wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA ASPEKTY PRAWNE EKONOMICZNE I ORGANIZACYJNE


LIPOWICZ I. NOJSZEWSKA E. SIKORSKI S. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

cena netto: 166.80 Twoja cena  158,46 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Innowacje w ochronie zdrowia.

Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne

W książce przybliżono zmiany i procesy zachodzące w ochronie zdrowia z uwzględnieniem innowacji technologicznych, które będą odgrywać coraz większą rolę.

Publikacja składa się z dwóch części:

  • prawnej, przedstawiającej innowacje w ochronie zdrowia z perspektywy nauki prawa publicznego, dotyczącej m.in.: konstytucyjnych granic regulacji prawnych w obszarze innowacji, sztucznej inteligencji w medycynie, odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez robota medycznego,
  • ekonomicznej, poświęconej zagadnieniu znaczenia analizy ekonomicznej przy podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia oraz prezentującej konkretne problemy, z jakimi borykają się decydenci nie tylko ochrony zdrowia, a które w szczególny sposób oddziałują na stan zdrowia jednostek i jakość ich życia.

Książka jest przeznaczona dla podmiotów leczniczych, przedstawicieli zawodów prawniczych działających na rynku ochrony zdrowia, a także dla środowiska akademickiego oraz decydentów w ochronie zdrowia.

Wykaz skrótów

Część I ASPEKTY PRAWNE

Irena Lipowicz
Wprowadzenie do części I: aspekty prawne innowacji w ochronie zdrowia
Introduction to the Part I: legał aspects of innovation in health care

Irena Lipowicz, Maciej Szmigiero
Pojęcie innowacji prawnych i ekonomicznych w ochronie zdrowia.
Zarys problematyki
1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie innowacji
3. Innowacje technologiczne w ochronie zdrowia - prawo determinantą
wzrostu
4. Polityka innowacyjna państwa
5. Edukacja jako czynnik wzrostu innowacyjności
6. Gospodarka oparta na wiedzy
Bibliografia

Włodzimierz Cezary Włodarczyk
Uwagi o innowacjach w ochronie zdrowia
1. Innowacje w zdrowiu
1.1. Sprawy definicyjne
1.2. Innowacje technologiczne i systemowe
1.3. Zintegrowane świadczenia - postulaty WHO
2. Innowacja organizacyjna - opieka zarządzana
2.1. Laboratorium innowacji - system zdrowotny USA
2.2. Droga do opieki zarządzanej
2.3. Koncepcja HMO
2.4. Oceny HMOs
2.5. Oddziaływanie idei opieki zarządzanej
3. Podsumowanie
Bibliografia

Aleksandra Syryt
Konstytucyjne granice regulacji prawnych w obszarze innowacji medycznych - rozważania na tle zasady proporcjonalności
1. Uwagi wstępne
2. Konstytucyjne przepisy odnoszące się do rozwoju technologicznego
3. Konstytucyjne instytucje a ingerencja technologii w status jednostki. Perspektywa innowacji medycznych
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Obszary konstytucyjne a innowacje
3.3. Zrównoważony rozwój w Konstytucji RP a innowacje
3.4. Konstytucyjna zasada proporcjonalności a innowacje
4. Wnioski
Bibliografia

Leszek Bosek
Innowacje w ochronie zdrowia a odpowiedzialność cywilna za robota medycznego
Uwagi wprowadzające
1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego
2. Reżim odpowiedzialności deliktowej
2.1. Odpowiedzialność według podstaw - niebezpieczny produkt
2.2. Odpowiedzialność według podstaw - ogólna formuła deliktu
2.3. Odpowiedzialność według podstaw - inne podstawy deliktowe
2.4. Ekskurs: odpowiedzialność za eksperymentalnego robota
3. Reżim odpowiedzialności kontraktowej
4. Wnioski
Bibliografia

