wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TOM 2 WSKAŹNIKI FINANSOWE


WĘDZKI D.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2009, wydanie I

cena netto: 81.50 Twoja cena  77,43 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka jest poświęcona analizie wskaźnikowej sprawozdania finansowego jako najważniejszej i najczęściej stosowanej analizie finansowej przedsiębiorstwa.

Omówiono w niej sposób obliczania i interpretacji wskaźników finansowych, koncentrując się na najbardziej przydatnych i wiarygodnych spośród nich. Zaprezentowano systemy powiązanych ze sobą wskaźników finansowych ułatwiających analizę przyczynowo-skutkową problemów występujących w przedsiębiorstwie i wprowadzanie nowych rozwiązań. Wiele uwagi poświęcono metodom tworzenia jednoznacznej i wiarygodnej oceny sytuacji finansowej na postawie wskaźników, przeciwstawiając się powszechnej, choć błędnej opinii, że wskaźniki można różnie interpretować. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki polskich przedsiębiorstw.

Książka zawiera: wyjaśnienie, kto i dlaczego sporządza różnego rodzaju sprawozdania finansowe, klasyfikację metod analizy wskaźnikowej, omówienie poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych przygotowywanych przez pojedyncze przedsiębiorstwo oraz grupę kapitałową, a także innych sprawozdań, takich jak sprawozdania dla GUS (F01 i F02) i raporty okresowe spółek giełdowych, przegląd wskaźników finansowych pogrupowanych według problemów, których dotyczą, oraz systemów wskaźników, do których są zaliczane, zasady interpretowania wskaźników finansowych.


Dariusz Wędzki jest doktorem habilitowanym ekonomii, profesorem w Katedrze Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zajmuje się analizą finansową, zarządzaniem finansami, rachunkowością zarządczą i controllingiem, matematycznymi i statystycznymi metodami w finansach i rachunkowości, restrukturyzacją finansową oraz efektywnością systemów gospodarczych. Jest autorem książek Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie (razem z Marią Sierpińską) i Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Opublikował także kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i branżowych. Członek European Accounting Association, kierownik obszaru Gospodarka w Instytucie Kościuszki w Krakowie, ekspert Ministerstwa Skarbu. Przez wiele lat prowadził szkolenia z dziedziny analizy i zarządzania należnościami dla takich firm, jak Kompania Piwowarska, Coca-Cola, Polkomtel i wielu innych. Jest doradcą zarządu Stoczni "Nauta" SA, doradcą ds. restrukturyzacji finansowej Stoczni "Gdynia" SA, ekspertem firmy konsultingowej Restrukturyzacja Sp. z o.o. oraz doradcą programu "Staże Innowacyjne" dla małych i średnich przedsiębiorstw finansowanego przez Unię Europejską. Członek rady nadzorczej koncernu Krajowa Spółka Cukrowa SA.


Spis treści

Wstęp

Rozdział l. Przestanki i istota analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego

Przedsiębiorstwo a potrzeby informacyjne jego interesariuszy

Czynniki kształtujące sytuację finansową przedsiębiorstwa

Sprawozdanie finansowe i podobne źródła informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Informacja a sprawozdanie finansowe

Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego

Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny sytuacji finansowej

Istota analizy wskaźnikowej i jej miejsce w systemie analiz

Klasyfikacja metod analizy wskaźnikowej i jej etapy

Rozdział 2. Charakterystyka sprawozdania finansowego i podobnych źródeł informacji

Bilans

Bilans jednostkowy

Bilans skonsolidowany

Bilans jednostkowy i skonsolidowany według MSR/MSSF

Rachunek zysków i strat

Jednostkowy rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Jednostkowy i skonsolidowany rachunek zysków i strat według MSR/MSSF

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Rachunek przepływów pieniężnych

Ogólna charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz jednostkowy i skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych według MSR/MSSF

Informacja dodatkowa

Inne sprawozdania sporządzane przez przedsiębiorstwo oraz plan kont jako pozostałe źródła informacji

Rozdział 3. Przegląd wskaźników finansowych i ich systemów

Istota i narzędzia analizy wskaźnikowej

Istota, procedury i zasady analizy wskaźnikowej

Metody i problemy analizy wstępnej

Metody i problemy analizy rozwiniętej

Ocena ogólnych uwarunkowań sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników płynności finansowej

Wstępna analiza płynności finansowej

Rozwinięta analiza płynności finansowej

Systemy wskaźników płynności finansowej

Wskaźniki i systemy wskaźników wypłacalności długoterminowej

Wstępna analiza wypłacalności długoterminowej

Rozwinięta analiza wypłacalności długoterminowej

Systemy wskaźników wypłacalności długoterminowej

Wskaźniki i systemy wskaźników sprawności zarządzania

Wstępna analiza sprawności zarządzania

Rozwinięta analiza sprawności zarządzania

Systemy wskaźników sprawności zarządzania

Wskaźniki i systemy wskaźników rentowności

Wstępna analiza rentowności

Rozwinięta analiza rentowności

Systemy wskaźników rentowności

Rozdział 4. Zasady oceny wskaźników finansowych

Przesłanki oceny wskaźników finansowych i jej procedura

Sposoby porównywania wskaźników finansowych

Charakterystyka baz porównań wskaźników finansowych

Metody badania charakteru wskaźników

Metody tworzenia oceny syntetycznej

Formułowanie skali oceny

Graficzne metody oceny syntetycznej

Ilościowe metody oceny syntetycznej

Załączniki

679 stron, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. TOM 1. SPRAWOZDANIE FINA
WĘDZKI D.

- ANALIZA FINANSOWA W TEORII I W PRAKTYCE
GOŁĘBIOWSKI G. TŁACZAŁA A.

- POZYTYWNE STARZENIE SIĘ MŁODZI DUCHEM W JESIENI ŻYCIA
HILL R.

- SPRAWOZDANIE FINANSOWE BEZ TAJEMNIC
RED. ŚWIDERSKA G. WIĘCŁAW W.

- PRZEGLĄD CORPORATE GOVERNANCE 1/2009

- CONTROLLING. ANALIZA I MONITORING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
SKOWRONEK-KIELCZAREK A. LESZCZYŃSKI Z.

- ANALIZA DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
SKOWRONEK-MIELCZAREK A. LESZCZYŃSKI Z.

- OCENA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH
MARCINKOWSKA M.

- ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM
GOŁĘBIOWSKI G. TŁACZAŁA A.

- KOMUNIKOWANIE SIĘ NOWE WYZWANIA
MARKIEWICZ K. KWIATKOWSKA G.E.

- DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW (2008) PODRĘCZNIK

- MECHANIZMY CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH
ALUCHNA M.

- ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
POMYKALSKA B. POMYKALSKI P.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018