wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EDUKACJA OSÓB ZDOLNYCH


PIOTROWSKI E. PORZUCEK-MIŚKIEWICZ M. RED.

wydawnictwo: WYD UAM, 2019, wydanie I

cena netto: 41.59 Twoja cena  39,51 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Edukacja osób zdolnych

W monografii przedstawiono problematykę teoretycznych oraz praktycznych aspektów edukacji osób zdolnych.

Książka stanowi przestrzeń poszukiwań badawczych, ukazuje uwarunkowania szkolnego i pozaszkolnego funkcjonowania jednostek zdolnych oraz wybrane koncepcje pracy z uczniem zdolnym w kraju i za granicą. Jest zaproszeniem do dialogu o rozpoznawaniu i wyzwalaniu indywidualnych możliwości, aktywności oraz uwzględnianiu oczekiwań uzdolnionych dzieci i młodzieży. W publikacji oddano obraz środowiska, w jakim funkcjonują uczniowie wyróżniający się pod względem zdolności intelektualnych, wskazując jednocześnie na pilną potrzebę działań na rzecz rozwoju uzdolnionych na wszystkich etapach kształcenia.


Tytułem wstępu   9

I. Uczeń zdolny w przestrzeni edukacyjnej

Agnieszka Cybal-Michalska
Kultura rzeczywistości szkolnej jako kreator proaktywnej orientacji zachowaniowej podmiotu w świecie wielości możliwości  13
Teresa Giza
Kształcenie uczniów zdolnych – dwie kultury  23
Iwona Chrzanowska, Beata Jachimczak
Uczeń zdolny w edukacji włączającej – o szansach i zagrożeniach – z opinii nauczycieli placówek ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych  43
Kinga Kuszak
Utwory poetyckie inspiracją dla dziecięcej twórczej aktywności językowej  57
Beata Łukasik
Szkoła – inhibitor czy kuźnia zdolności i talentów?  77

II. Uwarunkowania szkolnego i pozaszkolnego funkcjonowania jednostek zdolnych

Eugeniusz Piotrowski
Środowiskowo-szkolne aspekty rozwoju uczniów zdolnych  93
Bogusław Śliwerski
Makropolityczne i społeczne uwarunkowania strat w kształceniu uczniów zdolnych  123
Agnieszka Gromkowska-Melosik
Społeczne konstrukcje zdolności w perspektywie socjologii edukacji  143
Ewa Muszyńska
Czynniki i mechanizmy kształtowania się zdolności. Udział rodziców w rozwijaniu zdolności dziecka  153
Waldemar Segiet
Edukacja (dla) dziecka przez pryzmat zaplecza rodzinnego  183
Sylwia Jaskulska
Zagadnienie roli środowiska szkolnego we wspomaganiu rozwoju uczniów zdolnych z perspektywy studenckich wypowiedzi o szkole  203
Sonia Wawrzyniak
Rola środowiska w kształtowaniu prawidłowej samooceny  215
Maria Porzucek-Miśkiewicz
Psychospołeczny obraz uczniów zdolnych w świetle badań  227

III. Wybrane koncepcje pracy z uczniem zdolnym w kraju i za granicą

Andrzej Sękowski, Martyna Płudowska
Wybrane aspekty wspomagania uczniów zdolnych w Europie  241
Daria Hejwosz-Gromkowska
Edukacja ucznia zdolnego w Republice Federalnej Niemiec – wybrane konteksty  257
Jarema Drozdowicz
Wychować celtyckie tygrysy. Kształcenie uczniów zdolnych w Republice Irlandii  277
Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Celina Czech-Włodarczyk
Między równością a doskonałością. Uczeń zdolny w polityce edukacyjnej Unii Europejskiej  297
Magdalena Barańska
Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów zdolnych  313
Joanna Kozielska
Niedyrektywne formy wspierania ucznia zdolnego  329

Informacje o Autorach  345

346 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020