Iwona Wrześniewska-Wal
Innowacje w zdrowiu publicznym - szansę czy zagrożenia?
1. Uwagi wstępne
2. Zdrowie publiczne
3. Pozyskiwanie i przechowywanie materiału biologicznego do badań w zakresie zdrowia publicznego
4. Prawa dawców materiału biologicznego
5. Wynalazki biotechnologiczne
6. Wyłączenia patentowe
7. Patentowanie ciała ludzkiego
8. Podsumowanie
Bibliografia

Jolanta Pacian
Uwarunkowania innowacyjności w prawie ochrony zdrowia
1. Uwagi wstępne
2. Definicje innowacji i podział
3. Uwarunkowania prawne telemedycyny jako jednego z rozwiązań innowacyjnych w ochronie zdrowia
4. Uregulowania prawne w zakresie wykonywania zawodów medycznych w sposób telemedyczny
5. Podsumowanie
Bibliografia

Radosław Mędrzycki
Opieka zdrowotna osób starszych - między paternalizmem a niezależnością. Uwagi na tle innowacji w ochronie zdrowia
1. Wprowadzenie i konceptualizacja pojęć podstawowych
2. Konteksty samodzielności osób starszych i paternalizmu wobec osób starszych
3. Innowacje w ochronie zdrowia - spojrzenie ogólne
4. Wybrane innowacje w służbie zdrowia a samodzielność osób starszych
5. Podsumowanie
Bibliografia

Michał Florczak, Sebastian Sikorski
Sztuczna inteligencja w medycynie - nowe wyzwanie w obszarze regulacji administracyjnoprawnej
1. Uwagi wstępne
2. Definicja sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego
3. Zastosowanie narzędzi informatycznych w medycynie
4. Aspekty prawne dotyczące sztucznej inteligencji
5. Podsumowanie
Bibliografia

Maciej Szmigiero
Loty bezzałogowymi statkami powietrznymi poza zasięgiem wzroku jako nowa forma ich wykorzystywania w ochronie zdrowia
1. Uwagi wstępne
2. Terminologia
3. Potencjalne zastosowania, w tym w zakresie ochrony zdrowia
4. Tło regulacyjne europejskie
5. Dopuszczenie lotów poza zasięgiem wzroku
6. Loty BVLOS w rozporządzeniu w sprawie wyłączenia Prawa lotniczego
7. Podsumowanie
Bibliografia

Agnieszka Piskorz-Ryń
Ochrona informacji o stanie zdrowia pacjenta - stan obecny i postulaty zmian
1. Uwagi wstępne
2. Tajemnica pacjenta w przepisach prawa
3. Ochrona informacji o stanie zdrowia pacjenta - postulaty zmian
Bibliografia

Mariusz Szyrski
Prawne aspekty problematyki zapotrzebowania na energię elektryczną w szpitalach
1. Uwagi wstępne
2. Stan infrastruktury szpitalnej z perspektywy kontroli NIK
3. Analiza obowiązującej regulacji prawnej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego szpitali
4. Podsumowanie
Bibliografia

Daniel W. Szpilman
Europejska EHR. Analiza obecnego statusu EHR w Unii Europejskiej i w Szwajcarii
1. Uwagi wstępne
2. Elektroniczna dokumentacja medyczna
3. Perspektywy zunifikowanego EHR w Unii Europejskiej
4. Obecna sytuacja EHR w Szwajcarii
5. Szansę i zagrożenia związane z elektroniczną dokumentacją medyczną na poziomie europejskim
5.1. Szanse
5.1.1. Błędy medyczne i podejmowanie decyzji klinicznych
5.1.2. Zarządzanie efektami ubocznymi
5.1.3. Mobilność
5.1.4. Wykorzystanie do badań medycznych
5.2. Ryzyko
5.2.1. Bezpieczeństwo
5.2.2. Obciążenie pracą
5.2.3. Koszty
6. Podsumowanie oraz wnioski
Bibliografia

