wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZACHOWANIA POLSKICH KONSUMENTÓW W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO


KIEŻEL E. SMYCZEK S. RED.

wydawnictwo: PLACET, 2011, wydanie I

cena netto: 57.80 Twoja cena  54,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

cena netto + 5% vat.


Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy ostatnich lat, kryzys w wymiarze europejskim i poszczególnych krajów, wywołuje niekorzystne zjawiska w gospodarkach, a te generują niekorzystne zmiany także w polskiej gospodarce, tworząc nowe uwarunkowania dla funkcjonowania podmiotów rynkowych, w tym konsumentów. Zachowania podmiotów rynkowych określa niepewność i ryzyko powodowane niepewną sytuacją gospodarczą, w tym rynkową.

Praca ma na celu identyfikację powstających, przejawiających się w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, nowych procesów i zjawisk, a także działań adaptacyjnych indywidualnych podmiotów konsumpcji w nowych, trudnych warunkach gospodarczych. Zachowania konsumentów w okresie zwiększającej się niepewności i ryzyka stanowią interesujący poznawczo przedmiot badań.

Podstawą pracy były bogate źródła danych i informacji. Posłużono się rozległą literaturą przedmiotu, statystykami wyczerpującymi i niewyczerpującymi oraz danymi z Internetu. Szczególnie istotnymi źródłami danych są w tej pracy wyniki badań pierwotnych, które pozwoliły poznać zachowania konsumentów w sytuacji kryzysowej i kierunki modyfikacji działalności konsumpcyjnej.

Zamierzeniem autorów było zaprezentowanie problematyki związanej z konsumpcją i zachowaniami konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego.

W tym celu dokonano takiego doboru zagadnień, które będą sprzyjały przydatności monografii dla badaczy tego problemu, gdyż dają asumpt do dyskusji i dalszych badań nad zachowaniami konsumentów w bardzo turbulentnym otoczeniu rynkowym, a także dla praktyków, którym praca będzie przydatna do prognozowania określonych rynkowych zachowań konsumentów w przyszłości.

Praca pomocna będzie także studentom zdobywającym wiedzę w specjalnościach marketingowych oraz słuchaczom studiów podyplomowych zainteresowanym zagadnieniami rynkowych zachowań konsumentów.


Spis treści:

Część 1.Oznaki kryzysu gospodarczego w świetle wskaźników ekonomicznych Urszula Grzega

1.1.Źródła i przyczyny światowego kryzysu gospodarczego
1.2.Kryzys, jako uwarunkowanie konsumpcji i zachowań konsumentów
1.3.Sytuacja gospodarcza w Polsce w latach 2007-2010
1.3.1.Tempo wzrostu gospodarczego
1.3.2.Wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
1.3.3.Sytuacja na rynku pracy mierzona stopą bezrobocia oraz przeciętnym wynagrodzeniem realnym brutto w gospodarce narodowej
1.3.4.Dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych
1.3.5.Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych
1.3.6.Wskaźniki ufności konsumenckiej oraz opinie Polaków na temat kryzysu gospodarczego
1.4.Ocena wpływu światowego kryzysu gospodarczego na gospodarkę Polski i polskich konsumentów

Część 2.Zachowania finansowe konsumentów w świetle globalnego kryzysu gospodarczego Sławomir Smyczek
2.1.Zachowania finansowe konsumentów - ujęcie teoretyczne
2.2.Modele zachowań finansowych konsumentów - pojęcie, rodzaje, charakterystyka
2.3.Obszary instytucjonalne zachowań finansowych konsumenta
2.4.Metodyczne aspekty badań wpływu kryzysu na zachowania finansowe konsumentów
2.5.Zmiany w zachowaniach finansowych konsumentów w świetle kryzysu gospodarczego
2.6.Zachowania finansowe konsumentów w okresie kryzysu gospodarczego
2.6.1.Gospodarowanie środkami finansowymi w okresie kryzysu gospodarczego
2.6.2.Finansowanie zakupów przez konsumentów w okresie kryzysu gospodarczego
2.6.3.Tworzenie i utrzymywanie zapasów buforowych oraz zabezpieczanie się konsumentów w okresie kryzysu gospodarczego
2.6.4.Inwestowanie i pomnażanie majątku przez konsumentów w okresie kryzysu gospodarczego
2.7.Eksploracja struktury modelu zachowań finansowych konsumentów w okresie kryzysu gospodarczego
2.8.Typologia konsumentów w świetle zmian w zachowaniach finansowych
w warunkach kryzysu gospodarczego

