wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

JĘZYK ANSI C PROGRAMOWANIE


KERNIGHAN B.W. RITCHIE D.M.

wydawnictwo: HELION, 2019, wydanie II

cena netto: 60.00 Twoja cena  57,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Język ANSI C

Programowanie

Drogi Czytelniku, właśnie trzymasz w rękach nowe wydanie książki zaliczanej do klasyki literatury informatycznej. Napisana przez autorów języka ANSI C w najlepszy możliwy sposób przedstawia arkana tego języka. A co można powiedzieć o samym języku? To też klasyka. To język wymagający systematyczności i skupienia, ale dający w zamian wiele możliwości i świetne wyniki. To najczęściej nauczany język programowania - jego znajomość stanowi znakomity fundament do poznania kolejnych, bardziej złożonych języków. Mimo swojego zaawansowanego wieku jest on ceniony i w wielu dziedzinach wciąż niezastąpiony.

Dzięki tej książce zdobędziesz kompletną wiedzę na temat języka C.

Poznasz wszystkie dostępne typy, operatory i wyrażenia. Nauczysz się sterować wykonywaniem programu oraz wykorzystywać funkcje. Ponadto dogłębnie poznasz coś, co sprawia początkującym programistom najwięcej problemów - wskaźniki. Następnie zapoznasz się także z funkcjami wejścia i wyjścia. Dowiesz się, jak uzyskać dostęp do plików, formatować dane wyjściowe oraz obsługiwać błędy. Książka ta jest bogata w przykłady, a każdy z nich został przetestowany przez autorów. Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II to niezastąpiona pozycja na półce każdego studenta informatyki, pasjonata programowania i zawodowca. Wraz z książką został wydany zeszyt zawierający rozwiązania do wszystkich zawartych w niej ćwiczeń.

 • Zmienne i wyrażenia arytmetyczne w języku C
 • Kompilowanie kodu
 • Wykorzystanie preprocesora języka C
 • Typy i operatory
 • Metody sterowania wykonywaniem programu
 • Wykorzystanie funkcji
 • Struktura programu
 • Zasada działania wskaźników
 • Struktury danych
 • Operacje wejścia i wyjścia
 • Zastosowanie rekurencji

Przedmowa
Przedmowa do pierwszego wydania
Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie
1.1. Pierwsze kroki
1.2. Zmienne i wyrażenia arytmetyczne
1.3. Instrukcja for
1.4. Stałe symboliczne
1.5. Znakowe operacje wejścia-wyjścia
1.5.1. Kopiowanie plików
1.5.2. Zliczanie znaków
1.5.3. Zliczanie wierszy
1.5.4. Zliczanie słów
1.6. Tablice
1.7. Funkcje
1.8. Argumenty przekazywanie jako wartość
1.9. Tablice znaków
1.10. Zmienne zewnętrzne i zakres zmiennych

Rozdział 2. Typy, operatory i wyrażenia
2.1. Nazwy zmiennych
2.2. Typy danych i ich rozmiar
2.3. Stałe
2.4. Deklaracje
2.5. Operatory arytmetyczne
2.6. Operatory porównania i logiczne
2.7. Konwersja typów
2.8. Inkrementacja i dekrementacja
2.9. Operatory bitowe
2.10. Operatory i wyrażenia przypisania
2.11. Wyrażenia warunkowe
2.12. Priorytety operatorów i kolejność wykonywania obliczeń

Rozdział 3. Sterowanie wykonywaniem programu
3.1. Instrukcje i bloki
3.2. if-else
3.3. else-if
3.4. switch
3.5. Pętle while i for
3.6. Pętla do-while
3.7. break i continue
3.8. goto i etykiety

