wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

USTAWA O ODPADACH KOMENTARZ


DANECKA D. RADECKI W.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie V

cena netto: 223.89 Twoja cena  212,70 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ustawa o odpadach

Komentarz

Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej.

W książce szeroko omówiono:

 • problematykę klasyfikacji odpadów i ich magazynowania,
 • tryb zwyczajny oraz nadzwyczajny usuwania odpadów,
 • kwestie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów oraz zabezpieczenia roszczeń,
 • tematykę opłat oraz administracyjnych kar pieniężnych uregulowanych w prawie ochrony środowiska,
 • zagadnienie odpowiedzialności karnej nie tylko za wykroczenia, lecz także za przestępstwa, co określają przepisy Kodeksu karnego.

W piątym wydaniu komentarza autorzy szczególną uwagę zwracają na najnowsze zmiany komentowanej ustawy, m.in. na nowelizację obowiązującą od 13.08.2019 r. i 1.01.2020 r., a także tę wchodzącą w życie 1.09.2019 r., 6.09.2019 r., 1.08.2020 r. oraz 30.06.2021 r.

Dotyczą one np.:

 • nowego brzmienia przepisów o rejestrze, ewidencji, sprawozdaniach, Bazie Danych Odpadowych, wykroczeniach i deliktach administracyjnych,
 • rezygnacji z regionalizacji postępowania z odpadami komunalnymi,
 • nowych przepisów o istniejących i projektowanych instalacjach komunalnych,
 • nowej definicji odpadów niepalnych,
 • uszczegółowienia przepisów o magazynowaniu odpadów,
 • nowej regulacji dotyczącej konieczności niezwłocznego usuwania odpadów.

Publikacja jest przeznaczona dla podmiotów gospodarujących odpadami, organów administracji rządowej i samorządowej kontrolujących przestrzeganie ustawy oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wdrażających instrumenty odpowiedzialności prawnej za naruszenie jej postanowień.

Wykaz skrótów
Wstęp

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ODPADÓW
1. Rozwój przepisów o odpadach
2. Miejsce ustawy o odpadach w polskim systemie prawnym

CZĘŚĆ II. KOMENTARZ

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział 1. Zakres ustawy
Rozdział 2. Objaśnienia określeń ustawowych
Rozdział 3. Katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne
Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
Rozdział 5. Utrata statusu odpadów

DZIAŁ II. ZASADY OGÓLNE GOSPODARKI ODPADAMI
Rozdział 1. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
Rozdział 2. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami
Rozdział 3. Zasada bliskości
Rozdział 4. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi
Rozdział 5. Koszty gospodarowania odpadami
Rozdział 6. Zbieranie i transport odpadów
Rozdział 7. Magazynowanie odpadów
Rozdział 8. Usuwanie odpadów
Rozdział 9. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami
Rozdział 10. Przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach
Rozdział 11. Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów
Rozdział 12. Postępowanie z odpadami

DZIAŁ III. PLANY GOSPODARKI ODPADAMI

DZIAŁ IV. UPRAWNIENIA WYMAGANE DO GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ PROWADZENIE REJESTRU
Rozdział 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Rozdział 2. Rejestr

DZIAŁ V. EWIDENCJA ODPADÓW I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Rozdział 1. Ewidencja odpadów
Rozdział 2. Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami

DZIAŁ VI. BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI

DZIAŁ VII. SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI RODZAJAMI ODPADÓW
Rozdział 1. PCB oraz odpady zawierające PCB
Rozdział 2. Oleje odpadowe
Rozdział 3. Odpady medyczne i odpady weterynaryjne
Rozdział 4. Komunalne osady ściekowe
Rozdział 5. Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów
Rozdział 6. Odpady z wypadków
Rozdział 7. Odpady metali
Rozdział 8. Statki przeznaczone do recyklingu

DZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA PROCESÓW PRZETWARZANIA ODPADÓW
Rozdział 1. Składowanie odpadów
Rozdział 2. Termiczne przekształcanie odpadów
Rozdział 3. Kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

DZIAŁ IX. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA I PRZEPISY SZCZEGÓLNE W POSTĘPOWANIU O WYDANIE DECYZJI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI

DZIAŁ X. PRZEPISY KARNE I ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE
Rozdział 1. Przepisy karne
Rozdział 2. Administracyjne kary pieniężne

DZIAŁ XI. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, DOSTOSOWUJĄCE I KOŃCOWE
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Załączniki
Bibliografia
Indeks rzeczowy

808 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020