wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

30 PROCEDUR KADROWYCH


wydawnictwo: INFOR GRUPA, 2010, wydanie I

cena netto: 150.50 Twoja cena  142,98 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W poradniku prezentujemy m.in. procedury:

dokształcania pracowników,
postępowania pracodawcy w razie kontroli PIP,
udzielania urlopów rodzicielskich,
rozliczania godzin nadliczbowych w różnych systemach czasu pracy,
zatrudniania telepracowników,
rekrutowania pracowników,
zatrudniania cudzoziemców,
przeprowadzania zwolnień grupowych.


Spis treści:

Wstęp

I. Zatrudnianie pracowników
Procedura 1.Rekrutowanie pracowników (Ewa Drzewiecka)
Procedura 2.Zatrudnianie pracowników (Jakub Kaniewski)
Procedura 3. Zatrudnianie telepracowników (Ewa Drzewiecka)
Procedura 4.Zatrudnianie cudzoziemców (Michał Culepa)
Procedura 5. Zatrudnianie pracowników tymczasowych (Anna G. Dębińska)

II. Przebieg zatrudnienia
Procedura 6. Prowadzenie akt osobowych pracownika (Ewa Drzewiecka)
Procedura 7. Wprowadzanie indywidualnego czasu pracy (Przemysław Ciszek)
Procedura 8. Wprowadzanie regulaminów pracy i wynagradzania (Magdalena Kasprzak)
Procedura 9. Wprowadzanie systemów czasu pracy w zakładzie pracy (Monika Fraczek)
Procedura 10. Zmiana warunków zatrudnienia (Marek Martyna)
Procedura 11. Zawieszenie przepisów prawa pracy (Maria Umińska-Żak)
Procedura 12. Postępowanie w razie kontroli PIP (Katarzyna Piecyk)
Procedura 13. Powierzenie pracownikowi innej pracy (Maciej Chakowski)
Procedura 14. Dokształcanie pracowników (Maria Umińska-Żak)
Procedura 15. Przeciwdziałanie mobbingowi (Magdalena Sybilska-Bonicka)
Procedura 16. Zakazywanie działalności konkurencyjnej (Przemysław Ciszek)
Procedura 17. Powierzenie komputera służbowego (Michał Culepa)
Procedura 18. Nakładanie kar porządkowych (Jakub Kaniewski)
Procedura 19. Udzielanie urlopu wypoczynkowego (Maria Umińska-Żak)
Procedura 20. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego (Ewa Drzewiecka)
Procedura 21. Udzielanie urlopów rodzicielskich (Ewa Łukasik)
Procedura 22. Rozliczanie godzin nadliczbowych (Monika Fraczek)
Procedura 23. Udzielanie czasu lub dnia wolnego za pracę nadliczbową albo w niedzielę lub święto (Konstanty Wróblewski)
Procedura 24. Postępowanie powypadkowe (Joanna Dymowska-Moussa)
Procedura 25. Ujawnianie choroby zawodowej (Katarzyna Wrońska-Zblewska)
Procedura 26. Kontrolowanie zwolnień lekarskich (Iwona Mackiewicz)
Procedura 27. Wybór rady pracowników (Konstanty Wróblewski)

III. Rozwiązanie stosunku pracy
Procedura 28. Zwolnienia grupowe (Jakub Kaniewski)
Procedura 29. Wydawanie świadectwa pracy (Jakub Kaniewski)
Procedura 30. Przejście pracownika na emeryturę (Ewa Preis)

IV. Wzory i formularze
Informacja o wolnych miejscach pracy dla pracowników zatrudnionych na czas określony
Informacja o wolnych miejscach pracy niepełnoetatowych i etatowych
Informacja dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony u pracodawcy
niemającego wewnętrznego regulaminu pracy
Umowa o pracę
Umowa o telepracę
Wniosek o wykonywanie pracy w formie telepracy
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Wykaz dokumentów opracowany na podstawie informacji Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Warszawie, dołączanych do wniosku o zezwolenie na pracę
Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Umowa o pracę tymczasową
Kwestionariusz osobowy dla pracownika
Opis stanowiska pracy
Wniosek o objęcie indywidualnym rozkładem czasu pracy
Regulamin wynagradzania
Obwieszczenie w zakresie systemów czasu pracy obowiązujących w zakładzie pracy
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
Porozumienie w sprawie zawieszenia przepisów wewnątrzzakładowych
Upoważnienie do przeprowadzenia przez organ Państwowej Inspekcji
Pracy kontroli przedsiębiorcy oraz kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań
Powierzenie pracownikowi innej pracy
Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika z inicjatywy pracodawcy
Informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu
Oświadczenie o zapoznaniu się z tajemnicą przedsiębiorstwa
Umowa o zakazie konkurencji - w czasie trwania stosunku pracy
Umowa o korzystanie ze służbowego komputera
Potwierdzenie odbioru komputera
Wymierzenie kary porządkowej
Sprzeciw pracownika od wymierzonej kary porządkowej
Wezwanie pracownika w celu wysłuchania
Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
Pismo pracodawcy o przesunięciu terminu urlopu wypoczynkowego pracownika
Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego
Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
Wniosek o udzielenie czasu wolnego
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Rejestr wypadków przy pracy
Statystyczna karta wypadku
Zawiadomienie o śmiertelnym/ciężkim/zbiorowym wypadku przy pracy
Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
Zaświadczenie lekarskie
Informacja o radzie pracowników
Informacja o prawie wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach
Regulamin funkcjonowania rady pracowników
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z tytułu zwolnień grupowych
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę z tytułu zwolnień grupowych
Zawiadomienie Urzędu Pracy o zawarciu porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych
Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych
Zgłoszenie zamiaru podjęcia zatrudnienia przez byłego pracownika
Świadectwo pracy
Wniosek o emeryturę


286 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019