wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 38.39 36,47   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

OCHRONA UZASADNIONYCH OCZEKIWAŃ W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE INWESTYCYJNYM


KAŁDUŃSKI M.

wydawnictwo: WYD UMK, 2019, wydanie I

cena netto: 38.39 Twoja cena  36,47 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ochrona uzasadnionych oczekiwań w międzynarodowym prawie inwestycyjnym


Tematem monografii jest ochrona uzasadnionych oczekiwań w międzynarodowym prawie inwestycyjnym na podstawie standardu uczciwego i sprawiedliwego traktowania. W swoich badaniach autor zajmuje się analizą koncepcji uzasadnionych oczekiwań i omówieniem jej elementów składowych. Uwzględnia przy tym szeroko orzecznictwo międzynarodowe oraz dorobek literatury przedmiotu.

Wszelkie poglądy wyrażone w niniejszej monografii pochodzą wyłącznie od autora i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem instytucji, w których jest on zatrudniony.


Wykaz skrótów / 7
Wykaz skrótów orzeczeń sądów i trybunałów międzynarodowych / 9

Wprowadzenie / 23

Rozdział I. Ochrona uzasadnionych oczekiwań w prawie krajowym i międzynarodowym / 39
1. Wstęp / 39
2. Krajowe prawo konstytucyjne i administracyjne / 42
3. Prawo Unii Europejskiej / 50
4. Prawo międzynarodowe praw człowieka / 55
5. Prawo Światowej Organizacji Handlu / 60
6. Zasada dobrej wiary i akty jednostronne państwa w powszechnym prawie międzynarodowym / 65
7. Wnioski / 73

Rozdział II. Zachowanie państwa przyjmującego generujące oczekiwania / 77
1. Wstęp / 77
2. Zachowanie państwa / 81
2.1. Uwagi wstępne / 81
2.2. Zachowanie konkretne / 86
2.3. Zachowanie ogólne / 89
2.3.1. Akt o charakterze jednostronnym / 92
2.3.2. Zachowanie kompetentnego organu / 92
2.3.3. Intencja związania prawnego / 107
2.3.4. Bezwarunkowość, definitywność i jasność zachowania / 113
2.3.5. Publiczność zachowania i jego erga omnes charakter / 115
2.3.6. Wady oświadczenia / 116
2.4. Przykłady zachowania konkretnego i ogólnego / 116
3. Forma / 121
4. Wnioski / 123

Rozdział III. Legitymizacja (rozsądność) oczekiwań inwestora / 125
1. Wstęp / 125
2. Obiektywność oczekiwań / 125
3. Postępowanie inwestora w kontekście zachowania państwa. Obowiązek należytej staranności i ryzyko inwestycyjne / 127
3.1. Uwagi wprowadzające / 127
3.2. Nieuczciwe i przestępcze postępowanie inwestora / 130
3.3. Brak lub nienależyta współpraca z państwem przyjmującym / 134
3.4. Sytuacja w państwie przyjmującym. Czynniki polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne i historyczne / 135
3.5. Stabilność gospodarki państwa przyjmującego / 136
3.6. Gospodarki rozwinięte. Świadomość społeczna / 140
3.7. Uwagi końcowe / 141
4. Uzasadnione oczekiwania na podstawie elementów FET: przejrzystość i stabilność ram prawnych inwestycji / 144
5. Uzasadnione oczekiwania w kontekście prawa UE i akcesji do UE ... 147
6. Prawo do regulacji a legitymizacja oczekiwań / 152
7. Wnioski / 168

Rozdział IV. Zawierzenie / 171
1. Wstęp / 171
2. Zawierzenie i czynnik temporalny / 176
3. Kryterium subiektywne / 178
4. Wnioski / 182

Zakończenie / 185
Bibliografia / 191
1. Źródła prawa / 191
2. Literatura przedmiotu / 207


214 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020