wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SPRING W AKCJI


WALLS C.

wydawnictwo: HELION, 2020, wydanie V

cena netto: 90.60 Twoja cena  86,07 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Spring w akcji

Spring jest frameworkiem ułatwiającym tworzenie nowoczesnych aplikacji w Javie. To narzędzie, które dynamicznie się rozwija i z każdym nowym wydaniem zapewnia programistom kolejne, ekscytujące możliwości. Piąta wersja Springa okazała się krokiem milowym. Obecnie projektanci mogą tworzyć mikrousługi, korzystać z funkcji programowania reaktywnego i doskonalić budowanie aplikacji zgodnie z modelem MVC. Dzięki pełnej integracji Springa ze Spring Boot nawet najbardziej złożone projekty wymagają minimalnej ilości kodu konfiguracyjnego. W efekcie tworzone aplikacje internetowe są w większym stopniu skalowalne i efektywniejsze w wykorzystywaniu wątków.

To kolejne, uzupełnione i zaktualizowane wydanie przewodnika po frameworku Spring. Książka jest napisana w zwięzłym, przejrzystym i jasnym stylu, dzięki czemu szybko zrozumiesz zasady pracy ze Springiem i zbudujesz nowoczesną aplikację internetową współpracującą z bazą danych. Pokazano tu techniki programowania reaktywnego, pisania mikrousług, wykrywania usług, wyjaśniono również pracę z API RESTful i zasady wdrażania aplikacji. Nauczysz się też stosować najlepsze praktyki programowania w Springu. Książka jest znakomitą pomocą dla programistów Javy, którzy dopiero zaczynają pracę z tym frameworkiem, a także dla tych, którzy chcą opanować nowe rozwiązania oferowane przez kolejne wersje ekosystemu Springa.

W tej książce między innymi:

  • solidne wprowadzenie do frameworków Spring i Spring Boot
  • integracja aplikacji Springa z innymi aplikacjami
  • programowanie reaktywne w tworzeniu aplikacji internetowych
  • tworzenie mikrousług i praca ze Spring Cloud
  • wdrażanie aplikacji w środowisku produkcyjnym i korzystanie ze Spring Boot Admin

Opinie o Springu w akcji. Wydanie IV
Wprowadzenie
Podziękowania
O książce
Dla kogo jest przeznaczona ta książka?
W jaki sposób jest zorganizowana ta książka mapa drogowa
Informacje o kodzie źródłowym
Forum poświęcone książce
Inne zasoby w internecie
O autorze

Część I Podstawy Springa

Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy ze Springiem
1.1. Czym jest Spring?
1.2. Inicjalizacja aplikacji Springa
1.2.1. Inicjalizacja projektu Springa za pomocą Spring Tool Suite
1.2.2. Analiza struktury projektu Springa
Analiza pliku specyfikacji kompilacji
Klasa początkowa aplikacji
Testowanie aplikacji
Inna nazwa menedżera testów
1.3. Utworzenie aplikacji Springa
1.3.1. Obsługa żądań internetowych
Dlaczego Thymeleaf?
1.3.2. Definiowanie widoku
1.3.3. Testowanie kontrolera
1.3.4. Kompilacja i uruchomienie aplikacji
1.3.5. Poznajemy Spring Boot DevTools
Automatyczne ponowne uruchamianie aplikacji
Automatyczne odświeżenie przeglądarki WWW i wyłączenie bufora szablonu
Wbudowana konsola H2
1.3.6. Przegląd
1.4. Możliwości Springa
1.4.1. Podstawowy framework Spring
1.4.2. Spring Boot
1.4.3. Spring Data
1.4.4. Spring Security
1.4.5. Spring Integration i Spring Batch
1.4.6. Spring Cloud
Podsumowanie

Rozdział 2. Tworzenie aplikacji internetowej
2.1. Wyświetlanie informacji
2.1.1. Zdefiniowanie domeny
2.1.2. Utworzenie klasy kontrolera
Obsługa żądania GET
2.1.3. Przygotowanie widoku
2.2. Przetwarzanie wysłanego formularza
2.3. Weryfikacja danych wyjściowych formularza
2.3.1. Deklarowanie reguł weryfikacji danych
2.3.2. Przeprowadzanie weryfikacji danych podczas ich pobierania z formularza
2.3.3. Wyświetlanie błędów operacji sprawdzania poprawności danych
2.4. Praca z kontrolerem widoku
2.5. Wybór biblioteki szablonów widoku
2.5.1. Buforowanie szablonów
Podsumowanie

