wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

AGILE PROGRAMOWANIE ZWINNE ZASADY WZORCE I PRAKTYKI ZWINNEGO WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA W C#


MARTIN R.C. MARTIN M.

wydawnictwo: HELION, 2019, wydanie I

cena netto: 135.45 Twoja cena  128,68 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Agile

Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#


 • Jak stosować w praktyce zasady zwinnego wytwarzania oprogramowania?

 • W jaki sposób wykorzystywać w projekcie diagramy UML?

 • Jak korzystać z wzorców projektowych?

W związku ze stale rosnącymi oczekiwaniami użytkowników oprogramowania produkcja systemów informatycznych wymaga dziś korzystania z usystematyzowanych metod zarządzania. Projekt informatyczny, przy którym nie używa się sensownej metodologii wytwarzania, jest skazany na porażkę - przekroczenie terminu, budżetu i niespełnienie wymagań funkcjonalnych. Kierowanie projektem zgodnie z określonymi zasadami również nie gwarantuje sukcesu, lecz znacznie ułatwia jego osiągnięcie. Na początku roku 2001 grupa ekspertów zawiązała zespół o nazwie Agile Alliance. Efektem prac tego zespołu jest metodologia zwinnego wytwarzania oprogramowania - Agile.

Książka Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C# to podręcznik metodologii Agile przeznaczony dla twórców oprogramowania korzystających z technologii .NET. Dzięki niemu poznasz podstawowe założenia i postulaty twórców Agile i nauczysz się stosować je w praktyce. Dowiesz się, jak szacować terminy i koszty, dzielić proces wytwarzania na iteracje i testować produkt. Zdobędziesz wiedzę na temat refaktoryzacji, diagramów UML, testów jednostkowych i wzorców projektowych. Przeczytasz także o publikowaniu kolejnych wersji oprogramowania.

