wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WYKONANIE UMOWY PRZEWOZU RZECZY W TRANSPORCIE DROGOWYM KOLEJOWYM I LOTNICZYM


GARNOWSKI K.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

cena netto: 145.10 Twoja cena  137,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym

Publikacja dotyczy tematyki wykonywania umowy przewozu na tle regulacji krajowych oraz międzynarodowych, tj. przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo przewozowe, a także trzech konwencji międzynarodowych, regulujących przewóz drogowy (konwencja CMR), przewóz kolejowy (konwencja CIM) oraz przewóz lotniczy (konwencja montrealska).

Dodatkowo w pracy zostały szeroko omówione zagadnienia praktyczne związane z poszczególnymi etapami wykonywania umowy przewozu

, dotyczące m. in.

  • przygotowania przesyłki do przewozu,
  • wydania rzeczy przewoźnikowi i sprawdzenia ich stanu,
  • sporządzenia listu przewozowego i aktów dysponowania przesyłką,
  • sposobów przezwyciężania przeszkód w przewozie i wydaniu,
  • wydania przesyłki odbiorcy w miejscu przeznaczenia.
  • W tym zakresie autor dokonuje wykładni obowiązujących regulacji i rozstrzyga najczęstsze problemy praktyczne pojawiające się przy stosowaniu analizowanych unormowań, przy uwzględnieniu dorobku orzecznictwa sądów polskich i zagranicznych.

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla adwokatów, radców prawnych oraz sędziów zajmujących się umowami przewozu rzeczy w obrocie krajowym, jak również przedsiębiorców i menedżerów mających do czynienia ze świadczeniami transgranicznymi.

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 13

Rozdział 1
Uwagi ogólne o umowie przewozu. 19
1.1. Istota umowy przewozu. 19
1.2. Elementy przedmiotowo istotne. 25
1.3. Strony umowy przewozu. 28
1.4. Sytuacja prawna odbiorcy 30
1.5. Zawarcie umowy przewozu. 34
1.6. Prawa i obowiązki uczestników przewozu 37

Rozdział 2
Podstawowe zasady wykonania zobowiązań z umowy przewozu 41
2.1. Uwagi wprowadzające 41
2.2. Zobowiązanie przewoźnika 43
2.2.1. Brak osobistego charakteru świadczenia przewoźnika 43
2.2.2. Miernik staranności przewoźnika. 44
2.2.3. Miejsce spełnienia świadczenia przewoźnika 46
2.2.4. Termin spełnienia świadczenia przewoźnika 47
2.3. Zobowiązanie nadawcy 51
2.3.1. Zakres świadczenia 51
2.3.2. Miejsce i termin spełnienia świadczenia 52
2.3.3. Brak osobistego charakteru świadczenia 53

Rozdział 3
Czynności poprzedzające translokację przesyłki. 57
3.1. Uwagi wprowadzające 57
3.2. Przygotowanie rzeczy do przewozu. 57
3.3. Deklaracja wartości przesyłki i specjalnego interesu w dostawie 65
3.4. Wybór pojazdu 72
3.5. Czynności ładunkowe i zabezpieczające. 76
3.6. Charakter prawny czynności wydania przesyłki. 84
3.6.1. Uwagi wprowadzające. 84
3.6.2. Ujęcie teoretyczne 85
3.6.3. Kwalifikacja czynności 87
3.7. Sprawdzenie stanu przesyłki. 92

