wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PISARZE Z NRD WOBEC PRZEŁOMOWYCH WYDARZEŃ W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ


LATKOWSKA M.

wydawnictwo: SCHOLAR, 2019, wydanie I

cena netto: 36.00 Twoja cena  34,20 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Pisarze z NRD wobec przełomowych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej

Autorka w kompetentny sposób i w szerokim ujęciu relacjonuje najważniejsze aspekty reakcji wschodnioniemieckich twórców na przełomowe w bloku wschodnim wydarzenia społeczno-polityczne. (…)

Ciekawe rozważania Magdaleny Latkowskiej dotyczą wydarzeń 1956 roku. Poznański Czerwiec i polski Październik stały się już wcześniej przedmiotem zainteresowania polskich i niemieckich badaczy. Autorka wprowadza do dyskursu nowe informacje i poszerza go o wcześniej nieuwzględnioną (lub wykorzystywaną w ograniczonym stopniu) bazę źródłową. Bardzo ważnym elementem publikacji jest zwrócenie uwagi na XX Zjazd KPZR w Moskwie. W połączeniu z analizą recepcji wydarzeń na Węgrzech otrzymujemy kompleksowy obraz reakcji wschodnioniemieckich pisarzy na niepokoje roku 1956 w obozie socjalistycznym.

Jeszcze większe zainteresowanie badaczy wywołały wschodnioniemieckie reakcje na rozwój sytuacji w Polsce w okresie Solidarności. Badając postawy literatów, autorka uwzględniła w tym kontekście dodatkowo pisarzy pochodzących z NRD, którzy wyemigrowali do drugiego państwa niemieckiego, np. Ericha Loesta, Wolfa Biermanna, Jürgena Fuchsa, Ulricha Schachta.

Najważniejszymi i najlepiej ukazanymi spośród przedstawionych wydarzeń są niepokoje towarzyszące Praskiej Wiośnie 1968 roku. Pionierskie – w kontekście polskich badań – opracowanie w pełni ukazuje skalę różnorodnych reakcji związanych z publiczną działalnością literatów, sygnalizując przy tym ewolucję postaw skorelowaną z rozwojem sytuacji politycznej.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Dariusza Wojtaszyna

Magdalena Latkowska, doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, germanistka, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała w Warszawie, Tybindze i Berlinie. Opublikowała m.in.: Günter Grass i polityka (2008), „Pedagodzy socjalizmu” czy „wrogowie klasowi?” Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961–1989 (2016, wydanie niemieckie w druku). Główne zainteresowania badawcze: literatura i historia niemiecka XX i XXI wieku, związki między literaturą a polityką w RFN i NRD, kultura pamięci.

Wykaz skrótów   7
Przedmowa   9
1. Wprowadzenie  12

2. Przełom 1956 roku w Europie Środkowo-Wschodniej  20
2.1. Po tajnym referacie Chruszczowa… – sytuacja w NRD i Czechosłowacji  20
2.2. Polski Październik .   28
2.3. Powstanie na Węgrzech 36
2.4. Reakcje w NRD na wydarzenia w Polsce i na Węgrzech 48
2.4.1. Relacjonowanie przez media i władze  49
2.4.2. Odbiór w kręgach intelektualnych  57

3. Praska Wiosna 1968 roku .   80
3.1. Sytuacja polityczna w Czechosłowacji  80
3.2. Reakcje w NRD  89
3.2.1. Komentarze władz i odbiór społeczny  89
3.2.2. Zbiorowe i indywidualne stanowiska pisarzy .  106

4. Strajki w Polsce 1980/1981 – działalność „Solidarności” .  129
4.1. Odbiór w NRD i RFN .  129
4.2. Pisarze z NRD wobec wydarzeń w Polsce 149

Zakończenie 158
Bibliografia 162
Indeks nazwisk 174

180 stron, Format: 15.0x21.5cm, oprawa twarda


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020