wprowad wasne kryteria wyszukiwania ksiek: (jak szuka?)
Twj koszyk:   0 z   zamwienie wysykowe >>>
Strona gwna > opis ksiki
English version
Ksiki:

polskie
podzia tematyczny
 
anglojzyczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zamw informacje o nowociach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksigarni

koszty wysyki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytuu?
Pomoemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


moesz te zadzwoni
+48 512 994 090

ZAGUBIENIE W INTERPRETACJI HANS-GEORG GADAMER WOBEC KULTURY I SZTUKI WSPӣCZESNEJ


CZAKON D.

wydawnictwo: WYD UJ, 2020, wydanie I

cena netto: 44.89 Twoja cena  42,65 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Zagubienie w interpretacji

Hans-Georg Gadamer wobec kultury i sztuki wspóczesnej


Jak funkcj peni interpretacja w hermeneutyce?

Czy jest to zagadnienie centralne filozofii czy te marginalne?

Co odrónia interpretacj hermeneutyczn od interpretacji innego rodzaju, na przykad historycznej, psychologicznej, strukturalistycznej?

Jak rol odgrywa i jakie ma znaczenie interpretacja w yciu jednostki?

Co jest jej przedmiotem i celem?

Te i podobne pytania, dotyczce natury i przebiegu procesu interpretacji, stay si inspiracj do podjcia rozwaa przedstawionych w ksice Zagubienie w interpretacji. Hans-Georg Gadamer wobec kultury i sztuki wspóczesnej. Autorka rekonstruuje,  reinterpretuje i rozwija myl jednego z najwybitniejszych filozofów XX wieku, Hansa-Georga Gadamera, w odniesieniu do kwestii hermeneutycznej interpretacji. Opisuje pojcie interpretacji w szerokim kulturowym kontekcie, a nastpnie doprecyzowuje jego znaczenie, odwoujc si do zagadnie: prawdy, retoryki oraz erotyki. Proponowana w ksice charakterystyka zagadnienia wykracza poza dotychczasow literatur przedmiotu dotyczc filozoficznej hermeneutyki Gadamera i ma na celu odniesienie tego stanowiska do aktualnych problemów z zakresu kultury i sztuki. Ksika ta moe zainteresowa zarówno badaczki i badaczy, jak i szerok pozaakademick publiczno.

[…] odpowiednio rozumiane pynno i dynamiczno, niejednoznaczno i zmienno, dialogiczno i otwarto w znaczeniu wci rozszerzanego pola moliwoci interpretacyjnych i badawczych s podstawowymi elementami hermeneutyki Gadamera. Wynikaj one z jej zaoe i znajduj odzwierciedlenie w jzyku, specyficznym stylu filozofowania i formuowania myli, w jakim filozof przedstawia swoj teori. Takie cechy tej refleksji ujawnia te wyranie hermeneutyczne pojcie interpretacji, rozumianej najogólniej jako jedyny wiadomy sposób odbioru rzeczywistoci przez czowieka. Nic nie jest bowiem bezporednio dane, zawsze jedynie przez interpretacj, która nigdy nie jest ostateczna.

Ze wstpu

Dominika Czakon (ur. w 1984 roku w Krakowie) – doktorka filozofii, asystentka naukowa w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagielloskiego. W ramach dziaalnoci naukowej zajmuje si wspóczesn hermeneutyk oraz estetyk. Interesuje si take kultur wspóczesn, feminizmem i ekologi. Jest wspótwórczyni Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena, w którym udostpniana jest spucizna epistolarna i naukowa tego filozofa oraz korespondujcych z nim polskich i zagranicznych badaczy. Od wielu lat zwizana jest z kwartalnikiem filozoficzno-estetycznym „The Polish Journal of Aesthetics”, w którym peni funkcj zastpczyni redaktora naczelnego. Wolny czas dzieli midzy rodzin i przyjació, fotografowanie i spacery z psem. Kiedy jest to moliwe, podróuje.

236 stron, Format: 15.8x23.5cm, oprawa mikka

Po otrzymaniu zamwienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskojzyczny lub anglojzyczny jest aktualnie na pce ksigarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020