 • Techniki programowania ekstremalnego

 • Planowanie projektu

 • Testowanie i refaktoryzacja

 • Zasady zwinnego programowania

 • Modelowanie oprogramowania za pomocą diagramów UML

 • Stosowanie wzorców projektowych

 • Projektowanie pakietów i komponentów


  • Słowo wstępne
  • Słowo wstępne
   • Zaczerpnięte z książki Agile Software Development: Principles, Patterns and Practices
  • Przedmowa
   • Wstęp Boba
   • Wstęp Micaha
   • O książce
    • Odrobina historii
     • Znajomość z Boochem
     • Wpływ metodyki programowania ekstremalnego
     • Znajomość z Beckiem
     • .NET
    • Diabeł tkwi w szczegółach
    • Organizacja
    • Jak należy czytać tę książkę
  • Podziękowania
  • O autorach
  • Część I. Wytwarzanie zwinne
  • 1. Praktyki programowania zwinnego
   • Agile Alliance
    • Programiści i ich harmonijna współpraca jest ważniejsza od procesów i narzędzi
    • Działające oprogramowanie jest ważniejsze od wyczerpującej dokumentacji
    • Faktyczna współpraca z klientem jest ważniejsza od negocjacji zasad kontraktu
    • Reagowanie na zmiany jest ważniejsze od konsekwentnego realizowania planu
   • Podstawowe zasady
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 2. Przegląd technik programowania ekstremalnego
   • Praktyki programowania ekstremalnego
    • Cały zespół
    • Opowieści użytkownika
    • Krótkie cykle
     • Plan iteracji
     • Plan wydania
    • Testy akceptacyjne
    • Programowanie w parach
    • Wytwarzanie sterowane testami (TDD)
    • Wspólna własność
    • Ciągła integracja
    • Równe tempo
    • Otwarta przestrzeń pracy
    • Gra planistyczna
    • Prosty projekt
    • Refaktoryzacja
    • Metafora
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 3. Planowanie
   • Wstępne poznawanie wymagań
    • Dzielenie i scalanie opowieści użytkownika
   • Planowanie wydań
   • Planowanie iteracji
   • Definiowanie warunków zakończenia projektu
   • Planowanie zadań
   • Iteracje
   • Śledzenie postępu
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 4. Testowanie
   • Wytwarzanie sterowane testami
    • Przykład projektu poprzedzonego testami
    • Izolacja testów
    • Eliminowanie powiązań
   • Testy akceptacyjne
   • Wpływ testów akceptacyjnych na architekturę oprogramowania
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 5. Refaktoryzacja
   • Prosty przykład refaktoryzacji generowanie liczb pierwszych
    • Testy jednostkowe
    • Refaktoryzacja
    • Ostatnie udoskonalenia
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 6. Epizod z życia programistów
   • Gra w kręgle
   • Konkluzja
   • Przegląd reguł gry w kręgle
  • Część II. Projektowanie zwinne
  • 7. Czym jest projektowanie zwinne?
   • Symptomy złego projektu
    • Symptomy złego projektu, czyli potencjalne źródła porażek
    • Sztywność
    • Wrażliwość
    • Nieelastyczność
    • Niedostosowanie do rzeczywistości
    • Nadmierna złożoność
    • Niepotrzebne powtórzenia
    • Nieprzejrzystość
   • Dlaczego oprogramowanie ulega degradacji
   • Program Copy
    • Przykład typowego scenariusza
     • Projekt początkowy
     • Zmieniające się wymagania
     • Kolejne wymaganie
     • Oczekujmy zmian
    • Przykład budowy programu Copy w ramach projektu zwinnego
     • Stosowanie praktyk programowania zwinnego
     • Utrzymywanie projektu w możliwie dobrym stanie
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 8. Zasada pojedynczej odpowiedzialności
   • Definiowanie odpowiedzialności
   • Oddzielanie wzajemnie powiązanych odpowiedzialności
   • Trwałość
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 9. Zasada otwarte-zamknięte
   • Omówienie zasady otwarte-zamknięte
   • Aplikacja Shape
    • Przykład naruszenia zasady OCP
    • Przykład pełnej zgodności z zasadą otwarte-zamknięte
    • Przewidywanie zmian i naturalna struktura
    • Przygotowywanie punktów zaczepienia
     • Gdy raz mnie oszukasz
     • Stymulowanie zmian
    • Stosowanie abstrakcji do jawnego zamykania oprogramowania dla zmian
    • Zapewnianie zamknięcia z wykorzystaniem techniki sterowania przez dane
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 10. Zasada podstawiania Liskov
   • Naruszenia zasady podstawiania Liskov
    • Prosty przykład
    • Przykład mniej jaskrawego naruszenia zasady LSP
