wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FILOZOFICZNE PODSTAWY KRYMINALIZACJI ROZWAŻANIA NA TLE PRZESTĘPSTWA ZŁA I POLITYKI PRAWA


PENO M.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2019, wydanie I

cena netto: 60.00 Twoja cena  57,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Filozoficzne podstawy kryminalizacji

Rozważania na tle przestępstwa, zła i polityki prawa


Głównym celem pracy jest zbadanie sposobów pojmowania przestępstwa, czyli historycznych i współczesnych nurtów pojmowania przestępstwa. W rezultacie przedmiotem rozważań są filozoficzne podstawy (podwaliny) kryminalizacji, w tym zwłaszcza warunki używania w stosunku do pewnych czynów nazwy „przestępstwo”. Tak zakreślony przedmiot rozważań jest jednocześnie ograniczo­ny dwoma problemami. Mianowicie książka dotyczy dwóch problemów szcze­gółowych. Po pierwsze – odpowiedzi na pytanie, co to jest przestępstwo. W tym obszarze podjęto się ustalenia, jak rozumie się przestępstwo w nauce prawa, zwłaszcza w filozofii prawa, i jak powinno pojmować się przestępstwo. Po dru­gie – jakie czyny powinny być przedmiotem odpowiedzialności karnej. W tym drugim obszarze chodzi o powiązanie ze sobą rozstrzygnięć dotyczących tego, czym jest przestępstwo, z tym, co powinno być czynem zabronionym pod groź­bą kary itd. W rezultacie sformułowano pewne dyrektywy i zalecenia z zakresu polityki prawa. Zasadniczym novum wydaje się charakterystyka przestępstwa w odwołaniu do cech niezależnych od prawa pozytywnego. W tym sensie książka jest opracowaniem ściśle filozoficznoprawnym, a pojęciem będącym kluczem do zrozumienia przedmiotu, sensu i celu rozważań jest zło moralne.

Ze wstępu


1. Wprowadzenie. Filozofia prawa wobec zła, winy i odpowiedzialności
1.1. Zadania pracy, aktualny stan badań, pierwsze ustalenia
1.2. Filozofia przestępstwa, teoria przestępstwa, dogmatyczna nauka o przestępstwie

2. Pojmowanie przestępstwa – podejścia, ujęcia, kierunki
2.1. Znaczenie słowa „przestępstwo” w języku polskim, polskim języku prawnym i prawniczym
2.2. Deliktologia – pojęcie i rozwinięcie idei
2.3. Jurydyczne sposoby pojmowania przestępstwa (tzw. definicja formalna i tzw. materialna)
2.4. Odpowiedzialność za przestępstwo, wykroczenie i delikt
2.5. Pozytywizm prawniczy i aksjologia przestępstwa. Podejście analityczne i jego rola w badaniu przestępstwa
2.6. Politologiczny sposób pojmowania przestępstwa (a przestępstwo polityczne)
2.7. Przestępstwa obiektywne i subiektywne – nowa perspektywa

3. Perspektywa historii filozofii prawa karnego
3.1. Przestępstwo a sprawiedliwość. Sprawiedliwość karząca
3.2. Kosmos (o złu i przestępstwie u zarania europejskiej filozofii prawa)
3.3. Próg nowożytności: chrześcijaństwo a kolonializm. Wątki prawnonaturalne
3.4. Od prawa naturalnego do polityki prawa pozytywnego
3.5. Przestępstwo w ujęciu teleologicznym (przestępstwo naturalne) a przestępstwo uniwersalnych wartości

4. Filozoficzny sposób ujmowania przestępstwa
4.1. Za co jesteśmy odpowiedzialni?
4.2. Pojmowanie zła w filozofii
4.3. Czyn moralnie zły
4.4. Zło – typy stanowisk filozoficznych i ich charakterystyka
4.5. Wybór koncepcji etycznej i kryteriów wartościowania czynów. Reguły określające system odpowiedzialności karnej
4.6. Mala per se – mala prohibita, victimless crimes
4.7. Uwagi o odtwarzaniu wartości przypisywanych prawodawcy. Prawo karne a reguły konstrukcji systemu prawa karnego
4.8. Filozoficznoprawna konstrukcja przestępstwa – uwagi o pojmowaniu przestępstwa we współczesnej klasycznej filozofii prawa karnego a problemy polityki kryminalnej
4.9. Stricte prawnonaturalne ujęcie przestępstwa: John Finnis, Robert Nozick i Murray N. Rothbard

5. Uwagi dotyczące polityki prawa i populizmu penalnego
5.1. Wspólnota i uzasadnienie decyzji politycznych w demokracji
5.2. Polityka prawa – normatywna koncepcja zakresu prawa karnego odwołująca się do wartości
5.3. Odpowiedzialność karna w praktyce polityki prawa. Kryminalizacja a deliktyzacja
5.4. Populizm penalny – karanie jako show

Zakończenie. Czy czas na zmiany?

Bibliografia
Summary
Zusammenfassung


340 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021