wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE


SOROKA P. MITRĘGA A. PAJĄK K. SKRABACZ A. RED.

wydawnictwo: ELIPSA, 2019, wydanie I

cena netto: 33.00 Twoja cena  31,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim

Aspekty teoretyczne i praktyczne

Monografia stanowi zbiór artykułów dotyczących w części ogólnych zagadnień zarządzania bezpieczeństwem, ale głównie problematyki zarządzania kryzysowego w skali lokalnej.

Dla czytelnika mogą być interesujące zarówno informacje i rozważania o charakterze ogólnym, jak też obserwacje praktyczne pochodzące z wykonanych przez zespół pracowników Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu im Jana Kochanowskiego w Kielcach i spoza niego – badań dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w województwie i powiecie. Końcowa część publikacji ma charakter po części materiału źródłowego, a po części opracowania instruktażowego, przydatnego do planowania i realizacji projektów badawczych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem. Informacje zawarte w artykułach naukowych uczestników badań uzupełniają konkretne fakty i opinie zawarte w przytoczonych In extenso zapisach wywiadów z kierownictwem poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym w województwie świętokrzyskim.

Informacja na temat przygotowania i realizacji projektu może być przydatna do projektowania podobnych badań w przyszłości. Publikacja może być interesująca dla różnych kategorii osób. Można w niej znaleźć zarówno informacje naukowe, wskazówki metodologiczne, jak interesujące wnioski z badań empirycznych.

Wstęp

I. Współpraca pracowników Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego IPMiB - członków Zespołu Badawczego z instytucjami bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach projektu pt. "Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim - aspekty teoretyczne i praktyczne"

II. Referaty wygłoszone podczas konferencji w dniu 12 grudnia 2018 r.
prof. zw. dr hab. inż. Marian Kozub
Bezpieczeństwo społeczności lokalnej. Studia nad bezpieczeństwem przyszłości
dr Justyna Trubalska
Rola i zadania wojewody w zarządzaniu kryzysowym - wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda
dr inż. Rafał Kołodziejczyk
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach - struktura i zadania
prof. dr hab. Aleksandra Skrabacz
Strony internetowe administracji publicznej województwa świętokrzyskiego jako narzędzie informacyjno-edukacyjne w systemie zarządzania kryzysowego
dr Adrian Mitręga
Rola i zadania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie w systemie zarządzania kryzysowego
dr Krzysztof Pająk
Skuteczne działanie elementów zadaniowych Sił Zbrojnych RP w ramach reagowania kryzysowego na przykładzie WZZ Jędrzejów
prof. dr hab. Paweł Soroka
Potrzeba skoordynowania zarządzania kryzysowego realizowanego na poziomie wojewódzkim i lokalnym

III. Wywiady
A. Wywiad z Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek
B. Odpowiedzi na pytania Zespołu Badawczego udzielone z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji przez mł. insp. Jolantę Jasieńczuk
- Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej i Prezydialnego C. Wywiad z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nadbryg. Adamem Czajką
D. Wywiad z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach płk Jarosławem Molisakiem
E. Wywiad z Urszulą Telicką reprezentującą Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

IV. Wnioski z przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym system zarządzania kryzysowego na terenie województwa świętokrzyskiego

V. Analiza Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego Województwa Świętokrzyskiego

VI. Sprawozdanie z gry decyzyjnej, zrealizowanej w ramach projektu badawczego pt. Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim - aspekty teoretyczne i praktyczne, którą przeprowadził ppłk dr inż. Jacek Stempień z Akademii Sztuki Wojennej

VII. Raport końcowy

200 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękkaPo otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022