wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RYZYKO SEKURYTYZACJI A KRYZYS FINANSOWY


WASZKIEWICZ A.

wydawnictwo: SGH, 2011, wydanie I

cena netto: 49.90 Twoja cena  47,41 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

cena netto + 5% vat.


W książce przedstawiono rozwój sekurytyzacji w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Omówiona została historia zmian definicji tego terminu, opisano podmioty uczestniczące w jego procesie, etapy oraz struktury sekurytyzacyjne pass-through i pay-through. Analizie poddano również modele sekurytyzacji tradycyjnej oraz syntetycznej.

Na szczególną uwagę zasługuje omówienie ryzyka sekurytyzacji oraz ocena ryzyka w kontekście działania agencji ratingowych i zmian ratingu sekurytyzacyjnych instrumentów finansowych. Bardzo dobrze została opisana rola banków jako inicjatorów, pośredników i inwestorów tego procesu oraz innych podmiotów, które jako inwestorzy sekurytyzacyjnych instrumentów nie były świadome poziomu podejmowanego ryzyka.

Warto zauważyć, że przedstawione w książce informacje znacznie rozszerzają zakres wiedzy na temat procesu sekurytyzacji, przyczyn kryzysu finansowego, ale też sposobu ograniczenia jego ryzyka na poziomie regulacyjnym.

Należy przy tym podkreślić, że omawiane zagadnienia są niezmiernie aktualne w dobie kryzysu finansowego i dyskusji nad dalszym rozwojem różnych rodzajów ryzyka finansowego.

Książka jest skierowana do pracowników naukowych, studentów, ale również do praktyków z sektora finansowego i bankowego, a także do wszystkich, których interesuje rozwój procesu sekurytyzacji oraz innowacyjnych instrumentów finansowych.


Spis treści:

 

1. SEKURYTYZACJA NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH

Wprowadzenie

1.1. Proces sekurytyzacji - definicja

1.2. Podmioty procesu sekurytyzacji

1.3. Etapy procesu sekurytyzacji

1.4. Modele procesu sekurytyzacji

1.4.1. Podstawowe struktury sekurytyzacyjne

1.4.2. Sekurytyzacja syntetyczna

1.4.3. Rodzaje sekurytyzacji syntetycznej

1.5. Znaczenie sekurytyzacji na rynku finansowym

1.5.1. Rynek sekurytyzacyjny - segment rynku finansowego

1.5.2. Rynek sekurytyzacji - ujęcie globalne

1.5.3. Amerykański i europejski rynek sekurytyzacji

1.5.4. Sekurytyzacja na polskim rynku finansowym

Podsumowanie

 

2. SEKURYTYZACJA A RYNEK TRANSFERU RYZYKA

Wprowadzenie

2.1. Ryzyko sekurytyzacji i jego rodzaje

2.1.1. Ryzyko finansowe procesu sekurytyzacji

2.1.2. Ryzyko operacyjne w sekurytyzacji

2.2. Rynek transferu ryzyka - struktura .

2.3. Uczestnicy Rynku Transferu Ryzyka

2.3.1. Rola banków na rynku transferu ryzyka

2.3.2. Pozostali uczestnicy rynku transferu ryzyka

2.4. Instrumenty transferu ryzyka

2.4.1. Sekurytyzacyjne papiery wartościowe na rynku transferu ryzyka

2.4.2. Instrumenty transferu ryzyka a sekurytyzacja syntetyczna

2.4.3. Pochodne kredytowe w sekurytyzacji syntetycznej

Podsumowanie

 

3. RATING - OCENA RYZYKA SEKURYTYZACYJNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Wprowadzenie

3.1. Znaczenie ratingu w procesie sekurytyzacji

3.2. Ryzyko sekurytyzacji w ocenie agencji ratingowych

3.3. Ryzyko ratingu w procesie sekurytyzacji

3.3.1. Sekurytyzacyjne migracje ratingowe - porównanie na rynku długu

3.2.2. Ocena ratingowa struktur CDO i struktur syntetycznych

3.2.3. Podwójna ocena ratingowa - mniejsze ryzyko?

3.4. Wskaźnik niewypłacalności struktur sekurytyzacyjnych

3.4.1. Ocena rynku sekurytyzacyjnego w zakresie przypadków niewypłacalności

3.4.2. Sektor CDO - Collateralized Debt Obligations a wskaźnik niewypłacalności

3.5. Sekurytyzacyjne noty ratingowe a kryzys finansowy

Podsumowanie

 

