wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

CENY TRANSFEROWE JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ DO KONTROLI PODATKOWEJ


PIEŃKOWSKI T.

wydawnictwo: INFOR, 2019, wydanie III

cena netto: 129.60 Twoja cena  123,12 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ceny transferowe

Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz ich księgowych, jak również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi. Nowe wydanie opracowania uwzględnia zmiany w przepisach dotyczące dokumentacji podatkowych wprowadzone z początkiem 2019 r. Publikacja uwzględnia aktualne objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące obowiązków podatników w zakresie cen transferowych.

Z nowego, rozszerzonego wydania Czytelnik dowie się:

• jak dokumentować transakcje w warunkach ciągle zmieniającego się otoczenia prawnego;
• jak przeprowadzić analizę porównawczą na nowych zasadach;
• jakie sankcje od 1 stycznia 2019 r. grożą podatnikom nieprowadzącym dokumentacji podatkowej;
• jakie powinny być zadania i cele sporządzającego dokumentację cen transferowych;
• jakie elementy powinna zawierać dokumentacja cen transferowych;
• jakie są zasady wyboru podmiotu do kontroli cen transferowych;
• jak przygotować się do kontroli związanej z cenami transferowymi;
• jak postępować w przypadku kontroli dokumentacji.

Dodatkowo Autor zamieścił informacje dotyczące korekty cen transferowych i dotyczących jej nowych rozwiązań wprowadzonych 1 stycznia 2019 r. Opracowanie zawiera także przykłady, wzory pism, wyciągi z przepisów i aktualne druki deklaracji.
Atutem publikacji jest to, że Autor – wieloletni pracownik organów administracji skarbowej – zajmował się między innymi nadzorem nad postępowaniami kontrolnymi w zakresie cen transferowych. Dzięki temu mógł przedstawić Czytelnikom, w jaki sposób organy administracji skarbowej wyznaczają podatników, u których przeprowadzona będzie kontrola transakcji. Z publikacji Czytelnik dowie się zatem, niejako z pierwszej ręki, kiedy może spotkać się z ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych.

Podstawową zaletą publikacji jest przystępne przedstawienie tego, kto i kiedy musi liczyć się z tym, że zostanie u niego przeprowadzona kontrola dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi. Książka uwzględnia wprowadzone przez ustawodawcę od 1 stycznia 2019 r. zmiany w zakresie obowiązków dotyczących dokumentowania cen transferowych i wydane w trakcie 2019 r. objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące obowiązku dokumentacyjnego.

Wykaz skrótów

Rozdział I. Kontrola cen transferowych - zagadnienia ogólne
1. Ryzyko kontroli cen transferowych
2. Zasady wyboru podmiotów do kontroli cen transferowych
3. Ryzyko kontroli cen transferowych - zadania podatnika
4. Kompromis w kontroli cen transferowych
5. Nowelizacja przepisów o cenach transferowych z 2019 r.

Rozdział II. Elementy decydujące o powstaniu obowiązków w zakresie cen transferowych
1. Obowiązki dokumentacyjne - warunki, progi transakcyjne
1.1. Kiedy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
1.2. Zakres obowiązków w obszarze cen transferowych - stan prawny 2017 r.
1.3. Ustalenie dnia powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych
1.4. Jakie rodzaje powiązań oznaczają konieczność sporządzenia dokumentacji
1.5. Kiedy transakcje podatkowe z podmiotami z tzw. rajów podatkowych oznaczają obowiązki w zakresie cen transferowych - stan prawny z 2017 i 2018 r.
1.6. Jakie wartości decydują o obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
1.7. Jakie obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych mają podatkowe grupy kapitałowe
1.8. Grupowa dokumentacja cen transferowych - zasady obowiązujące od 2019 r.
1.9. Przedstawianie i sporządzanie dokumentacji cen transferowych na żądanie organów podatkowych - zasady obowiązujące od 2019 r.
1.10. Jakie obowiązki dokumentacyjne powstaną w przypadku spółki osobowej niebędącej osobą prawną (SNOP) - dokonującej czynności z podmiotami powiązanymi
2. Spółki powiązane należące w 100% do Skarbu Państwa i jednostki samorządowe

