wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SPECYFIKA I EFEKTYWNOŚĆ SZWAJCARSKIEGO SYSTEMU DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ POLITYKA WIELOKULTUROWOŚCI I SEKTOR BANKOWY


MATYJA M.

wydawnictwo: ADAM MARSZAŁEK, 2019, wydanie I

cena netto: 47.00 Twoja cena  44,65 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Specyfika i efektywność szwajcarskiego systemu demokracji bezpośredniej

Polityka wielokulturowości i sektor bankowy

Tytuł monografii prof. Mirosława Matyi jest niezwykle intrygujący, bowiem w świetle obiegowych poglądów demokracja szwajcarska uchodzi za niemal wzorcowe osiągnięcie w zakresie mechanizmów ustrojowych. W dyskursie publicznym, także w Polsce, rozpatruje się możliwość szerszego zastosowania demokracji bezpośredniej. Autor charakteryzuje zasady i funkcjonowanie takiej demokracji w Konfederacji Szwajcarskiej, zwracając także uwagę na jej efektywność w rozwiązywaniu określonych problemów tego alpejskiego państwa. Książka ta rzuca więc nowe światło na instytucje, mechanizmy polityczne i procesy decyzyjne zachodzące w szwajcarskim systemie politycznym.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Sokoła

1. Wstęp

CZĘŚĆ I: SYSTEM POLITYCZNY

2. Modele i rozwiązania ustrojowe współczesnej demokracji
2.1. Pojęcie, zasady i funkcje demokracji
2.1.1. Pojęcie demokracji
2.1.2. Zasady i funkcje demokracji
2.2. Wybrane koncepcje demokracji
2.2.1. Proceduralne rozumienie demokracji
2.2.2. Substancjalne rozumienie demokracji
2.2.3. Partycypacyjne rozumienie demokracji
2.3. Modele ustrojowe państw demokratycznych
2.3.1. Demokracja parlamentarno-gabinetowa
2.3.2. Demokracja prezydencka
2.3.3. Demokracja parlamentarno-prezydencka
2.4. Instytucje demokracji bezpośredniej i ich funkcje polityczne
2.4.1. Zgromadzenie ludowe
2.4.2. Inicjatywa ludowa
2.4.3. Referendum
2.4.4. Plebiscyt
2.4.5. Weto ludowe
2.4.6. Recall
2.4.7. Konsultacje ludowe
2.5. Efektywność rozwiązań ustrojowych w systemach demokratycznych
2.5.1. Efektywność demokracji parlamentarno-gabinetowej
2.5.2. Efektywność w demokracji prezydenckiej
2.5.3. Efektywność demokracji parlamentarno-prezydenckiej
2.5.4. Efektywność demokracji bezpośredniej
2.5.5. Efektywność demokracji w polskiej praktyce politycznej
2.6. Podsumowanie
3. Uwarunkowania instytucjonalno-historyczne systemu politycznego Szwajcarii.
3.1. Początki szwajcarskiej państwowości
3.2. Sytuacja polityczna przed 1848 rokiem
3.3. Konstytucja Konfederacji Szwajcarskiej z 1848 roku
3.4. Modyfikacja konstytucji w latach 1874 i 1891
3.5. Konstytucja z 1999 roku
3.6. Podsumowanie
4. Założenia i funkcjonowanie szwajcarskiego federalizmu
4.1. Federalizm poprzez integrację
4.2. Subsydiarność w systemie federalnym
4.3. System partyjny i formuła magiczna
4.3.1. Partie polityczne
4.3.2. Formuła magiczna
4.4. Główne instytucje ustrojowe
4.4.1. Parlament
4.4.2. Rada Federalna i prezydent federalny
4.4.3. Sąd Federalny
4.5. Podsumowanie
5. Charakterystyka demokracji bezpośredniej
5.1. Geneza i ewolucja demokracji bezpośredniej
5.1.1. Okres przed powstaniem państwowości
5.1.2. Rozwój demokracji bezpośredniej w państwowości Szwajcarii
5.2. Formy demokracji bezpośredniej
5.2.1. Referendum
5.2.2. Inicjatywa ludowa
5.2.3. Zgromadzenie ludowe
5.3. Podsumowanie
6. Debata na temat szwajcarskiej demokracji bezpośredniej
6.1. Efektywność
6.2. Zalety
6.3. Wady
6.4. Podsumowanie