4. SPOSOBY OGRANICZANIA RYZYKA SEKURYTYZACJI

Wprowadzenie

4.1. Podstawowe założenia Nowej Umowy Kapitałowej a ryzyko sekurytyzacji

4.1.1. Sekurytyzacja w Nowej Umowie Kapitałowej

4.1.2. Sposoby zapobiegania ryzyku w Nowej Umowie Kapitałowej

4.1.3. Ocena Nowej Umowy Kapitałowej w kontekście sekurytyzacji

4.2. Ryzyko sekurytyzacji w regulacjach prawnych Stanów Zjednoczonych

4.2.1. Sekurytyzacja w wybranych regulacjach USA a ryzyko

4.2.2. Regulacje ograniczające ryzyko sekurytyzacji na rynku kapitałowym USA

4.3. Regulacje europejskie - implementacja Nowej Umowy Kapitałowej

4.3.1. Regulacje krajów UE w zakresie ograniczania ryzyka sekurytyzacji

4.3.2. Sekurytyzacja w polskich zapisach prawnych

4.4. Bazylea III - reformy systemu bankowego

Podsumowanie

 

5. KRYZYS FINANSOWY A SEKURYTYZACJA

Wprowadzenie

5.1. Kryzys finansowy a sekurytyzacyjne instrumenty MBS

5.2. Ryzyko sekurytyzacji w świetle kryzysu finansowego

5.3. Lekcja z kryzysu subprime

5.4. Co dalej z sekurytyzacją?

 

ZAKOŃCZENIE

SPIS RYSUNKÓW, WYKRESÓW I TABEL

ZAŁĄCZNIKI

BIBLIOGRAFIA


357 stron, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- JAK ŻYĆ W KRYZYSIE? ZACHOWANIA POLSKICH KONSUMENTÓW
BAMBOL M. RED.

- WYZWANIA REGULACYJNE WOBEC DOŚWIADCZEŃ GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO
SZAMBELAŃCZYK J. RED.

- ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM
IWANICZ-DROZDOWSKA M. RED.

- SERWICYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI
LICHNIAK I. RED.

- POLSKIE PRAKTYKI INNOWACYJNE ASPEKTY TEORETYCZNE I BADANIA EMPIRYCZNE
GOLIŃSKA-PIESZYŃSKA M.

- CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA WE WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
OSTASZEWSKI P. RED.

- SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO
SZUMLICZ T. RED.

- PRAKTYCZNE METODY BADANIA NIEWYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
BIJAK W.

- KOMPOZYCJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WIEDZĄ A WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘB.
MAZUR J. RÓSZKIEWICZ M. STRZYŻEWSKA M. /WYNIKI BADAŃ ŚREDNICH PRZEDS./

- CYKLE ŻYCIA I BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW
MĄCZYŃSKA E. RED.

- RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA PO ZMIANACH
POPOWSKA E. WĄSOWSKI W.

- STABILNOŚĆ RYNKÓW KAPITAŁÓW A WZROST GOSPODARCZY
MILO W. MALCZEWSKI M. SZAFRAŃSKI G. ULRICHS M. WOŚKO Z.

- GLOBALIZACJA KRYZYS I CO DALEJ?
KOŁODKO G.

- GLOBALNY KRYZYS A JEDNOCZĄCA SIE EUROPA
SIWIŃSKI WŁ. WOJTOWICZ D. RED.

- ZMIANY KURSU WALUTOWEGO I DYNAMIKA CEN W KRAJACH O RÓŻNYM POZIOMIE
MISZTAL P. / ROZWOJU GOSPODARCZEGO

- KAPITALIZM
INGHAM G.

- BANK KOMERCYJNY W POLSCE PODRĘCZNIK AKADEMICKI
ŚWIDERSKA J. GALBARCZYK T. KLIMONTOWICZ M. MARCZYŃSKA K.

- RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ
BOROWSKI G.

- ZARZĄDZANIE INDYWIDUALNYM RYZYKIEM KREDYTOWYM. ELEMENTY SYSTEMU
WIATR M.S.

- ZARZĄDZANIE DŁUGIEM SKARBU PAŃSTWA IMPLIKACJE DLA STREFY EURO
MARCHEWKA-BARTKOWIAK K.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021