wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

CHIŃSKA FILOZOFIA HISTORII OD POCZĄTKÓW DO KOŃCA XVIII WIEKU


ROGACZ D.

wydawnictwo: WYD UAM, 2019, wydanie I

cena netto: 53.10 Twoja cena  50,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Chińska filozofia historii

Od początków do końca XVIII wieku

Książka jest pierwszą w skali światowej monografią naukową poświęconą rekonstrukcji i interpretacji chińskiej filozofii historii od jej początków do końca XVIII wieku.

Podważając dominujące przeświadczenie, iż filozofia historii jest wytworem jedynie kultury Zachodu, autor skrupulatnie analizuje koncepcje historiozoficzne ponad czterdziestu filozofów chińskich, którzy tworzyli przed kontaktem z ideami europejskimi. Dzieła większości z nich, spisane w klasycznym języku chińskim, nie zostały przełożone na żaden język zachodni. Unikatowy charakter wielu stanowisk wymagał także użycia nowych terminów filozoficznych, takich jak „prospektywizm”, „populizm historyczny” czy „spekulatywna filozofia historiografii”; znaczenie innych koncepcji, jak np. materializmu historycznego, uległo zaś rozszerzeniu. W charakterze interpretacyjnego klucza wykorzystano pojęcie holizmu, co prowadzi do ukazania całościowego charakteru refleksji nad dziejami i dziejopisarstwem w dawnym Państwie Środka. Książkę wzbogacają liczne wykresy, kolorowe ilustracje, indeks i obszerna bibliografia. Cytowane fragmenty niemal niedostępnej szerszemu gronu literatury źródłowej są przytoczone w przypisach. Jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich badaczy i pasjonatów nie tylko filozofii chińskiej, ale i filozofii historii oraz teorii historiografii.

Wstęp 11

Rozdział pierwszy. Filozofia historii a myśl chińska  23
1.1. Przedmiot filozofii historii. Pojęcie holizmu historiozoficznego  23
1.1.1. Filozofia historii a teoria historii  24
1.1.2. Filozofia historii a inne dyscypliny filozoficzne  26
1.1.3. Filozofia historii, filozofia dziejów, historiozofia  27
1.1.4. Analityczna i kontynentalna filozofia historii  29
1.1.5. Problematyka filozofii historii  31
1.1.6. Holizm historiozoficzny  32
1.2. Specyfika filozofii chińskiej  35
1.2.1. Specyfika klasycznego języka chińskiego  35
1.2.2. Język chiński a filozofia  37
1.2.3. Styl filozofii chińskiej  39
1.2.4. Problematyka filozofii chińskiej  41
1.3. Chiny w zachodniej filozofii historii  45
1.3.1. Etnocentryzm w historii i filozofii historii  45
1.3.2. Oświecenie wobec dziejów i myśli Chin  48
1.3.3. Chiny w filozofii dziejów Hegla  54
1.3.4. Etnocentryzm w niemieckiej filozofii historii po Heglu  59
1.3.5. Badania nad cywilizacjami i postkolonializm przeciw etnocentryzmowi  63
1.3.6. Kategoria etnocentryzmu w filozofii historii Rüsena  65

Rozdział drugi. Filozofia historii w starożytnym konfucjanizmie  70
2.1. Historiozofia źródeł konfucjanizmu  70
2.1.1. Źródła historiozofii w czasach dynastii Shang i Zachodniej dynastii Zhou 71
2.1.2. Historiozofia Księgi Pieśni  75
2.1.3. Historiozofia Księgi Dokumentów  79
2.2. Początki konfucjańskiej filozofii historii  88
2.2.1. Etyka historii w Lunyu  88
2.2.2. Między historiozofią a filozofią historii: Zuo zhuan  94
2.2.3. Utopie na peryferiach konfucjanizmu 100
2.3. Filozofia historii Mencjusza i Xunzi  106
2.3.1. Filozofia historii Mencjusza 107
2.3.2. Filozofia historii Xunzi  113

Rozdział trzeci. Filozofia historii pozostałych szkół filozoficznych Okresu Walczących Królestw  120
3.1. Legistyczna filozofia historii 122
3.1.1. Filozofia historii Shang Yanga  123
3.1.2. Filozofia historii Han Fei 127
3.2. Filozofia historii w motizmie, taoizmie i szkole yin-yang  133
3.2.1. Filozofia historii w motizmie 133
3.2.2. Filozofia historii w taoizmie  138
3.2.3. Filozofia historii w szkole yin-yang i eklektyzmie 142

Rozdział czwarty. Filozofia historii w okresie dynastii Han 152
4.1. Idea korelacji przyrody i ludzkości 155
4.1.1. Filozofia historii Dong Zhongshu i Chunqiu fanlu 156
4.1.2. Idea dziejowej korelacji Nieba i ludzkości w dobie Wschodniej dynastii
Han 167
4.1.3. Filozofia historii Lu Jia  171
4.1.4. Filozofia historii w Huainanzi  174
4.2. Hanowska filozofia historii poza ideą korelacji (ganying)  178
4.2.1. Filozofia historii Yang Xionga  178
4.2.2. Populizm historyczny: Jia Yi i Zhong Changtong 181
4.2.3. Neolegistyczna filozofia historii: Huan Tan i Cui Shi  186
4.2.4. Fatalizm historyczny Wang Chonga 189
4.2.5. Filozoficzne znaczenie oficjalnej historiografii okresu
Hanowskiego 194

Rozdział piąty. Filozofia historii od III do XII wieku 202
5.1. Filozofia historii we wczesnym średniowieczu (III-VII w.)  206
5.1.1. Neotaoistyczna filozofia historii: milenaryzm Taipingjing 206
5.1.2. Narodziny filozofii historiografii: Liu Xie i Liu Zhiji 211
5.2. Neokonfucjańska filozofia historii  220
5.2.1. Nurt idealistyczny i spirytualistyczny 222
A. Shao Yong 223
B. Wang Anshi 225
C. Idealizm w historiografii: przypadek Sima Guanga 229
D. Bracia Cheng  230
E. Zhu Xi 232
5.2.2. Nurt realistyczny i materialistyczny 237
A. Liu Zongyuan 238
B. Li Gou 243
C. Ouyang Xiu 246
D. Su Xun 249
E. Chen Liang  251

Rozdział szósty. Filozofia historii od XIII do XVIII wieku  255
6.1. Filozofia historii okresu dynastii Ming 257
6.1.1. Prospektywizm Wang Tingxianga i Zhang Juzhenga  259
6.1.2. Filozofia historiografii epoki Mingowskiej 263
6.1.3. Relatywizm historyczny Li Zhi 267
6.2. Filozofia historii okresu dynastii Qing 270
6.2.1. Filozofia historii przedstawicieli ruchu kaozheng 270
6.2.2. Filozofia historii Wang Fuzhi 278
6.2.3. Filozofia historii Zhang Xuechenga  291

Rozdział siódmy. Specyfika chińskiej filozofii historii  301
7.1. Perspektywa synchroniczna: filozofia historii w klasycznych Chinach 302
7.2. Perspektywa diachroniczna: ewolucja klasycznej chińskiej filozofii historii 308
7.3. Perspektywa krytyczna: holizm w klasycznej chińskiej filozofii historii  319

Zakończenie  327
Bibliografia  331
Wykaz tabel i rycin  357
Indeks osobowy  359
Summary (Chinese Philosophy of History. From the beginnings to the end of the eigtheenth century) 367

384 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020