CZĘŚĆ II: WIELOKULTUROWOŚĆ

7. Uwarunkowania szwajcarskiej wielokulturowości
7.1. Multikulturalne rozproszenie
7.2. Nowe mniejszości kulturowe
7.3. Polityka integracyjna
7.4. Równouprawnienie mniejszości kulturowych
7.5. Demokracja bezpośrednia i prawa mniejszości kulturowych
7.6. Podsumowanie
8. Charakterystyka szwajcarskich mniejszości kulturowych
8.1. Pojęcie szwajcarskiego narodu i ochrona mniejszości narodowych
8.1.1. Szwajcarski naród
8.1.2. Mniejszości narodowe w okresie powojennym
8.1.3. Ochrona mniejszości narodowych
8.2. Szwajcarskie mniejszości językowe
8.2.1. Postanowienia konstytucyjne
8.2.2. Mniejszości językowe uznane prawnie
8.2.3. Mniejszości językowe nieuznane prawnie
8.3. Mniejszości religijne - podstawy konstytucyjne i charakterystyka
8.4. Podsumowanie
9. Mniejszość muzułmańska
9.1. Imigracja i status prawny
9.2. Polityczna debata na temat mniejszości muzułmańskiej
9.3. Referenda dotyczące integracji mniejszości muzułmańskiej
9.4. Inicjatywa i referendum "Przeciwko budowie minaretów"
9.5. Społeczna izolacja mniejszości muzułmańskiej
9.6. Podsumowanie
10. Polityka kantonalna i federalna wobec mniejszości kulturowych
10.1. Kantonalne uregulowania prawne
10.2. Polityka federalna
10.3. Wpływ demokracji bezpośredniej na prawa mniejszości kulturowych
10.4. Szwajcarskie społeczeństwo równoległe
10.5. Zagrożenia socjokulturowe i obyczajowe w wielokulturowości
10.6. Podsumowanie

CZĘŚĆ III: SEKTOR BANKOWY

11. Podstawowe instytucje i uwarunkowania w szwajcarskim systemie bankowym
11.1. Problematyka, podstawy prawne i kategorie banków
11.1.1. Sektor bankowy
11.1.2. Podstawy prawne i struktura banków
11.2. Rodzaje instytucji bankowych
11.2.1. Banki kantonalne
11.2.2. Banki globalne o znaczeniu systemowym - UBS i Credit Suisse
11.2.3. Banki regionalne i kasy oszczędnościowe
11.2.4. Grupa banków spółdzielczych Raiffeisen i domy bankierskie
11.2.5. Pozostałe banki oraz instytucje finansowe bez statusu banku
11.3. Szwajcarski Bank Narodowy (SNB)
11.3.1. Koncepcja polityki pieniężnej SNB
11.3.2. Sterowanie rynkiem finansowym i nadzór nad stabilnością systemu
11.3.3. Współpraca międzynarodowa i pozostałe zadania SNB
11.4. Podsumowanie
12. Banki w procesie rozwoju gospodarczego
12.1. Rola banków w gospodarce
12.2. Bezpośrednie ekonomiczne znaczenie sektora bankowego dla gospodarki
12.3. Pośrednie znaczenie sektora bankowego w gospodarce
12.4. Czynniki stabilizujące sektor bankowy
12.5. Podsumowanie
13. Międzynarodowe i szwajcarskie normy regulacyjne w sektorze bankowym.
13.1. Teoria i przyczyny regulacji
13.1.1. Cele działań regulacyjnych
13.1.2. Regulacja ostrożnościowa i naprawcza
13.2. Międzynarodowa harmonizacja i koordynacja regulacji finansowych
13.2.1. Przyczyny i formy
13.2.2. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego
13.3. Wymagania wobec banków
13.4. Nadzór bankowy
13.5. Podsumowanie
14. Instrumenty demokracji bezpośredniej a regulacje sektora bankowego - wybrane przykłady
14.1. Referendum dotyczące przystąpienia Szwajcarii do instytucji Bretton Woods
14.1.1. System Bretton Woods
14.1.2. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w procesie regulacji banków
14.1.3. Szwajcaria w systemie Bretton Woods
14.2. Referendum "przeciwko zdzierstwu"
14.2.1. Geneza i argumenty "za" i "przeciw"
14.2.2. Wyniki referendum
14.2.3. Główne zmiany po referendum
14.3. Ustawa Lex USA
14.3.1. Geneza
14.3.2. Debata i głosowanie na temat Lex USA
14.3.3. Specyfika szwajcarskiego systemu politycznego a Lex USA
14.4. Podsumowanie
15. Zakończenie i wnioski
15.1. Szwajcarska wielokulturowość w przyszłości
15.2. Perspektywy rozwoju sektora bankowego
15.3. Efektywność demokracji bezpośredniej

ANEKS
Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej (fragmenty)
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

300 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękkaPo otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020