wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RZECZNIK PRAW DZIECKA ZAGADNIENIA USTROJOWO-PRAWNE


SOŁTYSIAK P.

wydawnictwo: DIFIN, 2019, wydanie I

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rzecznik Praw Dziecka

Zagadnienia ustrojowo-prawne

Książka ma charakter popularyzatorski, badawczy, naukowy. Mieści się w zakresie regulacji prawa publicznego, ma charakter interdyscyplinarny, co wiąże się z faktem, iż działalność RPD wkracza w różne gałęzie prawa i życia społecznego, pomoc społeczną, służbę zdrowia, wymiar sprawiedliwości itd. nie mniej jednak widoczny jest akcent administracyjnoprawny i konstytucyjny. Praca łączy wątki historyczne, a następnie teoretycznoprawne z opisem i analizą obowiązujących regulacji dotyczących RPD oraz elementami prakseologii.

Autorka dokonała kompleksowej analizy systemowego spojrzenia na pozycję ustrojową tego organu w polskim porządku prawnym, doprecyzowania i rozwiązania spornych problemów, co daje szansę wypełnienia luki i podstawę do scharakteryzowania tego organu w kontekście jego miejsca i roli w polskim systemie prawnym, a także okazje do porównań z innymi regulacjami innych państw i wniosków w tym zakresie. Książka obejmuje w zasadniczej mierze zagadnienia z ustrojowego prawa administracyjnego, nauki administracji oraz instytucji administracyjnego prawa procesowego. Ponadto w pracy znajdują się zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa europejskiego i prawa międzynarodowego.


Publikacja adresowana jest do odbiorców zainteresowanych tematyką historyczną, parlamentarną, prawną, społeczną związaną z instytucją o charakterze ombudsmańskim, funkcjonującą w wielu krajach Europy i świata w tym także w Polsce. Wyznacza obszary ochrony praw i dobra dziecka. Publikacja przeznaczona jest m.in. dla studentów, teoretyków i praktyków prawa, oraz wszystkich tych których uwaga skierowana jest na działania w obszarze szeroko pojętych praw i dobra dziecka.

Wykaz najważniejszych skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Powstanie i rozwój instytucji ombudsmana

1.1. Rodowód instytucji ombudsmana
1.2. Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka

Rozdział 2. Geneza i ewolucja instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce

2.1. Prace legislacyjne nad ustawą o Rzeczniku Prawa Dziecka
2.2. Zmiany ustawy o Rzeczniku Prawa Dziecka

Rozdział 3. Warunki organizacyjne i granice działania Rzecznika Praw Dziecka

3.1. Klasyfikacje podmiotów wykonujących zadania publiczne w ujęciu prawa administracyjnego
3.2. Powołanie i odwołanie Rzecznika Praw Dziecka
3.3. Rzecznik Praw Dziecka jako podmiot kierujący strukturą organizacyjną
3.4. Właściwość i zadania Rzecznika Praw Dziecka

Rozdział 4. Wiodące komplety normatywne z udziałem Rzecznika Praw Dziecka

4.1. Komplet normatywny jako narzędzie badawcze
4.2. Cechy postępowań prowadzonych na podstawie przepisów prawa administracyjnego a działania RPD
4.3. Klasyfikacja prawnych form działania Rzecznika Praw Dziecka
4.4. Działania podejmowane samodzielnie przez Rzecznika Praw Dziecka
4.5. Udział Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniach prowadzonych przez inne organy

Rozdział 5. Rezultaty działania Rzecznika Praw Dziecka

5.1. Organizacja skutecznej w działaniu instytucji publicznej
5.2. Modele sprawnego państwa w nauce administracji
5.3. Finansowanie działalności Rzecznika Praw Dziecka
5.4. Bilans aktywności Rzecznika Praw Dziecka
5.5. Analiza SWOT jako model oceny działania Rzecznika Praw Dziecka

Wnioski
Bibliografia
Wykaz rysunków i tabel

324 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020