wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH I PRZYSZŁYCH REGULACJI


TOMASZEWSKA K.

wydawnictwo: DIFIN, 2019, wydanie I

cena netto: 61.89 Twoja cena  58,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji

Rok 2017 r. okazał się szczególnie ważny dla jawności życia publicznego. W tym bowiem czasie podjęto kroki ku w wprowadzeniu zmian do procesu udostępniania wiedzy publicznej. Pojawił się projekt ustawodawstwa, mający na celu zreformowanie procesu związanego z realizacją powszechnego prawa do informacji. Zawartość projektowanej zmiany (treść ustawy o jawności życia publicznego) zakłada m.in. utworzenie nowych de?nicji odnoszących się do pojęć wprawdzie występujących pod rządami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.), ale przez nią niewyjaśnionych. Przewiduje także wprowadzenie nowych instytucji prawnych, nowych dla kategorii dostępu rozwiązań prawnych, poszerzenie przykładowych katalogów zaprezentowanych w treści u.d.i.p. m.in. katalogu informacji będących publicznymi, jak również podmiotów określanych mianem zobowiązanych informacyjnie. Wszystkie z powyższych zabiegów, jak zakłada projektodawca, „zmierzają do wzmocnienia transparentności funkcjonowania państwa i działających w jego imieniu organów”. Zasadniczym celem niniejszej książki jest omówienie regulacji zakładających reformę procesu udostępniania informacji publicznej w ich zderzeniu z dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi (z zawartością u.d.i.p.). Ma to na celu ukazanie podobieństw i rozbieżności pomiędzy nimi oraz wyprowadzenie stosownych wniosków co do zasadności planowanej zmiany i jej ewentualnej skuteczności dla poprawy jawności życia publicznego w Polsce.

Wykaz ważniejszych skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. REALIZACJA PROCESU UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna jako element jawności życia publicznego
Prawnie regulowane zasady udostępniania informacji publicznych
Zasada powszechności podmiotowej (szerokie ujęcie strony uprawnionej informacyjnie)
Zasada powszechności podmiotowej (szerokie ujęcie strony zobowiązanej informacyjnie)
Zasada równości (równego dostępu do informacji publicznej)
Zasada bezwarunkowego dostępu do informacji publicznej
Zasada powszechności przedmiotowej
Zasada alternatywności (zamienności stosowania) i zasada pierwszeństwa trybu bezwnioskowego
Zasada ograniczonego dostępu i zasada względnej dostępności w obrębie limitowania procesu udostępnienia
Zasada aktualności
Zasada szybkości (terminowości) udostępnienia informacji publicznej
Zasada bezpłatności
Zasada kontroli instancyjnej
Zasada kontroli sądowej
Zasada odpowiedzialności osobistej

Rozdział 2. FORMY I SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Służebny wymiar kategorii dostępu do informacji publicznej
Wnioskowe ubieganie się o udostępnienie informacji publicznej (tryb wnioskowy)
Bezwnioskowe udostępnianie informacji publicznej (tryb bezwnioskowy)
Udostępnianie informacji za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej
Udostępnianie informacji publicznej w Rejestrze Umów Cywilnoprawnych
Udostępnianie w drodze wyłożenia lub wywieszenia informacji oraz poprzez zainstalowanie urządzeń w miejscach ogólnie dostępnych umożliwiających zapoznanie się z informacjami publicznymi
Udostępnienie informacji w centralnym repozytorium
Zagwarantowanie jawności informacji za pomocą dostępu do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z wyborów powszechnych

Zakończenie
Bibliografia

212 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020