wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA JAKO ZAGADNIENIE PRAWA RODZINNEGO PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO I PRAWA KONSULARNEGO


KAMARAD E.

wydawnictwo: WYD UJ, 2020, wydanie I

cena netto: 44.89 Twoja cena  42,65 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

Zagadnienie zawarcia małżeństwa jest doniosłe pod względem zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Systemy prawne poszczególnych państw różnią się niekiedy znacząco co do możności, przesłanek czy procedury zawarcia małżeństwa.  Badane w pracy zagadnienia mają więc istotne znaczenie praktyczne, zwłaszcza z uwagi na dużą mobilność obywateli, wiążącą się z „umiędzynarodowieniem” kwestii prawnorodzinnych. Zwrócić należy uwagę na szeroką perspektywę, z jakiej Autorka podejmuje badane kwestie: prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego. Stąd też praca jest wielowątkowa, dotyczy różnych aspektów zawierania małżeństwa, w tym zawierania małżeństwa za granicą.

Z recenzji dr hab. Moniki Jagielskiej, prof. UŚ

Ewa Kamarad – doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo prywatne międzynarodowe (2014), absolwentka prawa  (2010) i europeistyki (2009) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej pracy naukowej zajmuje się prawem prywatnym  międzynarodowym, prawem Unii Europejskiej, prawem rodzinnym, prawem międzynarodowym publicznym oraz prawem konsularnym.

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział I. Materialnoprawne regulacje dotyczące zawarcia małżeństwa
I.1. Małżeństwo jako instytucja społeczna
I.2. Współczesne regulacje dotyczące małżeństwa
I.3. Regulacje dotyczące małżeństwa przyjęte na szczeblu międzynarodowym
I.3.1. W aktach prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka
I.3.2. W aktach prawa międzynarodowego dotyczących obywatelstwa
I.3.3. W Konwencji nowojorskiej z 1962 r
I.3.4. W konwencjach Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego
I.4. Regulacje dotyczące zawarcia małżeństwa w prawie polskim
I.4.1. Regulacje historyczne
I.4.2. Obecny stan prawny

Rozdział II. Prawo właściwe dla zawarcia małżeństwa
II.1. Wskazanie prawa właściwego dla zawarcia małżeństwa w prawie kolizyjnym
II.1.1. Zakres zastosowania normy kolizyjnej wskazującej prawo właściwe dla zawarcia małżeństwa
II.1.2. Prawo właściwe dla możności zawarcia małżeństwa a prawo właściwe dla formy
II.2. Prawo właściwe dla zawarcia małżeństwa w prawie polskim
II.2.1. Prawo właściwe dla zawarcia małżeństwa w uprzednio obowiązujących polskich ustawach kolizyjnych
II.2.2. Prawo właściwe dla zawarcia małżeństwa w ustawie Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r.
II.3. Prawo właściwe dla zawarcia małżeństwa w umowach bilateralnych, których Polska jest stroną
II.4. Prawo właściwe dla zawarcia małżeństwa w umowach multilateralnych
II.4.1. W Konwencji haskiej z 1902 r
II.4.2. W Konwencji haskiej z 1978 r
II.4.3. W innych konwencjach regionalnych
II.5. Prawo właściwe dla zawarcia małżeństwa w prawie kolizyjnym państw obcych
II.5.1. Prawo właściwe dla zawarcia małżeństwa w prawie kolizyjnym państw członkowskich Unii Europejskiej
II.5.2. Prawo właściwe dla zawarcia małżeństwa w prawie kolizyjnym pozostałych państw europejskich
II.5.3. Prawo właściwe dla zawarcia małżeństwa w prawie kolizyjnym wybranych państw świata
II.5.4. Podsumowanie
II.6. Potencjalna możliwość ujednolicenia norm kolizyjnych dotyczących zawarcia małżeństwa na szczeblu unijnym
II.6.1. Kompetencje Unii Europejskiej do przyjmowania aktów prawnych w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego
II.6.2. Program haski i Program sztokholmski
II.6.3. Kolizyjne prawo małżeńskie jako potencjalny obszar zainteresowania ustawodawcy unijnego

Rozdział III. Małżeństwo konsularne
III.1. Rys historyczny instytucji konsula i funkcji konsularnych
III.2. Źródła prawa konsularnego
III.3. Geneza i rozwój małżeństwa konsularnego
III.4. Charakter prawny małżeństwa konsularnego
III.4.1. Wymogi dotyczące zawarcia małżeństwa konsularnego istniejące w prawie państwa wysyłającego
III.4.2. Wymogi dotyczące zawarcia małżeństwa konsularnego istniejące
w prawie państwa przyjmującego
III.4.3. Skuteczność małżeństwa konsularnego
III.5. Regulacje dotyczące małżeństwa konsularnego w prawie międzynarodowym
III.5.1. W Konwencjach haskich z 1902 r. i 1978 r
III.5.2. W Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r
III.5.3. W Europejskiej konwencji o funkcjach konsularnych z 1967 r
III.5.4. W umowach międzynarodowych zawartych przez państwa Ameryki Łacińskiej
III.5.5. Regulacje dotyczące małżeństwa konsularnego w umowach bilateralnych zawartych przez Polskę
III.6. Regulacje dotyczące małżeństwa konsularnego w polskim prawie wewnętrznym
III.6.1. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
III.6.2. W ustawach konsularnych
III 6.3. W ustawach Prawo o aktach stanu cywilnego
III.6.4. W ustawie Prawo prywatne międzynarodowe
III.6.5. W Instrukcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych
III.7. Regulacje dotyczące małżeństwa konsularnego w wybranych państwach świata
III.8. Zawarcie małżeństwa zgodnie z legis loci celebrationis matrimonii a zawarcie małżeństwa konsularnego

Wnioski
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

434 strony, Format: 15.8x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020