Rozdział 4. Funkcje i struktura programu
4.1. Funkcje podstawy
4.2. Zwracanie wartości innych niż int
4.3. Zmienne zewnętrzne
4.4. Zakres
4.5. Pliki nagłówkowe
4.6. Zmienne statyczne
4.7. Zmienne rejestrowe
4.8. Struktura blokowa
4.9. Inicjalizacja
4.10. Rekurencja
4.11. Preprocesor języka C
4.11.1. Wstawianie plików
4.11.2. Makra
4.11.3. Warunkowe wstawianie kodu

Rozdział 5. Wskaźniki i tablice
5.1. Wskaźniki i adresy
5.2. Wskaźniki i argumenty funkcji
5.3. Wskaźniki i tablice
5.4. Arytmetyka adresów
5.5. Wskaźniki znakowe i funkcje
5.6. Tablice wskaźników, wskaźniki do wskaźników
5.7. Tablice wielowymiarowe
5.8. Inicjalizacja tablic wskaźników
5.9. Wskaźniki a tablice wielowymiarowe
5.10. Argumenty wiersza poleceń
5.11. Wskaźniki do funkcji
5.12. Rozbudowane deklaracje zmiennych i funkcji

Rozdział 6. Struktury
6.1. Struktury podstawy
6.2. Struktury i funkcje
6.3. Tablice struktur
6.4. Wskaźniki do struktur
6.5. Struktury cykliczne (odwołujące się do siebie)
6.6. Wyszukiwanie w tabelach
6.7. typedef
6.8. union
6.9. Pola bitowe

Rozdział 7. Wejście i wyjście
7.1. Standardowe operacje wejścia-wyjścia
7.2. printf formatowanie danych wyjściowych
7.3. Listy argumentów o zmiennej długości
7.4. scanf formatowane dane wejściowe
7.5. Dostęp do plików
7.6. stderr i exit obsługa błędów
7.7. Wierszowe operacje wejścia-wyjścia
7.8. Inne funkcje
7.8.1. Operacje na ciągach znakowych
7.8.2. Wykrywanie i konwersja klas znaków
7.8.3. ungetc
7.8.4. Wywoływanie poleceń systemowych
7.8.5. Zarządzanie pamięcią
7.8.6. Funkcje matematyczne
7.8.7. Generowanie liczb losowych

Rozdział 8. Interfejs systemu UNIX
8.1. Deskryptory plików
8.2. Niskopoziomowe operacje wejścia-wyjścia odczyt i zapis
8.3. open, creat, close, unlink
8.4. lseek dostęp swobodny
8.5. Przykład implementacja fopen i getc
8.6. Przykład listy zawartości katalogów
8.7. Przykład mechanizm alokacji pamięci

