wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 61.40 58,33   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KOBIECE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W TANZANII


CICHECKA A.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

cena netto: 61.40 Twoja cena  58,33 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kobiece organizacje pozarządowe w Tanzanii

Historia relacji tanzańskich kobiecych NGO z rządem jest pełna trudnych momentów, ale też wydarzeń przełomowych, które przyczyniły się do wzmocnienia statusu kobiet w tym państwie oraz upowszechnienia agendy na rzecz równouprawnienia.

Rozwój sektora organizacji pozarządowych w Tanzanii jest przykładem owocnej walki o miejsce w przestrzeni publicznej. Dokumentuje wysiłek na rzecz dialogu z tymi, od których zależała społeczna zmiana - z władzą i zagranicznymi donatorami.

I choć nie sposób zakwestionować znaczenia dokonanych reform, to obecna sytuacja polityczna skłania ku postawieniu pytań o przyszłość NGO oraz trwałość sukcesów wywalczonych przez nie w poprzednich dekadach.

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 13
Definicje 15
Cele, hipoteza i problemy badawcze 19
Podejście teoretyczne i metodologia 20
Uzasadnienie wyboru Tanzanii jako studium przypadku 24
Literatura poświęcona zagadnieniu 26
Struktura pracy 30

Rozdział 1
Wprowadzenie teoretyczne 33
1.1. Różnorodność stanowisk konstruktywistycznych 33
1.2. Problem przeszczepialności pojęć 41
1.3. Społeczeństwo obywatelskie, ruchy społeczne i sektor pozarządowy 43
1.4. Kultura polityczna w państwach subsaharyjskich 52
1.5. Różne formy zaangażowania politycznego 57

Rozdział 2
Role kobiet w społeczeństwach subafrykańskich 63
2.1. Zachodnia myśl feministyczna a kształtowanie się afrykańskich ruchów kobiecych 63
2.1.1. Koncepcje feminizmu w państwach zachodnich 63
2.1.2. Feminizm w państwach subsaharyjskich a afrykańskie ruchy kobiece 66
2.2. Polityczne, gospodarcze i kulturowe uwarunkowania statusu kobiet 72
2.2.1. Od okresu przedkolonialnego do przełomu lat 80. i 90. XX wieku 72
2.2.2. Rozwój afrykańskich ruchów kobiecych 79
2.3. Gwarancje prawne 86
2.3.1. Ustawodawstwo wewnętrzne 86
2.3.2. Zobowiązania międzynarodowe 89

Rozdział 3
Uwarunkowania rozwoju sektora pozarządowego w Tanzanii 95
3.1. Tanzania pod rządami Juliusa Nyerere 95
3.2. Okres liberalizacji gospodarczej i politycznej 102
3.3. Kultura polityczna we współczesnej Tanzanii 106
3.4. Tanzańskie społeczeństwo obywatelskie 109
3.5. Fazy rozwoju sektora pozarządowego 113

Rozdział 4
Tanzańskie środowiska kobiece 117
4.1. Uwarunkowania statusu kobiet w Tanzanii 117
4.1.1. Narracje proponowane w literaturze przedmiotu 117
4.1.2. Narracje lokalnych NGO działających na rzecz równouprawnienia 130
4.2. Charakterystyka kobiecych organizacji pozarządowych 135
4.2.1. Profile działalności kobiecych organizacji pozarządowych 135
4.2.2. Struktura relacji z instytucjami rządowymi 141
4.2.3. Formy rzecznictwa politycznego w sektorze kobiecych organizacji pozarządowych 146

Rozdział 5
Kobiece organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty w państwie 153
5.1. Charakterystyka pierwszej fali ruchów kobiecych w latach 80. XX wieku 153
5.2. Druga generacja aktywizmu w latach 90. XX wieku 161
5.3. Zmiana pozycji sektora pozarządowego a ewolucja reżimu politycznego Tanzanii 169
5.4. Problem relacji struktura-podmiotowość w kontekście prowadzonych badań 179
5.5. Relacje środowisk kobiecych z pozostałymi podmiotami w państwie 186
5.5.1. Stan relacji pomiędzy kobiecymi organizacjami pozarządowymi a rządem 186
5.5.2. Tanzański sektor NGO wobec donatorów, środowisk akademickich i sfery biznesu 199

Wnioski 205
Bibliografia 213
Spis tabel i rysunków 233

234 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020