wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

AGENCJE RATINGOWE A RYNKI AKCJI I OBLIGACJI


PRUCHNICKA-GRABIAS I. SZELĄGOWSKA A.

wydawnictwo: CEDEWU, 2019, wydanie I

cena netto: 63.45 Twoja cena  60,28 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Agencje ratingowe a rynki akcji i obligacji


Kontrowersje związane z wpływem decyzji agencji ratingowych na zachowanie się cen na rynkach akcji i obligacji nadal budzą wiele emocji, chociaż od momentu głośnej kompromitacji tych instytucji wobec upadku amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers, upłynęło już wiele lat.

Autorki podjęły się ambitnego zadania weryfikacji poglądu o występowaniu wpływu decyzji podejmowanych przez te podmioty na poszczególne rynki krajów UE.

W książce omówiono również zasady funkcjonowania agencji ratingowych, w tym także ustalania kategorii ratingowych oraz ich rolę w systemie finansowym.

Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, a mianowicie m.in.:

• aktywnych i potencjalnych inwestorów zainteresowanych wiedzą z zakresu kształtowania się cen aktywów na rynkach finansowych,
• naukowców i badaczy rynku finansowego,
• studentów studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz podyplomowych,
• zarządzających kapitałem pracowników różnego rodzaju instytucji finansowych, w tym np. banków, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych,
• regulatorów rynków finansowych oraz przedstawicieli agencji ratingowych.

„Powstanie monografii ma głębokie uzasadnienie praktyczne i wypełnia lukę w polskojęzycznej literaturze finansowej, która nie zawiera dotąd tak kompleksowego opracowania na temat funkcjonowania agencji ratingowych i ich wpływu na wybrane segmenty rynków finansowych, na dodatek wzmocnionego rzetelnie przygotowanymi badaniami empirycznymi przeprowadzonymi przy pomocy przejrzystych, powszechnie uznawanych za prawidłowe, metod analizy ilościowej".

Z recenzji dra hab. Grzegorza Kotlińskiego, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Wstęp

Rozdział 1
Amerykańskie agencje ratingowe i ich rola na rynkach finansowych
1.1. Istota agencji ratingowych i funkcje przez nie pełnione w systemie finansowym
1.2. Zasady oceny wiarygodności kredytowej towarzyszące nadawaniu ratingów

Rozdział 2
Europejskie agencje ratingowe
2.1. Nadzór nad agencjami ratingowymi w Unii Europejskiej
2.2. Rola agencji ratingowych na rynku papierów wartościowych w Unii Europejskiej
2.3. Udział agencji ratingowych w unijnym rynku papierów wartościowych

Rozdział 3
Czynniki determinujące kształtowanie się cen akcji na rynku kapitałowym
3.1. Związki pomiędzy realną i finansową sferą gospodarki
3.2. Funkcjonowanie pośrednictwa finansowego
3.3. Powiązanie czynników makroekonomicznych z cenami akcji
3.4. Przegląd dostępnych badań w zakresie interakcji pomiędzy czynnikami makroekonomicznymi oraz kursami akcji

Rozdział 4
Empiryczna weryfikacja wpływu decyzji podejmowanych przez agencje ratingowe na stabilność rynków akcji w warunkach ceteris paribus
4.1. Przegląd literatury przedmiotu w zakresie oddziaływania ratingów na rynki akcji
4.2. Przedmiot, zakres oraz metodologia badań
4.3. Wyniki badań wahań stóp zwrotu z indeksów akcji dużych spółek w odniesieniu do zmian kategorii ratingowych lub perspektyw dla wybranych krajów Unii Europejskiej
4.3.1. Wyniki badań dla negatywnych zmian kategorii ratingowych lub perspektyw
4.3.2. Wyniki badań dla pozytywnych zmian kategorii ratingowych lub perspektyw

Rozdział 5
Wpływ decyzji podejmowanych przez agencje ratingowe na stabilność rynków akcji z uwzględnieniem oddziaływania czynników makroekonomicznych
5.1. Przedmiot, zakres oraz metodologia badań
5.2. Wyniki badań wahań stóp zwrotu z indeksów akcji dużych spółek w odniesieniu do zmian kategorii ratingowych lub perspektyw dla wybranych krajów Unii Europejskiej
5.2.1. Wyniki badań dla negatywnych zmian kategorii ratingowych lub perspektyw
5.2.2. Wyniki badań dla pozytywnych zmian kategorii ratingowych lub perspektyw

Rozdział 6
Agencje ratingowe na rynku skarbowych papierów dłużnych
6.1. Oligopolistyczny charakter agencji ratingowych
6.2. Ratingi kredytowe jako wyznaczniki wiarygodności inwestycyjnej państw
6.3. Przegląd literatury przedmiotu w zakresie oddziaływania agencji ratingowych na rynki skarbowych papierów dłużnych

Rozdział 7
Wpływ decyzji podejmowanych przez agencje ratingowe na stabilność rynków skarbowych papierów wartościowych
7.1. Zakres, przedmiot badań i metoda badawcza
7.2. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych analizowanych 14 państw UE
7.3. Siła efektu kluczowych decyzji agencji ratingowych a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w badanych grupach państw
7.4. Estymacja makroekonomicznych predyktorów rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w analizowanych państwach Unii Europejskiej z uwzględnieniem decyzji największych agencji ratingowych
7.4.1. Wpływ decyzji agencji Standard & Poor‘s na rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w badanych krajach z uwzględnieniem oddziaływania wybranych czynników makroekonomicznych
7.4.2. Wpływ decyzji agencji Moody‘s na rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w badanych krajach z uwzględnieniem oddziaływania wybranych czynników makroekonomicznych
7.4.3. Wpływ decyzji agencji Fitch Ratings na rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w badanych krajach z uwzględnieniem oddziaływania wybranych czynników makroekonomicznych
7.5. Ocena jakości modeli predykcyjnych analizowanych państw w świetle decyzji głównych agencji ratingowych

Rozdział 8
Wpływ decyzji agencji ratingowych na rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Polski
8.1. Metodologia badań
8.2. Decyzje agencji Standard & Poor‘s a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Polski
8.3. Decyzje agencji Moody‘s a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Polski
8.4. Decyzje agencji Fitch Ratings a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Polski

Zakończenie

Bibliografia


182 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019