wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONACH EUROPEJSKICH


KOCÓJ E. KOSIEK T. SZULBORSKA-ŁUKASZEWICZ J. RED.

wydawnictwo: WYD UJ, 2019, wydanie I

cena netto: 44.89 Twoja cena  42,65 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich

Odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja

O awangardowym podejściu Redaktorów tomu do kwestii dziedzictwa świadczy podjęcie próby pokazania go w momencie skomplikowanych przemian, w siatce napięć i relacji  ledwo uchwytnych, kształtujących je i odkształcających. Docenić należy przyjęcie współczesnego szerokiego rozumienia dziedzictwa, na które składają się dziedzictwo materialne, niematerialne i naturalne. Niniejszy tom pozytywnie wyróżnia założenie, iż nie można analizować zjawisk dziedzictwa bez szerokiego kontekstu badawczego i bez oparcia w metodologii różnych dyscyplin. Ważną kategorią badawczą jest pograniczność wraz z płynnością pograniczy, obok bezpieczeństwa kulturowego, turystyki kulturowej historycznej, archeologicznej, kulinarnej oraz eventowej. W optyce heritologa pozostawać muszą również mechanizmy konstruowania świadomości historycznej, kwestie tożsamości europejskiej, narodowej, regionalnej, lokalnej czy wieloaspektowość procesów rewitalizacji i reinterpretacji dziedzictwa, ze szczególnym wyczuleniem na polityki kulturalne (od lokalnych instytucji i włodarzy po Unię Europejską i UNESCO), które należy postrzegać jako metody zarządzania pamięcią.

Twórcy tomu odważnie przypominają rzecz niepopularną – że dziedzictwo też przysparza cierpień. Zgodnie z koncepcją UNESCO należy promować różnorodność kulturową, skupiając się na tym, co jednoczy, buduje pokój, daje przestrzeń porozumienia – Redaktorzy we Wstępie ujęli to inaczej: dziedzictwo wszak „budzi często uczucie rozdarcia, ponieważ jest bolesne, wywołuje emocje i reakcje wstydu, upokorzenia, goryczy i rozdrażnienia”. Jest też druga strona medalu: dziedzictwo bywa przedmiotem działań negatywnych i wówczas – mówiąc metaforycznie – niejako „cierpi”: „dziedzictwo kulturowe, wciągane w skomplikowane procesy historyczne i społeczno-polityczne, podlegające również mitologizacji i ideologizacji ze strony rozmaitych organizacji, formalnych i nieformalnych grup lub indywidualności, wyrywane jest często z kontekstu i dzielone między nowych interesariuszy”.

Z  recenzji dr hab. Katarzyny Smyk, prof. UMSC

Ewa Kocój, Tomasz Kosiek, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich - między afirmację a niepamięcią (wprowadzenie)

Część I. Ochrona, rozwój i pamięć dziedzictwa kulturowego w Europie

Ewa Kocój, Między mainstreamem a undergroundem. Dziedzictwo regionalne w kulturze europejskiej - odkrywanie znaczeń

Marzena Barańska, Determinanty kształtowania wizerunku społeczności
lokalnej

Elżbieta Szyszlak, Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego jako element bezpieczeństwa kulturowego mniejszości narodowych na przykładzie Turków w Bułgarii

Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Dziedzictwo kulturowe Bułgarii jako kapitał do rozwoju turystyki kulturowej. Perspektywa - Szumen

Bożena Gierat-Bieroń, Znak Dziedzictwa Europejskiego w Polsce: unijna polityka pamięci

Paweł Plichta, Odkrywane dziedzictwo: przypadek Camino de Santiago

Natalia Gancarz, Pamięć cygańskiej zagłady i upamiętnienia w Europie (przyczynek do tematu)

Część II. Dziedzictwo kulturowe w społecznościach lokalnych - odkrywanie i (re)interpretacja źródeł

Justyna Majerska-Sznajder, Rewitalizacja kulturowa w Wilamowicach

Paweł Sekuła, Chernobyls Heritage in the Socio-Cultural and Natural Space of Polesie Region in the Ukraine and the The Chernobyl Zone of Alienation

Agnieszka Gronek, O znaczeniu Askoldowej Mogiły w Kijowie i cudownej ikony Matki Boskiej w Zarwanicy w tradycji i współczesności Ukrainy

Karina Stempel-Gancarczyk, Język mniejszości jako dziedzictwo. Zanikanie gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej - zarys problemu

Helena Krasowska, Zmiany językowe i religijne w polskich rodzinach na pograniczu ukraińsko-rumuńskim

Magdalena Pokrzyńska, Bukowińskie muzykowanie w Polsce zachodniej (okolice Brzeźnicy)

Marcela Szymańska, Ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego pogranicza śląsko-morawskiego - na przykładzie działalności Izby Regionalnej w Borucinie

Noty o autorach

312 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020