Anna Ewa Tyszka
Dostępność leków innowacyjnych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2014-2018. Analiza porównawcza
1. Uwagi wstępne
2. Innowacyjne terapie oraz ich dostępność
2.1. Finansowanie leków w systemach ochrony zdrowia
2.2. Innowacyjne terapie
2.3. Różnice w dostępności leków innowacyjnych
3. Metodologia badań
3.1. Przedmiot badań oraz metody badawcze
3.2. Organizacja badań
4. Analiza dostępności innowacyjnych terapii w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
4.1. Charakterystyka analizowanych krajów
4.2. Porównanie rejestracji innowacyjnych terapii
4.3. Analiza refundacji leków w poszczególnych dziedzinach
5. Podsumowanie oraz wnioski dla Polski
Bibliografia

Część II ASPEKTY EKONOMICZNE

Ewelina Nojszewska
Wprowadzenie do części II: znaczenie analizy ekonomicznej w ochronie zdrowia
Introduction to the Part II: significance of economic analysis in healthcare

Ewelina Nojszewska
Znaczenie analizy ekonomicznej dla innowacji w ochronie zdrowia
1. Uwagi wstępne
2. Innowacje w ochronie zdrowia
3. Analiza ekonomiczna jako innowacja w ochronie zdrowia
4. Koszty pośrednie
5. Skuteczność leczenia
6. Efektywność funkcjonowania szpitali jako przedsiębiorstw
7. Value Based Healthcare (VBHC)
8. Podsumowanie i wnioski
Bibliografia

Jadwiga Suchecka, Adam Mateusz Suchecki
Analizy ekonomiczne i ich znaczenie dla podejmowania decyzji w ochronie zdrowia
1. Uwagi wstępne
2. Nowe kierunki zmian w europejskich systemach opieki zdrowotnej
3. Główne założenia polityki publicznej opartej na dowodach
4. Ewaluacja ekonomiczna w ocenie efektywności alokacji zasobów w opiece zdrowotnej
Bibliografia

Agata Sielska
Ocena efektywności opieki zdrowotnej w polskich województwach
1. Uwagi wstępne
2. Potrzeba badania efektywności w opiece zdrowotnej
3. Ocena efektywności metodą DEA
4. Ocena efektywności funkcjonowania opieki zdrowotnej w polskich województwach
4.1. Dane i kryteria
4.2. Efektywność opieki zdrowotnej w województwach
4.3. Konwergencja województw pod względem efektywności opieki zdrowotnej
4.4. Zmiany efektywności opieki zdrowotnej w województwach
5. Podsumowanie
Bibliografia

Zofia Skrzypczak, Józef Haczyński
Aparatura diagnostyczna w systemie opieki zdrowotnej - Polska na tle krajów europejskich
1. Uwagi wstępne
2. Zasoby nowoczesnej aparatury diagnostycznej - Polska na tle innych krajów europejskich
3. Efektywność wykorzystania sprzętu diagnostycznego
4. Podsumowanie
Bibliografia

Agnieszka Trojniak, Dawid Skaza, Karol Nowak, Barbara Serkis, Krzysztof Jarowicz, Karolina Liberacka, Julia Komorzycka, Józef Haczyński
Szczepienia ochronne - czy postęp jest zagrożeniem?
1. Zarys historii wakcynologii
2. Innowacje w dziedzinie szczepień ochronnych
3. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce
4. Wyniki
5. Ekonomia szczepień ochronnych
6. Inne kwestie wpływające na rynek szczepień
7. Podsumowanie
Bibliografia

Patrycja Guzikowska, Mateusz Guzikowski
Alternatywne wyjaśnienie przyczyn pułapki niskiej dzietności
1. Uwagi wstępne
2. Drugie przejście demograficzne (SDT)
2.1. Istota
2.2. Dotychczasowa krytyka
3. Alternatywne wyjaśnienie pułapki niskiej dzietności
3.1. Pojęcie i typologia niepłodności
3 2. Czynniki wpływające na płodność kobiety i mężczyzny
4. Wpływ niepłodności na współczynnik dzietności
5. Podsumowanie
Bibliografia

376 stron, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020