Dodatek A. Opis języka C
A.1. Wprowadzenie
A.2. Konwencje leksykalne
A.2.1. Jednostki leksykalne
A.2.2. Komentarze
A.2.3. Identyfikatory
A.2.4. Słowa kluczowe
A.2.5. Stałe
A.2.5.1. Stałe całkowite
A.2.5.2. Stałe znakowe
A.2.5.3. Stałe zmiennoprzecinkowe
A.2.5.4. Stałe wyliczeniowe
A.2.6. Literały ciągów znakowych
A.3. Zapis składni
A.4. Identyfikatory obiektów
A.4.1. Klasa pamięci
A.4.2. Podstawowe typy danych
A.4.3. Pochodne typy danych
A.4.4. Kwalifikatory typów
A.5. Obiekty i L-wartości
A.6. Konwersje
A.6.1. Promocja typów całkowitoliczbowych
A.6.2. Konwersje całkowitoliczbowe
A.6.3. Liczby całkowite i liczby zmiennoprzecinkowe
A.6.4. Typy zmiennoprzecinkowe
A.6.5. Konwersje arytmetyczne
A.6.6. Wskaźniki i liczby całkowite
A.6.7. void
A.6.8. Wskaźniki do void
A.7. Wyrażenia
A.7.1. Generowanie wskaźników
A.7.2. Wyrażenia proste
A.7.3. Wyrażenia postfiksowe
A.7.3.1. Odwołania do tablic
A.7.3.2. Wywołania funkcji
A.7.3.3. Odwołania do struktur
A.7.3.4. Inkrementacja postfiksowa
A.7.4. Operatory unarne
A.7.4.1. Prefiksowe operatory inkrementacji
A.7.4.2. Operator adresu
A.7.4.3. Operator dereferencji
A.7.4.4. Unarny operator plus
A.7.4.5. Unarny operator minus
A.7.4.6. Operator uzupełnienia jedynkowego
A.7.4.7. Operator negacji logicznej
A.7.4.8. Operator sizeof
A.7.5. Konwersje typów
A.7.6. Operatory multiplikatywne
A.7.7. Operatory addytywne
A.7.8. Operatory przesunięcia
A.7.9. Operatory porównania
A.7.10. Operatory równości
A.7.11. Bitowy operator AND
A.7.12. Bitowy operator XOR
A.7.13. Bitowy operator OR
A.7.14 Logiczny operator AND (koniunkcja)
A.7.15. Logiczny operator OR (alternatywa)
A.7.16. Operator warunkowy
A.7.17. Wyrażenia przypisania
A.7.18. Operator przecinkowy
A.7.19. Wyrażenia o stałej wartości
A.8. Deklaracje
A.8.1. Specyfikatory klasy pamięci
A.8.2. Specyfikatory typów
A.8.3. Deklaracje struktur i unii
A.8.4. Enumeracje (wyliczenia)
A.8.5. Deklaratory
A.8.6. Znaczenie deklaratorów
A.8.6.1. Deklaratory wskaźników
A.8.6.2. Deklaratory tablic
A.6.3. Deklaratory funkcji
A.8.7. Inicjalizacja
A.8.8. Nazwy typów
A.8.9. Nazwy typedef
A.8.10. Równoważność typów
A.9. Instrukcje
A.9.1. Instrukcje z etykietami
A.9.2. Instrukcja wyrażeniowa
A.9.3. Instrukcja złożona
A.9.4. Instrukcje wyboru
A.9.5. Instrukcje powtarzania
A.9.6. Instrukcje skoku
A.10. Deklaracje zewnętrzne
A.10.1. Definicje funkcji
A.10.2. Deklaracje zewnętrzne
A.11. Zakres i wiązanie
A.11.1. Zakres leksykalny
A.11.2. Wiązanie
A.12. Przetwarzanie wstępne
A.12.1. Sekwencje trzyznakowe
A.12.2. Łączenie wierszy
A.12.3. Definiowanie i substytucja makr
A.12.4. Włączanie plików do kompilacji
A.12.5. Kompilacja warunkowa
A.12.6. Dyrektywa line
A.12.7. Generowanie błędów
A.12.8. Dyrektywa pragma
A.12.9. Dyrektywa pusta
A.12.10. Nazwy predefiniowane
A.13. Gramatyka

Dodatek B. Standardowa biblioteka języka C
B.1. Wejście i wyjście:
B.1.1. Operacje plikowe
B.1.2. Formatowane dane wyjściowe
B.1.3. Formatowane dane wejściowe
B.1.4. Znakowe funkcje wejścia-wyjścia
B.1.5. Bezpośrednie funkcje wejścia-wyjścia
B.1.6. Funkcje określające pozycję w pliku
B.1.7. Funkcje obsługi błędów
B.2. Wykrywanie klas znaków:
B.3. Ciągi znakowe:
B.4. Funkcje matematyczne:
B.5. Funkcje narzędziowe:
B.6. Diagnostyka:
B.7. Listy argumentów o zmiennej długości:
B.8. Skoki odległe:
B.9. Sygnały:
B.10. Data i godzina:
B.11. Ograniczenia określane przez implementację: i

Dodatek C. Podsumowanie zmian

328 stron, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020