wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FINANSE I PRAWO FINANSOWE


MAJCHRZYCKA-GUZOWSKA A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2019, wydanie XI

cena netto: 82.80 Twoja cena  78,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Finanse i prawo finansowe

Podręcznik zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych rozwiązań systemu finansowego w Polsce.

Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu finansów i prawa finansowego, m.in.:

- zasady funkcjonowania publicznej gospodarki finansowej i jej powiązania z gospodarką prywatną;

- kwestie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- regulacje dotyczące systemu podatkowego, systemu finansowego ubezpieczeń, prawa walutowego i dewizowego, prawa bankowego oraz finansów i prawa finansowego przedsiębiorców.

Jedenaste wydanie książki zostało rozszerzone i zaktualizowane, a także wzbogacone o nowe zagadnienia prawa finansowego oraz najnowszą literaturę. Uwzględniono m.in. zmiany wprowadzone w systemie opodatkowania przedsiębiorców poprzez obniżenie stawki CIT czy rozwinięcie ulg o charakterze innowacyjnym w celu zwiększenia roli inwestycji w PKB, regulacje w zakresie split payment czy jednolitego pliku kontrolnego, a także uregulowania dotyczące daniny solidarnościowej obejmującej podatników, których dochody przekraczają 1 mln zł.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu finansów i prawa finansowego
1. Pojęcie finansów
2. Zasady gospodarki finansów publicznych
3. Formy organizacyjne finansów publicznych
4. Podstawowe pojęcia gospodarki finansowej, polityki finansowej i systemu finansowego
5. Pojęcie prawa finansowego
6. Charakterystyka norm i podmiotów prawa finansowego
7. Administracja finansów publicznych

Rozdział II
Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
1. Pojęcie budżetu państwa
2. Procedura uchwalania budżetu
3. Podstawowe funkcje budżetu
4. Pojęcie i rodzaje wydatków budżetu państwa
5. Pojęcie i rodzaje dochodów budżetu państwa
6. Zasady wykonywania budżetu państwa
7. Finanse jednostek samorządu terytorialnego
7.1. Podstawy prawne jednostek samorządu terytorialnego
7.2. Klasyfikacja źródeł zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego
7.3. Dochody niepodatkowe jednostek samorządu terytorialnego
7.4. Inne źródła zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego
8. Ogólne zasady uchwalania i wykonania budżetu samorządu terytorialnego

Rozdział III
Podatki - system podatkowy
1. Pojęcie podatku
2. Funkcje podatku
3. Elementy konstrukcji podatku
4. Podstawowe rodzaje podatków a klasyfikacje podatkowe
5. Pojęcie i rodzaje systemów podatkowych
6. Zasady podatkowe
7. Przebudowa systemu podatkowego
7.1. Pojęcia i źródła procesu harmonizacji
7.2. Geneza procesu harmonizacji VAT
8. Podstawowe konstrukcje podatkowe
8.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
8.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
8.3. Podatek tonażowy
8.4. Podatek od spadków i darowizn
8.5. Podatek od nieruchomości
8.6. Opłata skarbowa
8.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych
8.8. Podatek od środków transportowych
8.9. Podatek rolny
8.10. Podatek leśny
8.11. Podatek od towarów i usług
8.12. Podatek akcyzowy
8.13. Podatek od gier
8.14. Podatki i opłaty lokalne
8.15. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
8.16. Podatek od niektórych instytucji finansowych
9. Zobowiązania podatkowe
9.1. Powstawanie zobowiązań podatkowych
9.2. Wygasanie zobowiązań podatkowych
9.3. Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe
9.4. Interpretacje podatkowe

Rozdział IV
System finansowy ubezpieczeń
1. Ubezpieczenia społeczne
2. System ubezpieczeń społecznych
3. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Rozdział V
Prawo walutowe i dewizowe
1. Podstawowe rozwiązania z zakresu prawa walutowego
1.1. Podstawowe pojęcia prawa walutowego
1.2. Unia Gospodarczo-Walutowa - przyszłość Polski. Warunki przystąpienia do Unii
2. Podstawowe rozwiązania z zakresu prawa dewizowego w Polsce
2.1. Podstawowe pojęcia prawa dewizowego
2.2. Ograniczenia w obrocie dewizowym oraz obowiązki wynikające z prawa dewizowego
2.3. Kontrola dewizowa

Rozdział VI
Banki i prawo bankowe
1. Banki w Polsce w okresie transformacji systemowej
2. Rodzaje banków, organizacja systemu bankowego
3. Narodowy Bank Polski i jego funkcje w świetle ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim
4. Środki oddziaływania Narodowego Banku Polskiego na banki handlowe
4.1. Stopy procentowe
4.2. Operacje depozytowo-kredytowe
4.3. Operacje otwartego rynku
4.4. Rezerwy obowiązkowe
5. Nadzór finansowy
5.1. Pojęcie nadzoru finansowego
5.2. Zasady tworzenia banków
5.3. Rozwiązania dotyczące uzdrawiania gospodarki banków
6. Operacje bankowe
6.1. Operacje czynne
7. Rodzaje kredytów
7.1. Kredyt hipoteczny
8. Warunki udzielania kredytów
9. Zabezpieczenie kredytu
9.1. Ustalenie formy zabezpieczenia kredytu
9.2. Zabezpieczenia osobiste jako forma zabezpieczeń kredytowych ..
9.3. Zabezpieczenia rzeczowe
9.4. Ocena stosowanych przez banki zabezpieczeń kredytu
10. Czynności bierne
11. Czynności usługowe banków
11.1. Prowadzenie rachunków bankowych
12. Formy rozliczeń pieniężnych
12.1. Podstawowe formy rozliczeń
12.2. Inne usługi bankowe

Rozdział VII
Finanse i prawo finansowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia
1. Pojęcie działalności gospodarczej i zasady jej wykonywania
2. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w świetle ustawy - Prawo przedsiębiorców
3. Podstawowe zasady funkcjonowania przedsiębiorców
4. Obowiązki finansowo-księgowe przedsiębiorców
4.1. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
4.2. Spółki handlowe, które nie mają osobowości prawnej
4.3. Spółki handlowe, które mają osobowość prawną
4.4. Przedsiębiorstwa państwowe
4.5. Spółdzielnie
4.6. Organizacja gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych
5. Zasady finansowania działalności przedsiębiorców
5.1. Zasilanie zewnętrzne
6. Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej
6.1. Faktoring
6.2. Leasing
6.3. Akcje i obligacje
7. Niekorzystne zjawiska charakteryzujące gospodarkę finansową przedsiębiorstw
8. Utrata zdolności kredytowej
9. Postępowanie restrukturyzacyjne
10. Podstawowe obciążenia podatkowe przedsiębiorców
10.1. Uproszczone formy opodatkowania
10.2. Inne obciążenia
11. Ubezpieczenia społeczne

616 stron, B5, oprawa miękka


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020