wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ŚRODKI FINANSOWE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO DETERMINANTA ROZWOJU REGIONÓW W POLSCE


CZYŻYCKI R.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2019, wydanie I

cena netto: 60.00 Twoja cena  57,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Środki finansowe Unii Europejskiej jako determinanta rozwoju regionów w Polsce


Głównym celem pracy jest ocena znaczenia funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej dla rozwoju regionów w Polsce. Jako cele szczegółowe przyjęto: 1) ocenę wpływu europejskich środków pomocowych na spójny rozwój regionów w Polsce; 2) wskazanie obszarów, w których alokacja środków wspólnotowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego w Polsce; 3) analizę zmian zna­czenia zmiennych diagnostycznych opisujących rozwój regionalny wraz z pozio­mem tego rozwoju.

Przedstawione w monografii wyniki badań oraz płynące z nich wnioski, co pozwoliło na rozwinięcie i zweryfikowanie postawionej hipotezy, można po­strzegać jako wkład teoretyczny w istniejący dorobek naukowy z zakresu roz­woju regionalnego, natomiast przegląd i analiza determinant rozwoju regionów w Polsce, mają również aspekt aplikacyjny. Wykazane w pracy uwarunkowania determinujące określony charakter zmian zachodzących w poszczególnych regio­nach w Polsce pod wpływem alokowania w nich funduszy europejskich, umożli­wiają lepsze zrozumienie dynamiki dotychczas zachodzących zmian w badanym obszarze oraz pozwalają zobiektywizować uwarunkowania przyszłych zmian.

Ze wstępu


Wstęp

1. Istota rozwoju regionalnego
1.1. Rozwój regionalny w teorii ekonomii
1.2. Czynniki rozwoju regionalnego
1.3. Rozwój zrównoważony jako współczesne wyzwanie rozwoju regionalnego

2. Polityka regionalna Unii Europejskiej
2.1. Polityka regionalna jako narzędzie wspierania rozwoju regionalnego
2.2. Znaczenie rozwoju regionalnego w polityce spójności Unii Europejskiej
2.3. Mechanizmy polityki regionalnej Unii Europejskiej

3. Rozwój polityki regionalnej w Polsce
3.1. Ewolucja znaczenia polityki regionalnej Polski
3.2. Znaczenie polityki intraregionalnej w rozwoju regionów w Polsce
3.3. Znaczenie środków pomocowych Unii Europejskiej w rozwoju regionów w Polsce

4. Metodyczne aspekty pomiaru rozwoju regionów
4.1. Problematyka pomiaru rozwoju regionalnego
4.2. Specyfikacja mierników rozwoju regionalnego
4.3. Wielowymiarowa Analiza Statystyczna jako narzędzie pomiaru rozwoju regionalnego

5. Rola i wpływ pomocy finansowej Unii Europejskiej na rozwój regionalny w Polsce
5.1. Wpływ środków finansowych Unii Europejskiej na poziom spójności regionów w Polsce
5.2. Znaczenie funduszy europejskich w rozwoju regionów w Polsce
5.3. Postulowane obszary alokowania środków pomocowych UE w świetle ewolucji znaczenia czynników rozwoju regionalnego

Zakończenie
Aneksy
Bibliografia
Spis rysunków, tabel i aneksów
Summary


308 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021