wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

VAT USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG TEKST UJEDNOLICONY


TURAKIEWICZ J. TURAKIEWICZ A.

wydawnictwo: SKWP, 2011, wydanie I

cena netto: 43.00 Twoja cena  40,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

cena netto + 5% Vat


Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT według stanu prawnego na 15 stycznia 2011 roku oraz projekt ustawy nowelizującej mającej wejść w życie od 1 lutego 2011 r. Ponadto w publikacji zawarto teksty ustaw z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, a także rozporządzenia Ministra Finansów: z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Zbiór zawiera także wykaz aktów wykonawczych do ustawy o VAT, obowiązujących 1 stycznia 2010 roku.
Zbiór polecany pracownikom działów finansowo-księgowych oraz doradcom podatkowym.


I. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Dziali. Przepisy ogólne (Art. 1-4)
Dział II. Zakres opodatkowania
Rozdział 1. Przepisy ogólne (Art. 5-6)
Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług (Art. 7-8)
Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wewnątrzwspólnotowa dostawa
towarów (Art. 9-13)
Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną (Art. 14)
Dział III. Podatnicy i płatnicy (Art. 15-18)
Dział IV. Obowiązek podatkowy
Rozdział 1. Zasady ogólne (Art. 19)
Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (Art. 20)
Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników (Art. 21)
Dział V. Miejsce świadczenia
Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów (Art. 22-24)
Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (Art. 25-26)
Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług (Art. 27-28o)
Dział VI. Podstawa opodatkowania (Art. 29-32)
Dział VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów (Art. 33-40)
Dział VIII. Wysokość opodatkowania
Rozdziali. Stawki (Art. 41-42)
Rozdział 2. Zwolnienia (Art. 43-44)
Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów (Art. 45-82)
Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0 procent (Art. 83)
Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego (Art. 84)
Dział IX. Odliczenia i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku (Art. 86-89)
Rozdział la. Rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (Art. 89a-89b).
Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego (Art. 90-95)
Dział X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Rozdział 1. Rejestracja (Art. 96-98)
Rozdział 2. Deklaracje (Art. 99)
Rozdział 3. Informacje podsumowujące (Art. 100-102)
Rozdział 4. Zapłata podatku (Art. 103-105)
Dział XI. Dokumentacja
Rozdziali. Faktury (Art. 106-108)
Rozdział 2. Ewidencje (Art. 109-110)
Rozdział 3. Kasy rejestrujące (Art. 111)
Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów (Art. 112)
Dział XII. Procedury szczególne
Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców (Art. 113-114)
Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych (Art. 115-118)
Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki (Art. 119)
Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki,przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (Art. 120)
Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego (Art. 121-125)
Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym (Art. 126-130)
Rozdział 7. Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium UE usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu (Art. 131-134)
Rozdział 8. Wewnątrzwspólnoto we transakcj e trój stronne - procedura uproszczona (Art. 135-138)
Dział XIII. Zmiany w przepisach obowiązuj ących. Przepisy przej ściowe i końcowe
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących (Art. 139-145)
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe (Art. 146-176)
Załączniki
Nr 1 - (uchylony)
Nr 2 - Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług
Nr 3 - Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %
Nr 4-(uchylony)
Nr 5 - Wykaz krajów (terytoriów), w przypadku których podatek z tytułu importu usług nie obniża kwoty podatku należnego lub nie uprawnia do zwrotu różnicy podatku należnego
Nr 6 - (uchylony)
Nr 7 - Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy
Nr 8 - Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0 % na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy
Nr 9 - (uchylony)
Nr 10-Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5 %
II. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
III. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy transporcie drogowym
IV. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
V. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
VI. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy -
Prawo o miarach
VII. Wyrok TSUE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie C-395/09 (Oasis East)
VIII. Wykaz aktów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług
obowiązujących w dniu 1 stycznia 2011 r.

165 stron, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- CYKLE ŻYCIA I BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW
MĄCZYŃSKA E. RED.

- MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ T.I,II CDROM MSSF
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD

- WOKÓŁ MEDIÓW ERY WEB 2.0
JUNG B.

- SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZESIĘBIORSTWA JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE
GABRUSEWICZ W. REMLEIN M.

- KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW BIBLIOTEKA KSIĘGOWEGO 2011/01
KRAWCZYK JOANNA

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020