Rozdział 3. Praca z danymi
3.1. Odczyt i zapis danych za pomocą JDBC
3.1.1. Przygotowanie domeny do obsługi trwałego magazynu danych
3.1.2. Praca z klasą JdbcTemplate
Definiowanie repozytorium JDBC
Wstawianie rekordu
3.1.3. Definiowanie schematu i wstępne przygotowanie danych
3.1.4. Wstawianie danych
Zapisywanie danych za pomocą JdbcTemplate
Wstawianie danych za pomocą SimpleJdbcInsert
3.2. Implementacja trwałego magazynu danych za pomocą Spring Data JPA
3.2.1. Dodawanie Spring Data JPA do projektu
3.2.2. Określenie domeny jako encji
3.2.3. Deklarowanie repozytoriów JPA
3.2.4. Dostosowanie do własnych potrzeb repozytoriów JPA
Podsumowanie

Rozdział 4. Spring Security
4.1. Włączenie obsługi Spring Security
4.2. Konfigurowanie Spring Security
4.2.1. Istniejący w pamięci magazyn danych użytkownika
4.2.2. Magazyn danych użytkownika oparty na JDBC
Nadpisywanie domyślnego użytkownika zapytań
Praca z zaszyfrowanymi hasłami
4.2.3. Magazyn danych użytkownika oparty na LDAP
Konfigurowanie operacji porównywania haseł
Odwołanie do zdalnego serwera LDAP
Konfigurowanie osadzonego serwera LDAP
4.2.4. Dostosowanie uwierzytelniania użytkownika do własnych potrzeb
Definiowanie domeny użytkownika i trwałego magazynu danych
Utworzenie usługi obsługującej szczegółowe informacje o użytkowniku
Rejestrowanie użytkownika
4.3. Zabezpieczanie żądań internetowych
4.3.1. Zabezpieczanie żądań
4.3.2. Utworzenie własnej strony logowania
4.3.3. Wylogowanie
4.3.4. Ochrona przed atakami typu CSRF
4.4. Poznanie użytkownika
Podsumowanie

Rozdział 5. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi
5.1. Dostosowanie konfiguracji automatycznej do własnych potrzeb
5.1.1. Poznajemy abstrakcję środowiska Springa
5.1.2. Konfigurowanie źródła danych
5.1.3. Konfigurowanie serwera osadzonego
5.1.4. Konfigurowanie rejestrowania danych
5.1.5. Używanie wartości właściwości specjalnych
5.2. Tworzenie własnych właściwości konfiguracyjnych
5.2.1. Definiowanie komponentów przechowujących właściwości konfiguracyjne
5.2.2. Deklarowanie metadanych właściwości konfiguracyjnej
Szybkie rozwiązanie problemu dotyczącego brakujących metadanych
5.3. Konfigurowanie za pomocą profili
5.3.1. Definiowanie właściwości dla konkretnego profilu
5.3.2. Aktywowanie profilu
5.3.3. Warunkowe tworzenie komponentu bean z profilami
Podsumowanie

Część II Zintegrowany Spring

Rozdział 6. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi
6.1. Utworzenie kontrolerów RESTful
6.1.1. Pobieranie danych z serwera
6.1.2. Przekazywanie danych do serwera
6.1.3. Uaktualnienie danych w serwerze
6.1.4. Usuwanie danych z serwera
6.2. Włączenie obsługi hipermediów
6.2.1. Dodawanie hiperłączy
6.2.2. Utworzenie komponentu asemblera zasobu
6.2.3. Nazewnictwo osadzonych związków
6.3. Włączenie usług back-endu
6.3.1. Dostosowanie nazw ścieżek dostępu zasobów i relacji
6.3.2. Stronicowanie i sortowanie
6.3.3. Dodawanie własnych punktów końcowych
6.3.4. Dodawanie własnych hiperłączy do punktów końcowych Spring Data
Podsumowanie

Rozdział 7. Używanie usług REST
7.1. Używanie punktów końcowych REST za pomocą RestTemplate
7.1.1. Pobieranie zasobu
7.1.2. Przekazywanie do serwera zasobów za pomocą metody HTTP PUT
7.1.3. Usuwanie zasobu
7.1.4. Przekazywanie do serwera zasobów za pomocą metody HTTP POST
7.2. Poruszanie się po API REST za pomocą Traverson
Podsumowanie

