wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RACHUNKOWOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI


JONAS K.

wydawnictwo: DIFIN, 2020, wydanie I

cena netto: 55.10 Twoja cena  52,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Zarys problematyki


W ostatnich latach sektor ubezpieczeń w Polsce podlega dynamicznym przemianom, co sprzyja wzrostowi zainteresowania zasadami funkcjonowania zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji również od strony rachunkowości.

Specyfika rachunkowości tych jednostek wyraża się zarówno w odrębności aktów prawnych regulujących ją, specyfiki używanej terminologii, jak i sprawozdawczości finansowej. W zamyśle autora niniejsze opracowanie ma zapoznać czytelnika z wybranymi zagadnieniami z dziedziny rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji według obowiązujących obecnie przepisów. Prezentując rachunkowość tych jednostek autor starał się dokonać wyboru najistotniejszych zagadnień decydujących o specyfice rozwiązań zarówno od strony terminologicznej, jak i ewidencyjnej.

W książce przybliżono również problematykę sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Oddając w ręce odbiorców niniejsze opracowanie autor żywi nadzieję, iż przyczyni się ono do pogłębienia wiedzy na temat rachunkowości jako dziedziny nauki, a szczególnie rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Wstęp

Wykład 1. O ubezpieczeniach, reasekuracji i podmiotach je oferujących

Część 1. Istota ubezpieczeń i ich klasyfikacja, pojęcie reasekuracji
Część 2. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji – podstawy funkcjonowania
ƒSpółka akcyjna
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Towarzystwo
Reasekuracji Wzajemnej
Spółka europejska

Wykład 2. Ujęcie w rachunkowości działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 
Część 1. Specyfika rachunkowości zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji
Część 2. Działalność ubezpieczeniowa i działalność reasekuracyjna – ujęcie bilansowe i wynikowe
Działalność ubezpieczeniowa i działalność reasekuracyjna – ujęcie bilansowe
Działalność ubezpieczeniowa i działalność reasekuracyjna – ujęcie wynikowe

Wykład 3. Działalność lokacyjna zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji – ujęcie rachunkowe

Część 1. Zasady prowadzenia działalności lokacyjnej
Część 2. Działalność lokacyjna – ujęcie bilansowe
Część 3. Działalność lokacyjna – ujęcie wynikowe
Część 4. Działalność lokacyjna – ujęcie w rachunku przepływów pieniężnych
Część 5. Działalność lokacyjna – ujęcie w informacji dodatkowej

Wykład 4. Pozostałe segmenty działalności zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji

Wykład 5. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe jako narzędzie zabezpieczenia się zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przed ryzykiem

Rezerwa składek
Rezerwa na ryzyka niewygasłe
Rezerwa na odszkodowania i świadczenia niewypłacone
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent
Rezerwa na wyrównanie szkodowości
Rezerwa ubezpieczeń na życie
Rezerwa ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko ponosi ubezpieczający
Rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych
Rezerwa na zwrot składek dla członków
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Wykład 6. Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 
Część 1. Wprowadzenie
Część 2. Bilans
ƒAktywa zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji
ƒPasywa zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji
Część 3. Rachunek zysków i strat
ƒUstalanie wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji
ƒSprawozdanie
Część 4. Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow)
Część 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
Część 6. Informacja dodatkowa
Część 7. Sprawozdanie z działalności jednostki
Część 8. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej
Część 9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
Część 10. Badanie sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji

Wykład 7. Ocena sytuacji majątkowej i finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji

ƒAnaliza wstępna
ƒAnaliza wskaźnikowa
ƒWskaźniki charakteryzujące zyskowność działalności
ƒWskaźniki charakteryzujące poziom szkodowości
ƒWskaźniki charakteryzujące poziom kosztów działalności
ƒWskaźniki charakteryzujące efektywność wykorzystania środków majątkowych
Wskaźniki charakteryzujące płynność finansową i zdolność płatniczą
ƒWskaźniki charakteryzujące wypłacalność ubezpieczyciela i zabezpieczenie środków
ƒWskaźniki rynku kapitałowego
ƒWskaźniki charakteryzujące poziom korzystania z reasekuracji biernej

Wykład 8. Wymogi kapitałowe i konsekwencje niezgodności z nimi

ƒŚrodki własne
ƒKapitałowy Wymóg Wypłacalności
ƒMinimalny Wymóg Kapitałowy
ƒKonsekwencje niezgodności z KWW i MWK
ƒLikwidacja zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

Bibliografia
Spis tabel
Załącznik

172 strony, B5, oprawa miękkaPo otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020