     • Realny problem
     • Poprawność nie jest cechą wrodzoną
     • Relacja IS-A reprezentuje zachowania
     • Projektowanie przez kontrakt
     • Definiowanie kontraktów w formie testów jednostkowych
    • Przykład zaczerpnięty z rzeczywistości
     • Motywacja
     • Problem
     • Rozwiązanie niezgodne z zasadą podstawiania Liskov
     • Rozwiązanie zgodne z zasadą podstawiania Liskov
   • Wyodrębnianie zamiast dziedziczenia
   • Heurystyki i konwencje
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 11. Zasada odwracania zależności
   • Podział na warstwy
    • Odwracanie relacji własności
    • Zależność od abstrakcji
   • Prosty przykład praktycznego znaczenia zasady DIP
    • Odkrywanie niezbędnych abstrakcji
   • Przykład aplikacji Furnace
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 12. Zasada segregacji interfejsów
   • Zanieczyszczanie interfejsów
   • Odrębne klasy klienckie oznaczają odrębne interfejsy
   • Interfejsy klas kontra interfejsy obiektów
    • Separacja przez delegację
    • Separacja przez wielokrotne dziedziczenie
   • Przykład interfejsu użytkownika bankomatu
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 13. Przegląd języka UML dla programistów C#
   • Diagramy klas
   • Diagramy obiektów
    • Diagramy sekwencji
   • Diagramy współpracy
   • Diagramy stanów
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 14. Praca z diagramami
   • Po co modelować oprogramowanie?
    • Po co budować modele oprogramowania?
    • Czy powinniśmy pracować nad rozbudowanymi projektami przed przystąpieniem do kodowania?
   • Efektywne korzystanie z diagramów języka UML
    • Komunikacja z innymi programistami
    • Mapy drogowe
    • Dokumentacja wewnętrzna
    • Co powinniśmy zachowywać, a co można wyrzucać do kosza?
   • Iteracyjne udoskonalanie
    • Najpierw zachowania
    • Weryfikacja struktury
    • Wyobrażenie o kodzie
    • Ewolucja diagramów
   • Kiedy i jak rysować diagramy
    • Kiedy przystępować do tworzenia diagramów, a kiedy rezygnować z dalszego rysowania ich
    • Narzędzia CASE
    • A co z dokumentacją?
   • Konkluzja
  • 15. Diagramy stanów
   • Wprowadzenie
    • Zdarzenia specjalne
    • Superstany
    • Pseudostan początkowy i końcowy
   • Stosowanie diagramów skończonych maszyn stanów
   • Konkluzja
  • 16. Diagramy obiektów
   • Migawka
   • Obiekty aktywne
   • Konkluzja
  • 17. Przypadki użycia
   • Pisanie przypadków użycia
    • Przebiegi alternatywne
    • Co jeszcze?
   • Prezentowanie przypadków użycia na diagramach
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 18. Diagramy sekwencji
   • Wprowadzenie
    • Obiekty, linie życia, komunikaty i inne konstrukcje
    • Tworzenie i niszczenie obiektów
    • Proste pętle
    • Przypadki i scenariusze
   • Pojęcia zaawansowane
    • Pętle i warunki
    • Komunikaty, których przesyłanie wymaga czasu
    • Komunikaty asynchroniczne
    • Wiele wątków
    • Obiekty aktywne
    • Wysyłanie komunikatów do interfejsów
   • Konkluzja
  • 19. Diagramy klas
   • Wprowadzenie
    • Klasy
    • Asocjacje
    • Relacje dziedziczenia
   • Przykładowy diagram klas
   • Omówienie szczegółowe
    • Stereotypy klas
     • interface
     • utility
    • Klasy abstrakcyjne
    • Właściwości
    • Agregacja
    • Kompozycja
    • Liczność
    • Stereotypy asocjacji
    • Klasy zagnieżdżone
    • Klasy asocjacji
    • Kwalifikatory asocjacji
   • Konkluzja
    • Bibliografia
  • 20. Heurystyki i kawa
   • Ekspres do kawy Mark IV Special
    • Specyfikacja
    • Popularne, ale niewłaściwe rozwiązanie
     • Brakujące metody
     • Klasy ulotne
    • Nieprzemyślana abstrakcja
     • Boskie klasy
    • Poprawione rozwiązanie
     • Interfejs użytkownika ekspresu do kawy
     • Przypadek użycia nr 1 użytkownik naciska przycisk uruchamiający parzenie
     • Przypadek użycia nr 2 niegotowe naczynie na kawę
     • Przypadek użycia nr 3 zakończony proces parzenia kawy
     • Przypadek użycia nr 4 zużycie całej kawy
    • Implementacja modelu abstrakcyjnego
     • Przypadek użycia nr 1 użytkownik naciska przycisk Brew
     • Implementacja funkcji IsReady
     • Implementacja funkcji Start
     • Wywołanie funkcji M4UserInterface.CheckButton