Część 3.Zachowania konsumentów w warunkach niepewności i ryzyka Ewa Kieżel
3.1.Niepewność i ryzyko, jako uwarunkowania zachowań konsumentów
3.2.Postępowanie polskich konsumentów w warunkach niepewności i ryzyka w świetle badań pierwotnych

Część 4.Zachowania polskich konsumentów na rynku żywności w warunkach kryzysu gospodarczego Jolanta Zrałek
4.1.Rynek żywności w warunkach kryzysu gospodarczego
4.2.Rynek żywności ekologicznej i jego zmiany w dobie kryzysu gospodarczego
4.3.Konsumpcja żywności w polskich gospodarstwach domowych
4.4.Zachowania konsumentów na rynku żywności w świetle badań bezpośrednich

Część 5.Reakcje polskich konsumentów na kryzys gospodarczy i ich zachowania przystosowawcze (na przykładzie zakupu dóbr trwałego użytku i wyposażenia wnętrz) Aleksandra Burgiel
5.1.Przejawy kryzysu na rynku dóbr trwałego użytkowania
5.2.Zmiany na polskim rynku dóbr trwałego użytkowania w okresie kryzysu
5.3.Reakcje polskich konsumentów na kryzys gospodarczy w segmencie dóbr trwałego użytkowania i artykułów wyposażenia wnętrz - wyniki badań
pierwotnych
5.3.1.Postrzeganie kryzysu i jego skutków społeczno-ekonomicznych wśród badanych konsumentów
5.3.2.Zakres i przejawy zachowań przystosowawczych konsumentów na rynku dóbr trwałych w warunkach zagrożenia kryzysem
5.3.3.Niepewność oraz oczekiwania względem przyszłości jako determinanty zachowań konsumentów na rynku dóbr trwałego użytkowania Załącznik

Część 6.Zachowania przystosowawcze polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego (na przykładzie wybranych usług)
Izabela Sowa
6.1.Charakterystyka zachowań konsumentów na rynku usług
6.2.Proces serwicyzacji w gospodarce polskiej i europejskiej
6.3.Reakcje konsumentów na kryzys gospodarczy
6.3.1.Przejawy i zakres zachowań dostosowawczych na rynku usług
6.5.Perspektywy rozwoju sektora usług jako rezultat zmian zachodzących w gospodarstwach domowych

Część 7.Postawy etnocentryczne konsumentów na rynku europejskim na tle uwarunkowań kulturowych w warunkach kryzysu gospodarczego
Agata Matysa-Kaleta
7.1.Uwarunkowania kulturowe w kształtowaniu postaw i zachowań konsumentów
7.2.Etnocentryzm jako postawa konsumentów w warunkach kryzysu
7.3.Postawy etnocentryczne konsumentów z wybranych krajów europejskich w warunkach recesji na podstawie badań bezpośrednich
7.3.1.Podobieństwa i różnice konsumentów europejskich w aspekcie kulturowym
7.3.2.Założenia badań bezpośrednich
7.3.3.Kraj pochodzenia produktu jako kryterium wyboru w decyzjach konsumentów i jego miejsce na tle pozostałych determinant
7.3.4.Motywy tworzenia postaw etnocentrycznych wśród badanych
7.3.5.Preferowane przez Polaków i Czechów kraje pochodzenia produktu dla wybranych kategorii produktowych
7.3.6.Ustosunkowanie konsumentów z wybranych krajów do produktów europejskich/unijnych

Podsumowanie
Spis rysunków i tabel
Bibliografia


352 strony, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- JAK ŻYĆ W KRYZYSIE? ZACHOWANIA POLSKICH KONSUMENTÓW
BAMBOL M. RED.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020