wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

APOLITYCZNOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH DRUGIEJ I TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ


ZALEWSKI J. / POLSKIEJ TEORIA I PRAKTYKA

wydawnictwo: ELIPSA, 2009, wydanie I

cena netto: 56.30 Twoja cena  53,49 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Potoczne znaczenie terminu "apolityczność" wojska jest bardzo powierzchowne. Zrozumienie subtelnych mechanizmów jego funkcjonowania wymaga wielopostaciowej analizy. Potrzebne jest odróżnienie indywidualnego wymiaru od wymiaru społecznego i kulturowego, które rzutuje na całokształt funkcjonowania armii demokratycznej. W zależności od uwarunkowań historycznych i systemowych w strukturze regulacji kontrolnych tej armii występuje uprawomocniona norma: "apolityczność" (aspekt uzasadnienia "posłuszeństwa-oczekiwania"), posiadająca wymiar normy prawnej (synonimiczna z zasadą) i obyczajowej (tradycje, symbolika, etyka żołnierska), traktowanej jako szczególny standard zachowań (aspekt petryfikacji i internalizacji kryteriów dystrybucji czynników statusu w odniesieniu do wskazanej sfery przedmiotowej) o własnej specyfice funkcjonalnej. Apolityczność wojska jest praktyką dyskursywną, regulowaną przez dyskursy instytucjonalne. Oznacza to, że żołnierze odwołują się jednocześnie w interpretacji kompetencji i zachowań do uprawomocnień, regulacji występujących w przestrzeni funkcjonalno-zadaniowej i aksjo-normatywnej sił zbrojnych. Apolityczność nie jest prawem inherentnym żołnierza, ale wyróżnioną wartością związaną ze świadomością odpowiedzialności zachowań wyznaczonych przez status zawodowy. Wojsko nie bierze udziału w działalności politycznej, nie uczestniczy jako strona w dyskusjach politycznych, powoływaniu i odwoływaniu rządów czy organów samorządowych.

Apolityczność jest integralnym czynnikiem demokratyzacji życia wojskowego, szczególnym elementem społecznego zaufania do armii, zwracającym uwagę - jak destrukcyjne skutki przynosi kryzys zaufania wobec naruszania tej normy, zwłaszcza w polskich realiach politycznych, zaznaczonych brakiem szerszej tradycji oraz zróżnicowanym poziomem kultury politycznej.

Apolityczność wojska pozostaje w Polsce niezwykle ważną i aktualną kwestią, zważywszy na cykliczne wykorzystywanie spraw związanych z funkcjonowaniem sił zbrojnych w grze politycznej.


Spis treści:

 

Wstęp

Rozdział 1. Metodologiczne problemy badań nad apolitycznością sit zbrojnych

1.1.Pozycja ustrojowa - stare i nowe wyzwania
1.2.Przestrzeń zadaniowa
1.2.1.Wyznaczniki aktywności funkcjonalnej
1.3."Homeostat" armii demokratycznej
1.4.Konceptualizaeja apolityczności - wnioski

Rozdział 2. Wojsko Polskie 1918-1939 - apolityczność programowa i jej dekompozycja

2.1.Monizm ideologiczny a funkcje i charakter armii
2.2.Ustrój wojska - brak konsensusu ponadpartyjnego
2.3.Projekcje apolityczności
2.3.1.Wizje głównych stronnictw politycznych
2.3.2.Poglądy marszałka Józefa Piłsudskiego
2.4.Rozwiązania polityczno-prawne i zwyczajowe - wnioski

Rozdział 3. Przewartościowania roli wojska w latach 1921-1939

3.1.Kompetencje oficera a polityka pragmatyczna
3.1.1.Uwarunkowania, preferowane modele
3.1.2.Między pluralizmem a indoktrynacją
3.1.3.Partykularyzacja honoru wojskowego
3.2.Formy aktywności politycznej wojskowych
3.2.1.W strukturach władz państwowych, administracyjnych, samorządowych i partyjnych
3.2.2.W organizacjach niejawnych
3.2.3.W akacjach "polonizacyjnych"
3.3.Sterowana emancypacja
3.3.1.Mit apolityczności wojska
3.3.2.Oblicze duchowe Sił Zbrojnych Polski - ankieta Komendy Głównej Armii Krajowej

Rozdział 4. Apolityczność: norma ustrojowa funkcjonowania wojska w Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej

4.1.Uwarunkowania i charakter zadań
4.1.1.Wyzwania ustrojowe i zobowiązania sojusznicze
4.2.Zasada neutralności politycznej - od sceptycyzmu do pragmatyzmu
4.2.1.Poglądy środowisk opiniotwórczych
4.2.2.Cywilna kontrola armii - wymóg ustrojowy
4.3.Demokratyzacja życia wojskowego

Rozdział 5. Praktyka apolityczności wojska: 1990-2005

5.1.Dualizm koncepcyjno-programowy i jego niwelacja
5.2.Zapowiedzi lustracji i dekomunizacji - "filozofia odwetu" bez analizy skutków
5.3.Dylematy interpretacyjne zachowań apolitycznych
5.3.1.Tożsamość służb kontrwywiadu i wywiadu wojskowego - bez porozumienia ponadpartyjnego
5.4.Wojskowi o apolityczności

Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Wykaz skrótów użytych w pracy
Conclusion


370 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022