Rozdział 8. Asynchroniczne wysyłanie komunikatów
8.1. Wysyłanie komunikatów za pomocą JMS
8.1.1. Konfigurowanie JMS
8.1.2. Wysyłanie komunikatów za pomocą JmsTemplate
Konwertowanie komunikatu przed jego wysłaniem
Konfigurowanie konwertera komunikatu
Przetwarzanie komunikatu
8.1.3. Otrzymywanie komunikatów JMS
Otrzymywanie komunikatów za pomocą JmsTemplate
Deklarowanie komponentu nasłuchującego
8.2. Praca z RabbitMQ i AMQP
8.2.1. Dodawanie obsługi brokera RabbitMQ do Springa
8.2.2. Wysyłanie komunikatów za pomocą RabbitTemplate
Konfigurowanie konwertera komunikatu
Definiowanie właściwości komunikatu
8.2.3. Pobieranie komunikatu z RabbitMQ
Otrzymywanie komunikatów za pomocą RabbitTemplate
Obsługa komunikatów RabbitMQ za pomocą komponentu nasłuchującego
8.3. Obsługa komunikatów za pomocą Apache Kafki
8.3.1. Konfigurowanie Springa do obsługi komunikatów Kafki
8.3.2. Wysyłanie komunikatów za pomocą KafkaTemplate
8.3.3. Utworzenie komponentu nasłuchującego Kafki
Podsumowanie

Rozdział 9. Integracja Springa
9.1. Deklarowanie prostego przepływu integracji
9.1.1. Definiowanie przepływu integracji za pomocą XML-a
9.1.2. Konfigurowanie przepływu integracji za pomocą Javy
9.1.3. Konfigurowanie Spring Integration za pomocą języka specjalizowanego
9.2. Poznajemy Spring Integration
9.2.1. Kanał komunikatu
9.2.2. Filtr
9.2.3. Przekształcenie
9.2.4. Router
9.2.5. Spliter
9.2.6. Aktywator usługi
9.2.7. Brama
9.2.8. Adapter kanału
9.2.9. Moduł punktu końcowego
9.3. Utworzenie własnego przepływu integracji dotyczącego poczty elektronicznej
Podsumowanie

Część III Reaktywny Spring

Rozdział 10. Wprowadzenie do projektu Reactor
10.1. Wprowadzenie do programowania reaktywnego
10.1.1. Definiowanie strumienia reaktywnego
10.2. Rozpoczęcie pracy z projektem Reactor
10.2.1. Wykres przepływu reaktywnego
10.2.2. Dodawanie zależności projektu Reactor
10.3. Najczęściej stosowane operacje reaktywne
10.3.1. Tworzenie typu reaktywnego
Tworzenie typu reaktywnego na podstawie obiektu
Tworzenie typu reaktywnego na podstawie kolekcji
Generowanie danych strumienia
10.3.2. Łączenie typów reaktywnych
Połączenie ze sobą typów reaktywnych
Wybór pierwszego typu reaktywnego do publikacji
10.3.3. Przekształcanie i filtrowanie strumienia reaktywnego
Filtrowanie danych pochodzących z typu reaktywnego
Mapowanie danych reaktywnych
Buforowanie danych strumienia reaktywnego
10.3.4. Przeprowadzanie operacji logicznej na typie reaktywnym
Podsumowanie

Rozdział 11. Tworzenie reaktywnego API
11.1. Praca z frameworkiem WebFlux w Springu
11.1.1. Wprowadzenie do Spring WebFlux
Reaktywny Spring MVC?
11.1.2. Definiowanie kontrolera reaktywnego
Zwrot pojedynczej wartości
Praca z typami RxJava
Reaktywna obsługa danych wejściowych
11.2. Definiowanie funkcyjnych procedur obsługi żądania
11.3. Testowanie kontrolera reaktywnego
11.3.1. Testowanie żądań HTTP GET
11.3.2. Testowanie żądań POST
11.3.3. Testowanie działającego serwera
11.4. Reaktywne używanie API REST
11.4.1. Pobieranie zasobów
Wykonywanie żądań z bazowym adresem URI
Zakończenie długo wykonywanego żądania
11.4.2. Przekazywanie zasobu
11.4.3. Usunięcie zasobu
11.4.4. Obsługa błędów
11.4.5. Wymiana żądań
11.5. Zabezpieczanie API reaktywnego
11.5.1. Konfigurowanie zabezpieczeń reaktywnej aplikacji internetowej
11.5.2. Konfigurowanie reaktywnej usługi szczegółów związanych z użytkownikiem
Podsumowanie