Rozdział 4
List przewozowy. 101
4.1. Uwagi wprowadzające 101
4.2. Rys historyczny listu przewozowego 101
4.3. Obowiązek sporządzenia listu przewozowego. 104
4.4. Treść listu przewozowego 108
4.4.1. Uwagi wprowadzające. 108
4.4.2. Wzmianki obligatoryjne. 110
4.4.3. Pozostałe wzmianki. 116
4.5. Forma listu przewozowego 119
4.6. Charakter prawny listu przewozowego i zawartych w nim wzmianek. 126
4.6.1. Uwagi wprowadzające. 126
4.6.2. Oświadczenia woli i wiedzy w liście przewozowym. 127
4.6.3. Rozbieżność między treścią umowy a listem przewozowym. 130
4.7. Funkcje listu przewozowego. 132
4.7.1. Uwagi wprowadzające. 132
4.7.2. Funkcja dowodowa 133
4.7.2.1. List przewozowy jako dowód zawarcia umowy i jej warunków 133
4.7.2.2. List przewozowy jako dowód przyjęcia przesyłki i jej stanu. 142
4.7.2.3. List przewozowy jako dowód wykonania umowy. 151
4.7.3. Funkcja legitymacyjna 152
4.7.4. Pozostałe funkcje. 156

Rozdział 5
Sytuacja prawna uczestników przewozu na etapie translokacji przesyłki 159
5.1. Uwagi wprowadzające 159
5.2. Wybór trasy i czasu przewozu 160
5.3. Dysponowanie przesyłką. 162
5.3.1. Istota dysponowania przesyłką 162
5.3.2. Uprawnienia związane z dysponowaniem przesyłką 166
5.3.2.1. Uwagi wprowadzające. 166
5.3.2.2. Odstąpienie. 167
5.3.2.3. Zmiana treści stosunku zobowiązaniowego. 177
5.3.3. Podmiot uprawniony do dysponowania przesyłką 185
5.3.3.1. Uwagi wprowadzające. 185
5.3.3.2. Powstanie uprawnienia nadawcy. 185
5.3.3.3. Wygaśnięcie uprawnienia nadawcy. 187
5.3.3.4. Powstanie uprawnienia odbiorcy. 189
5.3.3.5. Wygaśnięcie uprawnienia odbiorcy. 195
5.3.3.6. Uprawnienie kolejnych odbiorców 196
5.3.4. Warunki skorzystania z uprawnienia do dysponowania przesyłką. 198
5.3.5. Ograniczenia w dysponowaniu przesyłką 201
5.4. Przeszkody w przewozie 208
5.4.1. Istota przeszkód w przewozie. 208
5.4.2. Obowiązek przewoźnika w zakresie zażądania instrukcji. 213
5.4.3. Podmiot uprawniony do wydawania instrukcji oraz wymogi ich skuteczności 220
5.4.4. Wykonanie przewozu na innych warunkach 223
5.4.5. Prawo do wyładunku. 226
5.4.6. Przeszkody w przewozie a niemożliwość świadczenia. 229
5.4.7. Likwidacja przesyłki 232
5.4.8. Należności przewoźnika. 237

Rozdział 6
Zakończenie przewozu. 243
6.1. Uwagi wprowadzające 243
6.2. Awizacja i przedawizacja. 243
6.3. Wydanie odbiorcy przesyłki wraz z listem przewozowym. 247
6.3.1. Uwagi ogólne dotyczące wydania przesyłki wraz z listem przewozowym 247
6.3.2. Uwagi ogólne dotyczące sytuacji prawnej odbiorcy. 251
6.3.3. Uprawnienia odbiorcy. 252
6.3.4. Obowiązki odbiorcy 257
6.3.4.1. Charakter obowiązków odbiorcy. 257
6.3.4.2. Zakres obowiązków odbiorcy. 258
6.3.4.3. Obowiązek zapłaty należności przewoźnika 261
6.3.4.4. Obowiązek zapłaty kwoty zaliczenia 274
6.4. Przeszkody w wydaniu przesyłki. 276
6.4.1. Uwagi wprowadzające. 276
6.4.2. Istota przeszkód w wydaniu. 277
6.4.3. Zakres obowiązków przewoźnika. 279
6.4.4. Podmiot uprawniony do wydawania instrukcji oraz wymogi ich skuteczności 281

Podsumowanie. 289
Bibliografia. 297

314 stron, A5, oprawa twardaPo otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020