wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ŚWIADECTWO PRACY OD A DO Z SPORZĄDZANIE I WYDAWANIE PO ZMIANACH PRZEPISÓW


wydawnictwo: INFOR, 2020, wydanie I

cena netto: 66.39 Twoja cena  63,07 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Świadectwo pracy od A do Z

Sporządzanie i wydawanie po zmianach przepisów


Aktualne i praktyczne opracowanie pomocne w rozstrzygnięciu wątpliwości związanych z wydawaniem i prostowaniem świadectwa pracy. Kompleksowo przedstawia zasady obowiązujące po zmianach przepisów w tym zakresie, które weszły w życie 7 września 2019 r.

Pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Dokument ten zawiera podstawowe informacje dotyczące stosunku pracy, który ustał. Są to m.in. informacje o okresach i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach, trybie rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy.

Od 7 września 2019 r. obowiązują zmiany dotyczące zasad wydawania i prostowania świadectwa pracy. Po wejściu w życie nowelizacji zostały wydłużone terminy do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy oraz z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Terminy te wynoszą po 14 dni, zamiast dotychczasowych 7 dni. Pozwala to pracownikowi zorientować się w ewentualnych nieprawidłowościach co do treści otrzymanego świadectwa pracy i podjąć działania zmierzające do usunięcia wadliwości. Ponadto zmienione przepisy jasno określają, że w razie niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy. Nowelizacja reguluje też sytuacje, gdy pracodawca nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy. Pracownik może w takim przypadku wystąpić do sądu pracy z powództwem o zobowiązanie pracodawcy do wydania tego dokumentu.

W publikacji eksperci z zakresu prawa pracy wyjaśniają w przystępny sposób:

jakie informacje trzeba zamieścić w świadectwie pracy i jak je sporządzić zgodnie z najnowszymi przepisami;
jakie zasady należy stosować przy wydawaniu świadectwa pracy w nietypowych sytuacjach (np. pracownikowi przejętemu wraz z zakładem pracy albo w razie śmierci pracownika);
kiedy należy sprostować lub uzupełnić treść świadectwa pracy.

Ten przystępny poradnik pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Skierowany jest również do pracodawców oraz biur rachunkowych, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

1. Wstęp

2. Zasady sporządzania i wydawania świadectwa pracy
2.1. Zakres informacji zawartych w świadectwie pracy
2.2. Okres zatrudnienia pracownika zatrudnionego na podstawie Kodeksu pracy
2.3. Wymiar czasu pracy
2.4. Okres wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego na rzecz pracodawcy użytkownika
2.5. Rodzaj pracy
2.6. Podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
2.7. Odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę
2.8. Urlop wypoczynkowy
2.9. Okres korzystania z urlopu bezpłatnego
2.10. Wykorzystanie urlopu ojcowskiego
2.11. Wykorzystanie urlopu rodzicielskiego
2.12. Wykorzystanie urlopu wychowawczego
2.13. Korzystanie z ochrony stosunku pracy przy obniżonym wymiarze czasu pracy
2.14. Zwolnienie na opiekę na dziecko w wieku do 14 lat
2.15. Wynagrodzenie chorobowe
2.16. Okres odbytej czynnej służby wojskowej oraz jej form zastępczych
2.17. Okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
2.18. Wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia
2.19. Okresy nieskładkowe
2.20. Informacja o zajęciu wynagrodzenia
2.21. Należności uznane i niewypłacone przez pracodawcę oraz dane zamieszczane na żądanie pracownika
2.22. Pouczenie dotyczące sprostowania świadectwa pracy

3. Wzór świadectwa pracy

4. Wydawanie i prostowanie świadectwa pracy
4.1. Wydanie świadectwa pracy w przypadku śmierci pracownika
4.2. Kopia świadectwa
4.3. Sprostowanie świadectwa pracy
4.4. Uzupełnienie treści świadectwa pracy

5. Odpowiedzi na pytania Czytelników
Jak sporządzić świadectwo pracy dla pracownika przejętego wraz z zakładem pracy
Czy w świadectwie pracy wystawionym dla pracownika przechodzącego na emeryturę należy zamieścić informację o odprawie emerytalnej
Jak zamieścić w świadectwie pracy informację o urlopie rodzicielskim łączonym z pracą
Czy pracodawca musi wydać świadectwo pracy pracownikowi, z którym tego samego dnia rozwiązuje i zawiera umowę o pracę
Czy w świadectwie pracy pracodawca podaje przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę
Czy w świadectwie pracy wykazuje się krótkie okresy urlopów bezpłatnych
Jak należy wskazać tryb rozwiązania umowy o pracę w razie zwolnienia grupowego
Jaką podstawę prawną wskazać w świadectwie pracy w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego pracownika
Czy pracodawca może zamieścić dodatkowe informacje w świadectwie pracy pracownika
Jak pracodawca może sprostować błędy w świadectwie pracy, jeżeli były pracownik nie wnioskował o jego sprostowanie
Czy należy wskazywać, że świadectwo pracy wystawiła osoba upoważniona
Czy na wniosek pracownika można zamieścić o nim opinię w świadectwie pracy
Czy można sprostować świadectwo pracy po trzech miesiącach od rozwiązania umowy
Kto wydaje świadectwo pracy za okresy pracy przypadające przed przejęciem pracowników
Czy rodzina zmarłego pracownika ma prawo wystąpić z żądaniem sprostowania świadectwa pracy
Co zrobić ze świadectwem pracy w razie rezygnacji z rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
Czy w świadectwie pracy powinny się znaleźć informacje o wypłacie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Co należy wykazać w świadectwie pracy pracownika, któremu ZUS nakazał zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia

6. Podsumowanie

84 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020