wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ŚWIADOMOŚĆ PEDAGOGICZNA WSPÓŁCZESNYCH RODZICÓW ORAZ JEJ ŹRÓDŁA


WESOŁOWSKA P.

wydawnictwo: WYD UAM, 2019, wydanie I

cena netto: 38.15 Twoja cena  36,24 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Świadomość pedagogiczna współczesnych rodziców oraz jej źródła

Opracowanie stanowi swego rodzaju diagnozę stanu aktualnego w zakresie wiedzy i przekonań rodziców na temat wychowania oraz opieki w świecie, w którym powszechne, jednorodne normy dotyczące pożądanych sposobów postępowania wychowawczego i opiekuńczego wobec dziecka (przekazywane najczęściej przez starsze pokolenia) nie są już niepodważalnymi i jedynie słusznymi, a dostęp do wiedzy jest praktycznie nieograniczony.

 Autorka przedstawia założenia teoretyczne problemu świadomości oraz świadomości pedagogicznej, zagadnienie wychowania i opieki, opisuje kontekst kulturowy oraz społeczno-polityczny, w jakim kształtuje się świadomość pedagogiczna polskich rodziców. Wskazuje źródła świadomości pedagogicznej oraz możliwości jej wspierania i rozwijania, a także podsumowuje zrealizowane dotychczas badania dotyczące tego problemu i przedstawia wyniki badań własnych, które wskazują, że duża część rodziców posiada trafną świadomość pedagogiczną, zwłaszcza w obszarach odnoszących się do zagadnień związanych z wychowaniem i opieką.


Jest to jedna ze stosunkowo niewielu prac dotyczących problematyki badań pedagogicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na naukowe dookreślenie rozumienia innych aspektów zjawiska świadomości pedagogicznej współczesnych polskich rodziców oraz ich źródeł.

Wstęp   7

Rozdział 1
Problematyka świadomości w świetle literatury  11
1.1. Dawne i współczesne podejście do świadomości i jej rozumienie  11
1.2. Biologiczne podstawy stanu umysłu, nazywanego świadomością . 17
1.3. Rodzaje i poziomy świadomości . 21
1.4. Proces uświadamiania sobie i jego uwarunkowania  27
1.5. Treść świadomości: wiedza i przekonania oraz ich źródła  37
1.6. Funkcje świadomości . 50

Rozdział 2
Świadomość pedagogiczna  54
2.1. Świadomość pedagogiczna i inne pojęcia bliskoznaczne  54
2.2. Wychowanie jako treść świadomości pedagogicznej . 60
2.3. Opieka jako treść świadomości pedagogicznej . 71
2.4. Uwarunkowania świadomości pedagogicznej współczesnych rodziców  76
2.5. Źródła świadomości pedagogicznej rodziców oraz jej wspieranie  89
2.6. Świadomość pedagogiczna w świetle dotychczasowych badań . 95

Rozdział 3
Metodologiczna charakterystyka badań własnych . 103
3.1. Przedmiot i cele badań . 103
3.2. Problemy badawcze  106
3.3. Metoda, technika i narzędzie badań  111
3.4. Dobór osób do badań. Teren i organizacja badań  112
3.5. Charakterystyka badanej próby  113

Rozdział 4
Wiedza i przekonania rodziców dotyczące zagadnień związanych z rozwojem dziecka, jego wychowaniem i opieką. Badania własne  118
4.1. Uwarunkowania rozwoju dziecka w przekonaniach rodziców  118
4.2. Cele wychowania i ich stanowienie w przekonaniach rodziców  123
4.3. Metody wychowania i konsekwencje ich stosowania w zasobach wiedzy oraz w przekonaniach rodziców  127
4.4. Styl wychowania i zasady właściwej opieki w przekonaniach rodziców . 137

Rozdział 5
Własne działania wychowawcze i opiekuńcze w świadomości rodziców. Badania własne  145
5.1. Cele wychowania i ich stanowienie  145
5.2. Postępowanie rodziców w sytuacji niepożądanego zachowania dziecka. Świadomość motywacji i konsekwencji własnych działań oraz przyczyn niepożądanego zachowania dziecka  153
5.3. Postępowanie rodziców w sytuacji pożądanego zachowania dziecka. Świadomość motywacji i konsekwencji własnych działań oraz przyczyn pożądanego zachowania dziecka  171
5.4. Styl realizowanego przez rodziców wychowania i styl opieki oraz własne kompetencje pedagogiczne w świadomości badanych rodziców  186

Rozdział 6
Źródła świadomości pedagogicznej rodziców i korzystanie z nich. Badania własne . 196
6.1. Świadomość możliwości korzystania z różnych źródeł wiedzy pedagogicznej  196
6.2. Korzystanie przez rodziców z różnych źródeł wiedzy pedagogicznej: częstość i motywacja  200
6.3. Kryteria wyboru przez rodziców źródeł wiedzy pedagogicznej . 203
6.4. Źródła własnej wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz ich ocena w świadomości rodziców . 207
6.5. Potrzeba poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności pedagogicznych w deklaracjach rodziców  209

Podsumowanie i wnioski . 211
Bibliografia . 222
Spis tabel i wykresów  230
Summary (Pedagogic awareness of contemporary parents and the sources of the awareness) . 234

236 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020