historycznie, lecz zarazem zmieniającej się - świadomości państwowej i prawnej społeczeństwa stanowi jeden z istotnych warunków społecznie racjonalnego administrowania na każdym szczeblu, jak też racjonalnego przeobrażania administracji.

Tradycja historyczna to nie tylko kwestia źródeł aktualnych koncepcji i rozwiązań administracyjnych, która jest podstawowym przedmiotem niniejszego wykładu, i nie tylko kwestia świadomości państwowej i prawnej społeczeństwa. To również kwestia uwzględniania w bieżącej działalności administracyjnej poszczególnych, konkretnych składników tradycji. Składników tych jest niemało i nie są one bynajmniej bez znaczenia. Należą do nich także formy zewnętrzne i różne znaki symboliczne.


Spis treści:

Od autora
1. Uwagi wstępne.

Część pierwsza
Administracja wieku Oświecenia
2. Podstawy społeczno-gospodarcze, chronologia i podstawowe cechy monarchii absolutnej
3. Absolutyzm oświecony
4. Oświecone republiki
5. Zakres działania państwa i administracji - zagadnienia ogólne
6. Kameraliści i policyści
7. Fizjokratyzm a zakres działania administracji
8. Organizacja administracji w monarchiach absolutnych - system biurokratyczny
9. Organizacja administracji osiemnastowiecznej republik: Anglia, Szwecja, Stany Zjednoczone
10. Organizacja administracji republik. Polska w II połowie XVIII w
11. Techniki działania
12. Korpus urzędniczy
13. Administracja i prawo

Część druga
Klasyczne instytucje administracji XIX stulecia
14. Granice chronologiczne
15. Angielska droga do kapitalizmu a rozwój administracji w Anglii
16. Amerykańska droga do kapitalizmu a administracja USA
17. Francuska droga do kapitalizmu a rozwój administracji francuskiej
18. Pruska droga do kapitalizmu i jej odzwierciedlenie w rozwoju administracji
19. Szczególne problemy administracji na ziemiach polskich w dobie porozbiorowej
20.Polityczno-ustrojowe podstawy kształtowania klasycznej administracji XIX wieku.
21. Zadania administracji w ujęciu doktryn XIX wieku
22. Zadania administracji w praktyce XIX wieku
23.Narodziny prawa administracyjnego
24. Administracja a konstrukcja państwa prawnego
25. Sądownictwo administracyjne - zagadnienia ogólne
26. Sądownictwo administracyjne - kwestie szczegółowe
27. Inne organy zewnętrznej kontroli administracji
28. Organizacja administracji centralnej
29. Tryb działania administracji centralnej - kolegialność a jednoosobowość
30. Podział terytorialno-administracyjny
31. Organizacja terytorialnej administracji biurokratycznej
32. Decentralizacja administracji - zagadnienia ogólne
33. Administracja terytorialna w Anglii w XIX wieku
34. Samorząd terytorialny na kontynencie europejskim
35. Problemy aparatu urzędniczego
36. Biurokratyzm a początki nowoczesnej reformy administracji

Część trzecia
Przeobrażenia administracji w państwach kapitalistycznych od końca XIX stulecia
37. Podstawowe cezury chronologiczne
38. Przeobrażenia w dziedzinie ekonomiki
39. Przeobrażenia stosunków społecznych
40. Przeobrażenia ustroju politycznego
41. Zadania administracji w ujęciu doktryn XX wieku
42. Zadania administracji w praktyce XX wieku - zagadnienia ogólne
43. Administracja a życie gospodarcze
44. Administracja wobec warunków pracy i materialnego poziomu życia ludności
45. Administracja a postęp techniki biurowej
46. Wpływ postępu w dziedzinie organizacji i kierowania na administrację
47. Administracja publiczna a prywatna
48. Reforma administracji przed I wojną światową i jej następstwa
49. Problem reformy administracji w okresie międzywojennym
50. Reformy administracji po II wojnie światowej
51. Grupy interesów a aparat administracyjny
52. Przeobrażenia podziału terytorialno-administracyjnego
53. Przeobrażenia administracji terytorialnej
54. Przeobrażenia w dziedzinie zewnętrznej kontroli administracji
55. Status prawny i przygotowanie zawodowe urzędników państwowych
56. Przeobrażenia prawa administracyjnego i jego nauki
57. Kształtowanie się administracji międzynarodowej
58. Administracja w państwie faszystowskim i na terenach przez nie okupowanych

Część czwarta
Administracja w okresie realnego socjalizmu
59. Początki "państwa nowego typu"
60. Powstanie krajów demokracji ludowej po II wojnie światowej
61. Kształtowanie podstaw ustrojowych "państwa nowego typu"
62. Problem kontynuacji dawnych instytucji administracyjnych
63. Przeobrażenia centralnego aparatu administracji i systemu zarządzania gospodarką narodową
64. Przeobrażenia administracji terytorialnej
65. Przeobrażenia podziału terytorialnego
66. Przeobrażenia prawa administracyjnego
67. Przeobrażenia systemu kontroli administracji
68. Przeobrażenia nauk administracyjnych

Część piąta
Administracja postsocjalistyczna: problemy transformacji
69. Administracja a podstawowe problemy transformacji ustrojowej
70. Reforma administracji w krajach postsocjal i stycznych - przykład Polski.

Uwagi końcowe

Informacja bibliograficzna

Indeks osobowy

Indeks rzeczowy


352 strony, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019