wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KONTRAKTY BUDOWLANE RYZYKA WALORYZACJA UBEZPIECZENIA


SIEMIŃSKA E.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

cena netto: 61.89 Twoja cena  58,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kontrakty budowlane

Ryzyka, waloryzacja, ubezpieczenia

Kontrakty budowlane opisane w niniejszej książce, głównie z ekonomicznego punktu widzenia, to niezwykle złożone i wielopłaszczyznowe porozumienia między stronami dotyczące przygotowania i realizacji określonego projektu, których skutki są w praktyce często odczuwane przez długie lata od zakończenia budowy nie tylko przez strony tej umowy, ale także przez wiele innych podmiotów, które stykają się z danym obiektem na różnych etapach jego życia.

Powtarzająca się cyklicznie fala ożywienia i spowolnienia rynkowego powoduje, że wynegocjowanie z dużym wyprzedzeniem warunków kontraktowych przez strony jest niezwykle trudnym i ryzykownym zadaniem ze względu na długi termin realizacji inwestycji.

W monografii szukano odpowiedzi na pytanie nie tyle czy główni uczestnicy procesu inwestycyjnego są skazani na ryzyko inwestycyjne, ale jakie są mechanizmy i przyczyny powstawania napięć w stosunkach między podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych oraz jakie są możliwości zmniejszania różnych rodzajów zagrożeń w trakcie trwania całego procesu inwestycyjno-budowlanego.

W opracowaniu podjęto bardzo aktualny i niezwykle ważny problem kontraktów budowlanych z punktu widzenia czterech głównych uwarunkowań, a mianowicie:

- szeroko rozumianego otoczenia prawno-rynkowego i społecznego,
- źródeł ryzyk projektów inwestycyjnych,
- mechanizmów i zasad waloryzacji kontraktów,
- gwarancji i ubezpieczeń ryzyk inwestycyjnych.

Książka przeznaczona jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kontraktów budowlanych, niezależnie od tego czy reprezentują oni sektor publiczny czy prywatny oraz czy specjalizują się w prawnych, technicznych czy ekonomiczno-społecznych aspektach tych umów. Jak wykazano bowiem na kartach tej monografi i, często wysoką cenę za źle przygotowane i realizowane kontrakty budowlanych płaci całe społeczeństwo.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Znaczenie i specyfika działalności inwestycyjno-budowlanej 11
1.1. Budownictwo a gospodarka narodowa 11
1.2. Specyfika projektów inwestycyjnych 16
1.3. Uwarunkowania działalności inwestycyjno-budowlanej 22

Rozdział 2
Ryzyka kontraktowe w budownictwie 33
2.1. Istota kontraktów budowlanych 33
2.2. Źródła ryzyka kontraktów budowlanych 37
2.3. Materializacja ryzyka kontraktów budowlanych 45
2.4. Roszczenia i spory w sektorze budowlanym 75

Rozdział 3
Problem (braku) waloryzacji kontraktów budowlanych 87
3.1. Istota waloryzacji 87
3.2. Uwarunkowania prawne waloryzacji kontraktów 89
3.3. Zmiana cen czynników produkcji w budownictwie a problem waloryzacji kontraktów 104
3.4. Mechanizm „koszyka waloryzacyjnego" 109
3.5. Skutki braku waloryzacji kontraktów budowlanych - ujęcie syntetyczne 117

Rozdział 4
Gwarancje i ubezpieczenia ryzyka inwestycyjnego 137
4.1. Istota zabezpieczania projektów inwestycyjnych 137
4.2. Główne rodzaje gwarancji i ubezpieczeń kontraktów budowlanych 146
4.3. Kilka uwag na temat funkcjonowania rynku ubezpieczeń kontraktowych 157

Podsumowanie 163
Bibliografia 165
Spis wykresów 177
Spis rysunków 179
Spis tabel 181

182 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020