wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MIGRACJE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE IMPLIKACJE DLA POLSKI


MAŁACHOWSKI W.

wydawnictwo: SGH, 2010, wydanie I

cena netto: 37.00 Twoja cena  35,15 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Tytuł obecnie niedostępny

Termin „migracja" określa zmianę miejsca zamieszkania (i/lub pobytu) na stałe lub na pewien okres, w związku z pracą, nauką, utrzymaniem kontaktów rodzinnych, rozrywką, a także w związku z ucieczką przed zagrożeniem. Z migracjami ludzkość była konfrontowana nieprzerwanie przez całą swą historię, a jedną z ich głównych przyczyn było dążenie do poprawy warunków bytu.

W pojęciu migracji mieszczą się dwa procesy: napływ ludności do jakiegoś kraju, regionu, miasta czy ogólnie - obszaru i odpływ zeń ludności. Te dwa procesy o przeciwnych kierunkach określane są odpowiednio imigracją i emigracją. Opuszczone miejsce zamieszania jest miejscem pochodzenia emigranta, a nowe miejsce zamieszkania nazywane jest miejscem osiedlenia lub przeznaczenia emigranta.

Celem niniejszej pracy jest dążenie do ukazania teoretycznych uwarunkowań migracji we współczesnym świecie, prawidłowości i tendencji rozwoju tego procesu i jego skutkom. Szczególna uwaga została poświęcona teoriom ekonomicznym, aspektom ekonomicznym rozwoju migracji i konsekwencjom ekonomicznym.


Wstęp


Rozdział 1. Teoretyczne aspekty migracji w naukach ekonomicznych

1.1. Uwagi terminologiczne

1.2. Rodzaje migracji

1.3. Motywy migracji

1.4. Migracje wewnętrzne

1.5. Migracje zewnętrzne

1.6. Przegląd teorii migracji

1.7. Kryteria migracji

1.8. Koncepcje geograficzne migracji

1.8.1. Koncepcja Ravensteina

1.8.2. Koncepcja Zielińskiego

1.9. Teorie socjologiczne

1.9.1. Teoria sieci i kapitału społecznego

1.9.2. Teoria wypychania i przyciągania

1.9.3. Teoria instytucjonalna

1.10. Teorie ekonomiczne

1.10.1. Neoklasyczna teoria migracji

1.10.2. Teoria migracji siły roboczej

1.10.3. Teoria dualnego rynku pracy

1.10.4. Teoria systemu światowego

1.10.5. Nowa ekonomia migracji

1.11. Problemy metodologiczne

1.11.1. Praca nielegalna

1.11.2. Status prawny pracowników migrujących w państwie przyjmującymRozdział 2. Historyczny rozwój migracji

2.1. Migracje w Ameryce Północnej

2.1.1. Konsekwencje ekonomiczno-społeczne procesów migracyjnych do USA

2.2. Migracje w Europie

2.2.1. Migracje w Europie po rozszerzeniu Unii Europejskiej

2.2.2. Źródła migracji pracowniczych w UE

2.2.3. Migracje pracownicze w UE

2.3. Migracje w Niemczech

2.3.1. Okres do I wojny światowej

2.3.2. Okres II wojny światowej

2.3.3. Imigranci w RFN

2.3.4. Wysiedlenia

2.3.5. Migranci w Niemczech

2.3.6. Migracje Polaków do Niemiec

2.3.7. Polityka migracyjna Prus

2.3.8. Zjawisko migracji w Polsce i w Niemczech na przestrzeni ostatnich lat

2.3.9. Zjawisko migracji z Polski do Niemczech na podstawie statystyk niemieckich

2.3.10. Zjawisko migracji sezonowychRozdział 3. Migracje w Polsce

3.1. Historyczny zarys polskich migracji

3.2. Migracje w Polsce po przystąpieniu do UE 1 maja 2004 r.

3.2.1. Przyczyny migracji Polaków

3.2.2. Skala migracji

3.2.3. Kierunki migracji

3.2.4. Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii po 1 maja 2004 r.

3.2.5. Zarobki Polaków za granicą

3.2.6. Struktura polskich emigrantów

3.2.7. Imigranci w Polsce po roku 2004

3.2.8. Skutki migracji dla Polski

3.2.9. Rozmiary i kierunki migracji z Polski na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności

3.2.10. Rozmiary i kierunki migracji z Polski w latach 2004-2008 na podstawie szacunków GUS

3.2.11. Prognozy migracji dla PolskiRozdział 4. Ekonomiczno-społeczne skutki migracji

4.1. Ekonomiczne skutki migracji

4.2. Skutki ekonomiczno-społeczne migracji dla krajów przyjmujących

4.3. Zasady zatrudniania Polaków w Unii Europejskiej

4.4. Skala i kierunki migracji

4.5. Migracje w Irlandii

4.6. Migracje w Wielkiej Brytanii

4.7. Ekonomiczne skutki migracji dla PolskiRozdział 5. Migracje a bezpieczeństwo międzynarodowe

5.1. Migracje a bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie historycznym

5.2. Współczesne przyczyny migracji uwarunkowane konfliktami międzynarodowymi

5.3. Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo Unii Europejskiej

5.4. Dylematy wielokulturowości i ich konsekwencje dla migracji i bezpieczeństwa międzynarodowego

5.5. Migracje a terroryzmZakończenie

Bibliografia


309 stron, A5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- MIGRACJE WYBRANE ZAGADNIENIA
KAWCZYŃSKA-BUTRYM Z.

- MODEL KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO REGIONU KONCEPCJA POMIARU
WĘZIAK-BIAŁOWOLSKA D. / I JEJ ZASTOSOWANIE /

- ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA W OCENIE BEZPIECZEŃSTWA BANKU
CAPIGA M. GRADOŃ W. SZUSTAK G.

- PROCESY KONKURENCYJNE A STRATEGIE PRODUKTOWO-RYNKOWE PRZEDSIĘBIORSTW
TARANKO T. / PRODUKCYJNYCH

- JAK ŻYĆ W KRYZYSIE? ZACHOWANIA POLSKICH KONSUMENTÓW
BAMBOL M. RED.

- BANKOWOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ
NICZYPORUK P. TALECKA A.

- KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE A STABILNOŚĆ FINANSOWA
NIEDZIÓŁKA P.

- ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
SOKOŁOWSKA E.

- ELEMENTARZ Z LOGIKI DLA STUDENTÓW NAUK EKONOMICZNYCH
WOJCIECHOWSKA R.

- ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI JAKO ŹRÓDŁO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I
BOJEWSKA B. / ŚREDNICH PRZESIĘBIORSTW W POLSCE /

- ŚWIAT WIDZIANY OCZAMI EKONOMISTÓW
SZTABA ST. RED.

- O PROBLEMACH POLITYKI PIENIĘŻNEJ INACZEJ (NORMALNIE?)
DUDEK M.

- WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNIKACJA Z RYNKIEM
ALUCHNA M. RED. / ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

- NOWE PERSPEKTYWY FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO WYBRANE ASPEKTY
CZARECKI J. ZAJKOWSKI R.

- SYSTEMY PŁATNICZE I RYNEK PŁATNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ
IWAŃCZUK A.

- MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE A ROZWÓJ PAŃSTWA
NAKONIECZNA J.

- EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA BANKÓW GIEŁDOWYCH
KOCHANIAK K.

- SKĄD SIE BIORĄ KRYZYSY
PODOLSKI B.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020