wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 76.50 72,68   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WIZERUNEK JAK GO ZMIERZYĆ I JAK POPRAWIĆ


SZLIS I.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie II

cena netto: 76.50 Twoja cena  72,68 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wizerunek

Jak go zmierzyć i jak poprawić

Książka zawiera nowatorskie i oryginalne podejście do zarządzania wizerunkiem firmy.

Dotyczy istoty oraz sposobu kształtowania, percepcji i pomiaru wizerunku. Uwzględnia złożoność relacji w sieci interakcji rynkowych i społecznych. Przedstawia prawa i zależności teoretyczno-empiryczne między elementami systemu rynkowego, w ramach którego powstaje rozbieżność między aspiracjami (wizerunek pożądany) a rzeczywistością (wizerunek rzeczywisty). Ustalenie zakresu rozbieżności między pożądanym a rzeczywistym wizerunkiem stanowi punkt wyjścia do formułowania strategii, celów i działań naprawczych, zmierzających do minimalizacji luki między nimi.

Rozważania osadzone zostały w nowej koncepcji marketingowej, określonej mianem „logika dominacji usługi" (Service Dominant Logic - SDL), zaproponowanej przez R.F. Luscha i S.L. Vargo w 2004 roku. Skonstruowany, autorski model teoretyczny odwołuje się również do innych współczesnych teorii, takich jak: jakość usług, marketing relacji, marketing sieciowy, orientacja rynkowa czy teoria przewag konkurencyjnych.

Praca stanowi usystematyzowaną koncepcję pomiaru wizerunku, która może być zaadaptowana w różnych sferach działalności gospodarczej. Wskazuje także potencjalne kierunki działań ułatwiających walkę konkurencyjną i budowanie przewagi na rynku.

Książka skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, menedżerów, kadry zarządczej oraz osób powiązanych zawodowo z marketingiem, sprzedażą i Public Relations. Stanowi również cenne źródło wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych (zarządzanie, marketing, finanse, bankowość) oraz literaturę uzupełniającą dla studentów psychologii, statystyki czy ekonometrii.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Bankowość detaliczna w Polsce 19
1.1. Główne determinanty zmian w bankowości detalicznej 19
1.1.1. Globalizacja rynku usług finansowych 21
1.1.2. Rozwój infrastruktury komunikacji elektronicznej 27
1.1.3. Zmiany w popycie na usługi bankowości detalicznej 38
1.2. Bankowość detaliczna a sektor bankowy w Polsce 49
1.2.1. Rozwój sektora bankowego w Polsce 49
1.2.2. Kierunki zmian w bankowości detalicznej w Polsce 59

Rozdział 2
Rola wizerunku banku w procesie wymiany rynkowej 67
2.1. Koncepcja wizerunku banku w logice dominacji usługi (Service Dominant Logic - SDL) 67
2.1.1. Pojęcie i wymiary wizerunku 73
2.1.2. Rzeczywisty i pożądany wizerunek banku jako wtórne zasoby sprawcze 75
2.1.3. Czynnik czasu a wtórne zasoby sprawcze w sieciowych uwarunkowaniach procesu wymiany 83
2.2. Pomiar dywergencji między rzeczywistym a pożądanym wizerunkiem banku w segmencie klienta detalicznego 101
2.1.1. Metody pomiaru wizerunku 102
2.1.2. Operacjonalizacja pojęcia „wizerunek banku" 109

Rozdział 3
Rzeczywisty wizerunek w bankowości detalicznej 119
3.1. Cel, zakres i metoda badań strony popytowej w bankowości detalicznej 119
3.2. Interakcje na rynku detalicznych usług bankowych 122
3.2.1. Integratorzy zasobów zaangażowani w proces współtworzenia wartości 122
3.2.2. Rola punktów styczności w epizodach procesu współtworzenia wartości 133
3.3. Analiza strukturalna zasobów użytkowych banków - perspektywa klienta 142
3.3.1. Identyfikacja kluczowych zasobów użytkowych banków w procesie współtworzenia wartości w relacji customer-to-business 142
3.3.2. Model pomiaru rzeczywistego wizerunku banku w segmencie klienta detalicznego 156

Rozdział 4
Pożądany wizerunek banków w segmencie klienta detalicznego 163
4.1. Koncepcja badań wśród podażowych oferentów wartości 163
4.1.1. Cele, zakres i metoda badań wśród przedstawicieli sektora bankowego 163
4.1.2. Dobór i charakterystyka badanej zbiorowości165
4.2. Orientacja rynkowa i strategie marketingowe a pożądany wizerunek banku 167
4.2.1. Stopień zorientowania na klienta detalicznego w bankach 170
4.2.2. Strategie marketingowe banków zaangażowanych w proces współtworzenia wartości176
4.3. Zasoby użytkowe banków w kontekście orientacji na klienta - perspektywa banków 181
4.3.1. Rola źródeł informacji w procesie wymiany rynkowej w opinii przedstawicieli sektora bankowego 181
4.3.2. Ocena ważności zasobów użytkowych w procesie współtworzenia wartości w relacji business-to-customer 185
4.3.3. Docelowy wizerunek banków w świetle badań empirycznych 188

Rozdział 5
Dywergencja między rzeczywistym a pożądanym wizerunkiem banku w perspektywie orientacji na klienta 195
5.1. Luki percepcji roli kluczowych zasobów użytkowych banków 195
5.2. Zakres rozbieżności między rzeczywistym a pożądanym wizerunkiem banku 202
5.3. Wpływ odmienności percepcji roli kluczowych zasobów użytkowych banków na dywergencję między rzeczywistym a pożądanym wizerunkiem banku 207

Zakończenie 217
Bibliografia 235
Spis rysunków 251
Spis tabel 253
Załączniki 255
Aneks 275

320 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020