     • Dokończenie projektu oprogramowania ekspresu do kawy
    • Zalety projektu w tej formie
     • Źródła tego projektu
   • Implementacja projektu obiektowego
   • Bibliografia
  • Część III. Studium przypadku listy płac
   • Uproszczona specyfikacja systemu listy płac
   • Ćwiczenie
    • Przypadek użycia nr 1 dodanie danych nowego pracownika
     • Alternatywa błąd w strukturze transakcji
    • Przypadek użycia nr 2 usunięcie danych pracownika
     • Alternatywa nieprawidłowy lub nieznany identyfikator EmpID
    • Przypadek użycia nr 3 wysłanie karty czasu pracy
     • Alternatywa nr 1 wskazany pracownik nie jest rozliczany za godziny pracy
     • Alternatywa nr 2 wystąpił błąd w strukturze danej transakcji
    • Przypadek użycia nr 4 wysłanie raportu o sprzedaży
     • Alternatywa nr 1 wskazany pracownik nie jest wynagradzany w systemie prowizyjnym
     • Alternatywa nr 2 wystąpił błąd w strukturze danej transakcji
    • Przypadek użycia nr 5 wysłanie informacji o opłacie na rzecz związku zawodowego
     • Alternatywa błędny format transakcji
    • Przypadek użycia nr 6 zmiana szczegółowych danych pracownika
     • Alternatywa błędny format transakcji
    • Przypadek użycia nr 7 wygenerowanie listy płatności na dany dzień
  • 21. Wzorce projektowe Command i Active Object uniwersalność i wielozadaniowość
   • Proste polecenia
   • Transakcje
    • Fizyczny podział kodu
    • Czasowy podział kodu
   • Metoda Undo
   • Wzorzec projektowy Active Object
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 22. Wzorce projektowe Template Method i Strategy dziedziczenie kontra delegacja
   • Wzorzec projektowy Template Method
    • Błędne zastosowanie wzorca Template Method
    • Sortowanie bąbelkowe
   • Wzorzec projektowy Strategy
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 23. Wzorce projektowe Facade i Mediator
   • Wzorzec projektowy Facade
   • Wzorzec projektowy Mediator
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 24. Wzorce projektowe Singleton i Monostate
   • Wzorzec projektowy Singleton
    • Zalety
    • Wady
    • Wzorzec Singleton w praktyce
   • Wzorzec projektowy Monostate
    • Zalety
    • Wady
    • Wzorzec Monostate w praktyce
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 25. Wzorzec projektowy Null Object
   • Omówienie
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 26. Przypadek użycia listy płac pierwsza iteracja
   • Uproszczona specyfikacja
   • Analiza przez omówienie przypadku użycia
    • Dodanie danych nowego pracownika
    • Usunięcie danych pracownika
    • Wysłanie karty czasu pracy
    • Wysłanie raportu o sprzedaży
    • Wysłanie informacji o opłacie na rzecz związku zawodowego
    • Zmiana szczegółowych danych pracownika
    • Wygenerowanie listy płac na dany dzień
   • Refleksja identyfikacja abstrakcji
    • Wynagrodzenia wypłacane pracownikom
    • Harmonogram wypłat
    • Formy wypłat
    • Przynależność związkowa
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 27. Przypadek użycia listy płac implementacja
   • Transakcje
    • Dodawanie danych pracowników
     • Baza danych systemu płacowego
     • Dodawanie danych pracowników z wykorzystaniem wzorca Template Method
    • Usuwanie danych pracowników
    • Karty czasu pracy, raporty o sprzedaży i składki na związki zawodowe
    • Zmiana danych pracowników
     • Zmiana formy wynagradzania pracownika
    • Co ja najlepszego zrobiłem?
    • Wynagradzanie pracowników
     • Decyzje projektowe i biznesowe
    • Wynagradzanie pracowników etatowych
    • Wynagradzanie pracowników zatrudnionych w systemie godzinowym
     • Okresy rozliczeniowe problem projektowy
   • Program główny
   • Baza danych
   • Konkluzja
   • O tym rozdziale
   • Bibliografia
  • Część IV. Pakowanie systemu płacowego
  • 28. Zasady projektowania pakietów i komponentów
   • Pakiety i komponenty
   • Zasady spójności komponentów ziarnistość
    • Zasada równoważności wielokrotnego użycia i wydawania (REP)
    • Zasada zbiorowego wielokrotnego stosowania (CRP)
    • Zasada zbiorowego zamykania (CCP)
    • Podsumowanie problemu spójności komponentów
   • Zasady spójności komponentów stabilność
    • Zasada acyklicznych zależności (ADP)
     • Cotygodniowe kompilacje
     • Eliminacja cykli zależności
