wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 44.89 42,65   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

CONTROLLING PERSONALNY W SIECIACH HANDLU DETALICZNEGO


KUŹNIARSKA A.

wydawnictwo: WYD UJ, 2020, wydanie I

cena netto: 44.89 Twoja cena  42,65 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego

Praca szeroko omawia zagadnienia związane z controllingiem personalnym jako narzędziem zarządzania w sieciach handlowych. Wyróżnia się wśród dotychczasowych opracowań o tej tematyce, ponieważ dotyczyły one raczej przedsiębiorstw produkcyjnych. W książce zostały kompleksowo zebrane mierniki jakościowe i wartościowe controllingu personalnego, a także metody oraz narzędzia analizy wykorzystywane w  controllingu, zapożyczone z innych dziedzin zarządzania.

„Według mojego przekonania Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego stanowi wartościowe opracowanie dostarczające wielu argumentów na rzecz przypisania dużego znaczenia wykorzystaniu controllingu personalnego w przedsiębiorstwach handlowych funkcjonujących w organizacyjnych układach sieciowych. Może ono być z powodzeniem skierowane do różnych kręgów czytelników: menedżerów i pracowników działów personalnych przedsiębiorstw handlowych, doradców zawodowych, studentów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych poruszaną w nim problematyką”.

Z recenzji prof. dra hab. Czesława Zająca, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr Aneta Kuźniarska jest pracownikiem Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoich publikacjach zajmuje się problematyką związaną z zarządzaniem personelem w sieciach handlowych (w tym controllingiem personalnym), dodatkowo poszerzając jego zakres o elementy zrównoważonego rozwoju.

Wprowadzenie

Rozdział 1
Miejsce controlimgu personalnego w działalności przedsiębiorstwa
1.1. Controlling w świetle ujęć definicyjnych
1.2. Controlling personalny - pojęcie i zadania
1.3. Rozwój koncepcji controllingu personalnego
1.4. Ewolucja controllingu personalnego w strukturach przedsiębiorstw
1.5. Relacja Zarządzania Zasobami Ludzkimi i controllingu personalnego
Podsumowanie

Rozdział 2
Sieci handlowe w strukturze polskiego handlu
2.1. Globalizacja i internacjonalizacja jako czynniki rozwoju sieci handlowych
2.2. Transformacja handlu detalicznego w Polsce
2.3. Teorie i funkcje handlu
2.4. Formaty organizacji handlu na polskim rynku
2.5. Elementy kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych
Podsumowanie

Rozdział 3
Praca w handlu a controlling personalny
3.1. Charakterystyka pracy w handlu
3.2. Wybrane sieci handlowe jako pracodawcy
3.3. Podsystemy controllingowe w przedsiębiorstwach handlowych
3.4. Wyzwania dla controllingu personalnego w sieciach handlowych w kontekście budowy przewagi konkurencyjnej
Podsumowanie

Rozdział 4
Wdrażanie controllingu personalnego w sieciach handlowych
4.1. Procesowe ujęcie controllingu personalnego
4.2. Narzędzia analizy strategicznej na potrzeby controllingu personalnego
4.3. Mierniki ilościowe i jakościowe controllingu personalnego dla sieci handlu detalicznego
4.4. Wybrane wskaźniki controllingu personalnego na potrzeby przedsiębiorstw handlowych
Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów

202 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020