wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PODATKI 2020 Z KOMENTARZEM CRIDO


wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie VI

cena netto: 111.35 Twoja cena  105,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podatki 2020 z komentarzem Crido

Podatki 2020 z komentarzem Crido to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem – doradców podatkowych z Crido(Link do innej strony).

Publikacja zawiera:

Niemal 50 aktualnych aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego – ustaw oraz rozporządzeń, m.in.:

 • Ordynacja podatkowa
 • PIT i CIT
 • VAT i Akcyza
 • Podatek od spadków i darowizn i PCC
 • Podatki i opłaty lokalne
 • KAS i KKS
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Procedury MAP i APA

oraz przygotowane przez ekspertów Crido tabele i schematy, dotyczące m.in.:

 • podatku u źródła oraz klauzuli nieruchomościowej w umowach o UPO,
 • obowiązków w zakresie cen transferowych,
 • terminów przedawnień zobowiązań podatkowych,
 • zmian stawek opodatkowania i PIT-u dla młodych,
 • rodzajów JPK oraz transakcji łańcuchowych.

Podatki 2020 z komentarzem Crido, to publikacja, która ułatwia codzienną pracę osób odpowiadających za kwestie podatkowe w organizacjach.

 1. ORDYNACJA PODATKOWA 9
• Zamiast rewolucji jedynie kilka zmian 10
• Przedawnienie zobowiązań podatkowych 11
Ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900) 13
Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373) 104
Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2371) 106
Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 r. poz. 562) 110

2. EWIDENCJA I IDENTYFIKACJA PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW 121
Ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2019 r. poz. 63) 123

3. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 129
• To, co stare – niejasne, to, co nowe – niepewne 130
• Podatek u źródła oraz klauzula nieruchomościowa w umowach o UPO 132
• Fiskus mówi „sprawdzam”: czas na weryfikację stosowania się do nowych przepisów o cenach transferowych 135
• Obowiązki w zakresie cen transferowych 136
Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865) 137
Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.03.2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 600) 215
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2491) 215
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2479) 218
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2487) 220
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2474) 228
Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 2545) 229

4. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 231
• W 2020 r. płacimy niższe podatki 232
• Zmiana stawki opodatkowania 233
• PIT dla młodych 233
Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387) 235
Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.03.2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 599) 330
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2502) 330
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2509) 334
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2515) 335
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2499) 343
Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2541) 344

5. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 347
• VAT 2020: elektronicznie, transparentnie, ale czy prosto i bezpiecznie? 348
• Rodzaje JPK 349
• Transakcje łańcuchowe 350
Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174) 351
Ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 2433) 445
Ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 2392) 447
Ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244) 447
Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z 15.03.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 77, s. 1) 460
Rozporządzenie Rady (UE) nr 967/2012 z 9.10.2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (Dz.Urz. UE L 290, s. 1) 484
Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r. poz. 701) 488
Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2350) 495
Rozporządzenie Ministra Finansów z 9.12.2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
(Dz.U. poz. 1860) 499
Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.12.2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1803) 507
Rozporządzenie Ministra Finansów z 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485) 508
Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816) 509
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. poz. 1206) 524
Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2519) 541
Ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1608) 544
Ustawa z 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) 545

6. PODATEK AKCYZOWY 563
Ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 864) 565

7. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 647
Ustawa z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2019 r. poz. 1813) 649

8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 655
Ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1519) 657
Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.11.2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. poz. 1999) 663

9. PODATKI I OPŁATY LOKALNE 671
• O tym, co się zmienia, choć pozostaje niezmienne – ewolucja podatku od nieruchomości 672
Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) 673

10. KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA 685
Ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 768) 687
Ustawa z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948) (wyciąg) 747

11. KODEKS KARNY SKARBOWY 759
Ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1958) 761

12. EGZEKUCJA 791
Ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438) 793

13. PROCEDURY MAP I APA 869
Ustawa z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. poz. 2200) 871
Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2502) 892

896 stron, Format: 21.0x30.0cm, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- ŁĄCZENIE PODZIAŁ PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
POŁEĆ A. KUCYPERA W. PACHOLSKA M. DANEL B. FIRECKA A. I INNI

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020