Rozdział III. Sporządzanie dokumentacji podatkowej
1. Cel prowadzenia dokumentacji podatkowej - funkcja gwarancyjna i informacyjna
2. Nowe obowiązki dokumentacyjne
2.1. Sprawozdania CbCR
2.2. Sprawozdania CIT/TP i PIT/TP
2.3. Rozporządzenie TP
2.4. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych - zasady obowiązujące do końca 2017 r.
2.5. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - zasady obowiązujące od 2019 r.
2.6. Aktualizacja dokumentacji podatkowej - interpretacja ogólna Ministra Finansów z 28 marca 2018 r.
2.7. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - obowiązujące od 2019 r.
3. Elementy dokumentacji podatkowej
3.1. Elementy opisowe dokumentacji podatkowej obowiązujące do końca 2016 r.
3.2. Rodzaje dokumentacji podatkowej obowiązujące od 2017 r. - local file i master file
4. Elementy dokumentacji podatkowej, na które należy zwrócić uwagę
4.1. Benchmark - analiza porównywalności transakcji/zdarzeń
4.2. Analiza porównawcza - określenie przedziału statystycznego - podsumowanie
4.3. Rozpoznanie usług o niskiej wartości dodanej - rodzaje usług
4.4. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych - zasady obowiązujące od 2019 r.
4.5. Transakcje kontrolowane stanowiące usługi o niskiej wartości dodanej - zasady obowiązujące od 2019 r.
4.6. Opis restrukturyzacji w dokumentacji podatkowej
4.7. Restrukturyzacja - zasady obowiązujące od 2019 r.
4.8. Analiza funkcjonalna
4.9. Inne zdarzenia
4.10. Objęcie udziałów
4.11. Transakcje neutralne podatkowo
4.12. Rola wartości niematerialnych w dokumentacji cen transferowych
4.13. Opis ryzyk i profil ekonomiczny w dokumentacji cen transferowych
4.14. Transakcja jednego rodzaju
4.15. Transakcje kontrolowane nieobjęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych - zasady obowiązujące od 2019 r.

Rozdział IV. Jak przygotować się do kontroli cen transferowych
1. Zadania i cele podatnika sporządzającego dokumentację podatkową
2. Główne problemy związane z dokumentowaniem cen transferowych
2.1. Gromadzenie i porządkowanie danych przez podatnika
2.2. Zasady przeprowadzenia analizy holdingu/grupy kapitałowej
2.3. Ocena wzajemnych rozliczeń międzynarodowych grup kapitałowych
3. Zapytanie o interpretację indywidualną lub zawarcie porozumienia cenowego w zakresie cen transakcyjnych
4. Terminy

Rozdział V. Rodzaje metod szacowania cen transferowych
1. Inne metody szacowania cen transferowych
2. Zasady stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej
3. Zasady stosowania metody ceny odprzedaży
4. Zasady stosowania metody "koszt plus"
5. Zasady stosowania metody podziału zysku
6. Zasady stosowania metody marży transakcyjnej netto
7. Metody weryfikujące ceny transferowe - zasady i definicje obowiązujące od 2019 r.

Rozdział VI. Wybór metody analizy cen transferowych dokonywany przez kontrolujących
1. Czynniki decydujące o wyborze metody analizy w toku kontroli cen transferowych
2. Kryteria wyboru wskaźników porównawczych

Rozdział VII. Skutki ceny nierynkowej
1. Przesłanki szacowania cen transferowych - przykłady
2. Zasady szacowania cen transferowych przez organy podatkowe
3. Organ podatkowy określa dochód/stratę - zasady obowiązujące od 2019 r.
4. Transakcje kontrolowane dotyczące pożyczek, kredytu i emisji obligacji - zasady obowiązujące od 2019 r.
5. Korekta cen transferowych - zasady obowiązujące od 2019 r.
6. Korekta dochodów uznanych przez administrację podatkową innego państwa - zasady obowiązujące od 2019 r.

Rozdział VIII. Zasady opodatkowania CFC a ceny transferowe
1. Cel zakładania zagranicznych spółek/jednostek kontrolowanych - CFC
2. Zasady opodatkowania CFC
3. Rodzaje przychodów pasywnych - CFC

Rozdział IX. Obszar i zasady międzynarodowej wymiany informacji podatkowych a ceny transferowe
1. Zakres stosowania uniwersalnego standardu raportowania - CRS
2. Cel stosowania CRS

Rozdział X. Zasady kontroli w zakresie cen transferowych
1. Kontrola celno-skarbowa prowadzona przez naczelnika UCS - zasady
2. Postępowanie podatkowe prowadzone przed naczelnikiem USC - podstawowe zasady
3. Odpowiedzialność karna spowodowana nieprawidłowościami dokumentacji podatkowej
4. Wycena rzeczoznawcy - kontrola cen transferowych
5. Brak lub wadliwość dokumentacji podatkowej

Rozdział XI. Informacje o cenach transferowych przekazywane szefowi KAS - zasady obowiazujące od 2019 r.

Rozdział XII. Wpływ cen transferowych na VAT - zasady obowiązujące od 2019 r.

Rozdział XIII. Podsumowanie

Załączniki
1. Podstawa prawna - źródła
2. Ceny transferowe - materiały
3. Słowniczek
4. Aktualny wykaz rajów podatkowych
5. Sprawozdanie o grupie podmiotów - treść rozporządzenia MF
6. Rozporządzenie o dokumentacji TP
7. Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2018 r.)

200 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa kartonowa foliowana


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020