     • Skutki występowania cyklu w grafie zależności pomiędzy komponentami
     • Przerywanie cykli
     • Projektowanie zstępujące kontra projektowanie wstępujące
    • Zasada stabilnych zależności (SDP)
     • Stabilność
     • Miary stabilności
     • Zmienna stabilność komponentów
     • Wysokopoziomowy układ komponentów
    • Zasada stabilnych abstrakcji (SAP)
     • Mierzenie abstrakcji
     • Ciąg główny
     • Odległość od ciągu głównego
   • Konkluzja
  • 29. Wzorzec projektowy Factory
   • Problem zależności
   • Statyczna kontra dynamiczna kontrola typów
   • Fabryki wymienne
   • Wykorzystywanie fabryk do celów testowych
   • Znaczenie fabryk
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 30. Studium przypadku systemu płacowego analiza podziału na pakiety
   • Notacja i struktura komponentów
   • Stosowanie zasady zbiorowego zamykania (CCP)
   • Stosowanie zasady równoważności wielokrotnego użycia i wydawania (REP)
   • Wiązanie komponentów i hermetyzacja
   • Mierniki
   • Stosowanie mierników dla aplikacji płacowej
    • Fabryki obiektów
     • Fabryka obiektów dla komponentu TransactionImplementation
     • Inicjalizacja fabryk
    • Przebudowa granic spójności
   • Ostateczna struktura pakietów
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 31. Wzorzec projektowy Composite
   • Polecenia kompozytowe
   • Liczność albo brak liczności
   • Konkluzja
  • 32. Wzorzec projektowy Observer ewolucja kodu w kierunku wzorca
   • Zegar cyfrowy
   • Wzorzec projektowy Observer
    • Modele
    • Zarządzanie zasadami projektowania obiektowego
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 33. Wzorce projektowe Abstract Server, Adapter i Bridge
   • Wzorzec projektowy Abstract Server
   • Wzorzec projektowy Adapter
    • Forma klasowa wzorca Adapter
    • Problem modemu adaptery i zasada LSP
     • Pierwsze, niedoskonałe rozwiązanie
     • Zagmatwana sieć zależności
     • Wzorzec projektowy Adapter w roli koła ratunkowego
   • Wzorzec projektowy Bridge
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 34. Wzorce projektowe Proxy i Gateway zarządzanie cudzymi interfejsami API
   • Wzorzec projektowy Proxy
    • Implementacja wzorca Proxy
    • Podsumowanie
   • Bazy danych, oprogramowanie pośredniczące i inne gotowe interfejsy
   • Wzorzec projektowy Table Data Gateway
    • Testowanie konstrukcji TDG w pamięci
    • Test bram DB
   • Stosowanie pozostałych wzorców projektowych łącznie z bazami danych
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 35. Wzorzec projektowy Visitor
   • Wzorzec projektowy Visitor
   • Wzorzec projektowy Acyclic Visitor
    • Zastosowania wzorca Visitor
     • Generowanie raportów
     • Inne zastosowania
   • Wzorzec projektowy Decorator
   • Wzorzec projektowy Extension Object
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 36. Wzorzec projektowy State
   • Zagnieżdżone wyrażenia switch-case
    • Wewnętrzny zasięg zmiennej stanu
    • Testowanie akcji
    • Zalety i wady
   • Tabele przejść
    • Interpretacja tabeli przejść
    • Zalety i wady
   • Wzorzec projektowy State
    • Wzorzec State kontra wzorzec Strategy
    • Zalety i wady
    • Kompilator maszyny stanów (SMC)
    • Plik Turnstile.cs wygenerowany przez kompilator SMC i pozostałe pliki pomocnicze
     • Zalety i wady
   • Zastosowania skończonej maszyny stanów
    • Wysokopoziomowa polityka działania graficznych interfejsów użytkownika (GUI)
    • Sterowanie interakcją z interfejsem GUI
    • Przetwarzanie rozproszone
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • 37. Studium przypadku systemu płacowego baza danych
   • Budowa bazy danych
   • Słaby punkt dotychczasowego projektu
   • Dodawanie danych nowych pracowników
   • Transakcje
   • Odczytywanie danych o pracownikach
   • Co jeszcze zostało do zrobienia?
  • 38. Interfejs użytkownika systemu płacowego wzorzec Model View Presenter
   • Interfejs
   • Implementacja
   • Budowa okna
   • Okno główne systemu płacowego
   • Pierwsza odsłona
   • Konkluzja
   • Bibliografia
  • Dodatek A. Satyra na dwa przedsiębiorstwa
   • Rufus Inc. Project Kickoff
   • Rupert Industries Project Alpha
  • Dodatek B. Czym jest oprogramowanie?
   • Posłowie

848 stron, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022