Rozdział 12. Reaktywny trwały magazyn danych
12.1. Reaktywność i Spring Data
12.1.1. Reaktywny Spring Data
12.1.2. Konwersja między typem reaktywnym a niereaktywnym
12.1.3. Opracowanie repozytorium reaktywnego
12.2. Praca z reaktywnymi repozytoriami bazy danych Cassandra
12.2.1. Włączenie obsługi Spring Data Cassandra
12.2.2. Modelowanie danych w bazie danych Cassandra
12.2.3. Mapowanie typów domeny pod kątem przechowywania informacji w bazie danych Cassandra
12.2.4. Tworzenie reaktywnego repozytorium bazy danych Cassandra
12.3. Tworzenie reaktywnych repozytoriów MongoDB
12.3.1. Dodawanie obsługi Spring Data MongoDB
12.3.2. Mapowanie typu domeny na dokument MongoDB
12.3.3. Tworzenie interfejsów repozytoriów reaktywnych MongoDB
Podsumowanie

Część IV Natywna chmura Springa

Rozdział 13. Odkrywanie usług
13.1. Poznajemy mikrousługi
13.2. Konfiguracja rejestru usług
Naga prawda o usłudze Eureka
Dlaczego używany jest działający po stronie klienta mechanizm równoważenia obciążenia?
13.2.1. Konfigurowanie Eureki
Określenie numeru portu serwera Eureka
Wyłączenie trybu utrzymania egzemplarza
13.2.2. Skalowanie serwera Eureka
Spring Cloud Services w środowisku produkcyjnym
13.3. Rejestrowanie i odkrywanie usług
13.3.1. Konfigurowanie właściwości klienta Eureki
13.3.2. Używanie usługi
Używanie usługi za pomocą RestTemplate
Używanie usług przez egzemplarz WebClient
Definiowanie interfejsu klienta
Podsumowanie

Rozdział 14. Zarządzanie konfiguracją
14.1. Konfiguracja współdzielona
14.2. Uruchamianie serwera konfiguracji
14.2.1. Włączanie Config Server
14.2.2. Umieszczanie właściwości w repozytorium konfiguracyjnym
Udostępnianie konfiguracji z podścieżek Gita
Udostępnianie konfiguracji z gałęzi lub etykiety
Uwierzytelnianie do używanego repozytorium Git
14.3. Używanie konfiguracji współdzielonej
14.4. Udostępnienie konfiguracji przeznaczonej dla konkretnej aplikacji i konkretnego profilu
14.4.1. Udostępnianie właściwości przeznaczonych dla konkretnej aplikacji
14.4.2. Udostępnianie właściwości z profili
14.5. Utajnienie właściwości konfiguracyjnych
14.5.1. Szyfrowanie właściwości w repozytorium Git
14.5.2. Przechowywanie danych wrażliwych w magazynie Vault
Uruchomienie serwera Vault
Zapisywanie danych wrażliwych w magazynie Vault
Włączenie w Config Server obsługi magazynu Vault
Definiowanie tokena Vaulta w kliencie Config Server
Zapisywanie danych wrażliwych przeznaczonych dla konkretnej aplikacji i profilu
14.6. Odświeżanie właściwości konfiguracyjnych w locie
14.6.1. Ręczne odświeżanie właściwości konfiguracyjnych
14.6.2. Automatyczne odświeżanie właściwości konfiguracyjnych
Utworzenie zaczepu
Obsługa uaktualnień zaczepu w Config Server
Utworzenie komponentu wyodrębniającego powiadomienie z serwisu Gogs
Włączenie automatycznego odświeżania właściwości w klientach Config Server
Podsumowanie

Rozdział 15. Obsługa awarii i opóźnień
15.1. Wprowadzenie do wzorca bezpiecznika
Kilka słów o nazwie biblioteki Hystrix
15.2. Deklarowanie bezpiecznika
15.2.1. Łagodzenie opóźnienia
15.2.2. Zarządzanie wartością graniczną bezpiecznika
15.3. Monitorowanie awarii
15.3.1. Wprowadzenie do panelu kontrolnego biblioteki Hystrix
15.3.2. Pula wątków biblioteki Hystrix
15.4. Agregowanie wielu strumieni biblioteki Hystrix
Podsumowanie

Część V Wdrażanie aplikacji Springa

Rozdział 16. Praca ze Spring Boot Actuator
16.1. Wprowadzenie do Actuatora
16.1.1. Konfigurowanie bazowej ścieżki dostępu Actuatora
16.1.2. Włączanie i wyłączanie punktów końcowych Actuatora
16.2. Używanie punktów końcowych Actuatora
16.2.1. Pobieranie podstawowych informacji o aplikacji
Informacje o aplikacji
Informacje o stanie aplikacji
16.2.2. Wyświetlanie konfiguracji aplikacji
Pobieranie informacji o komponencie bean
Konfiguracja automatyczna
Analiza właściwości środowiskowych i konfiguracyjnych
Mapowanie żądań HTTP
Zarządzanie poziomami rejestrowania danych
16.2.3. Wyświetlanie informacji o aktywności aplikacji
Monitorowanie aktywności HTTP
Monitorowanie wątków
16.2.4. Dane statystyczne dotyczące środowiska uruchomieniowego
16.3. Dostosowanie Actuatora do własnych potrzeb
16.3.1. Dodawanie informacji dostarczanych później przez punkt końcowy /info
Utworzenie własnej implementacji InfoContributor
Wstrzykiwanie informacji do punktu końcowego /info
Udostępnianie informacji o operacji przekazania plików do repozytorium Git
16.3.2. Definiowanie własnych wskaźników informacji o stanie aplikacji
16.3.3. Rejestrowanie niestandardowych danych statystycznych
16.3.4. Tworzenie własnego punktu końcowego
16.4. Zabezpieczanie Actuatora
Podsumowanie

Rozdział 17. Administrowanie Springiem
17.1. Używanie Spring Boot Admin
17.1.1. Tworzenie serwera administracyjnego
17.1.2. Rejestrowanie klientów serwera administracyjnego
Wyraźne konfigurowanie aplikacji jako klientów serwera administracyjnego
Odkrywanie klientów serwera administracyjnego
17.2. Poznajemy serwer administracyjny
17.2.1. Wyświetlanie ogólnych informacji o stanie aplikacji
17.2.2. Obserwowanie kluczowych danych statystycznych
17.2.3. Analiza zmiennych środowiskowych
17.2.4. Wyświetlanie i zmiana poziomu rejestrowania danych
17.2.5. Monitorowanie wątków
17.2.6. Monitorowanie żądań HTTP
17.3. Zabezpieczanie serwera administracyjnego
17.3.1. Włączanie logowania w serwerze administracyjnym
17.3.2. Uwierzytelnianie z użyciem Actuatora
Podsumowanie

Rozdział 18. Monitorowanie Springa za pomocą JMX
18.1. Praca z Actuatorem i MBean
18.2. Tworzenie własnego komponentu MBean
18.3. Wysyłanie powiadomień
Podsumowanie

Rozdział 19. Wdrażanie aplikacji Springa
19.1. Opcje podczas wdrażania aplikacji
19.2. Kompilowanie i wdrażanie pliku WAR
Mikrousługi w serwerze aplikacji?
19.3. Przekazanie pliku JAR do Cloud Foundry
19.4. Umieszczanie aplikacji Spring Boota w kontenerze Dockera
19.5. To nie koniec, ale dopiero początek
Podsumowanie

Dodatki
Dodatek A Tworzenie aplikacji Springa
A.1. Inicjalizacja projektu za pomocą Spring Tool Suite
A.2. Tworzenie projektu za pomocą IntelliJ IDEA
A.3. Tworzenie projektu za pomocą NetBeans
A.4. Inicjalizacja projektu na stronie start.spring.io
A.5. Inicjalizacja projektu z poziomu powłoki
A.5.1. Polecenie curl i API Initializr
A.5.2. Interfejs powłoki dla Spring Boota
A.6. Tworzenie aplikacji Springa za pomocą metaframeworka
A.7. Kompilowanie i uruchamianie projektu

520 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020