wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ANALIZA STATYSTYCZNA W EXCELU DLA BYSTRZAKÓW


SCHMULLER J.

wydawnictwo: SEPTEM, 2020, wydanie IV

cena netto: 60.00 Twoja cena  57,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków

Poznaj wszystkie narzędzia statystyczne Excela

  • Przetestuj swoje hipotezy i wyciągnij wnioski
  • Interpretuj dane za pomocą Excela
  • Interpretuj statystyki w Excelu

Analiza statystyczna w Excelu jest niezwykle przydatna, a dzięki tej książce przekonasz się, że może też być łatwa! Odkryjesz, jak używać perfekcyjnie zaprojektowanych narzędzi Excela do analizowania i interpretowania danych, przewidywania trendów, podejmowania decyzji oraz wykonywania wielu innych zadań. Zmierz się z technicznymi aspektami Excela i zacznij go wykorzystywać do interpretacji swoich danych!

W książce:

  • Wyciąganie wniosków z arkuszy kalkulacyjnych
  • Narzędzia analityczne
  • Stosowanie narzędzi szybkiej analizy
  • Tworzenie wykresów danych
  • Praca na prawdopodobieństwie
  • Wykorzystanie zmiennych losowych

O autorze 15
Podziękowania od autora 17
Wstęp 19

CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ W EXCELU: PARA Z NIEBA RODEM 25

Rozdział 1: Ocena danych w rzeczywistym świecie 27

Pojęcia statystyczne (i pokrewne), bez których ani rusz 27
Próby i populacje 28
Zmienne: zależne i niezależne 29
Rodzaje danych 30
Prawdopodobieństwo 31
Statystyka indukcyjna: testowanie hipotez 32
Hipoteza zerowa i alternatywna 33
Dwa rodzaje błędów 34
Co nowego w Excelu 2016? 35
Co się nie zmieniło w Excelu 2016? 36
Znajomość podstaw 41
Autowypełnianie komórek 41
Odwołania do komórek 44
Co nowego znajdziesz w tym wydaniu książki? 46

Rozdział 2: Funkcje statystyczne Excela 49

Zaczynamy 49
Przygotowanie do pracy statystycznej 52
Funkcje arkusza kalkulacyjnego w Excelu 2016 52
Szybki dostęp do funkcji statystycznych 55
Formuły tablicowe 58
Nazwy: cały zakres możliwości 60
Tworzenie własnych formuł tablicowych 68
Stosowanie narzędzi analizy danych 69
Korzystanie z często używanych funkcji 73

CZĘŚĆ II: OPISYWANIE DANYCH 75

Rozdział 3: Funkcje statystyczne Excela 77

Dlaczego warto korzystać z wykresów? 77
Podstawy 79
Funkcje graficzne Excela 79
Wstawianie wykresów 80
Wznoszenie kolumn 81
Kolumny skumulowane 85
Krojenie tortu 86
Wujek Dobra Rada 88
Kreślenie linii 89
Rozniecić iskrę 92
Wbijanie słupków 94
Zliczanie punktów 96
Inne zastosowanie wykresu punktowego 99
Puszczanie bąbelków 100
Gra na giełdzie 101
Przeczesywanie powierzchni 103
Odczytywanie radaru 104
Rysowanie mapy drzewa i wykresu pierścieniowego 105
Tworzenie histogramu 107
Porządkowanie kolumn: Pareto 108
Skrzynki i wąsy 109
Mapy 3D 110

Rozdział 4: Robić wszystko, nie robiąc nic 113

Średnia: wiedza o przeciętności 113
Obliczanie średniej 114
ŚREDNIA i ŚREDNIA.A 115
ŚREDNIA.JEŻELI i ŚREDNIA.WARUNKÓW 117
ŚREDNIA.WEWN 120
Inne typy średnich 122
Mediana: na samym środku 123
Znajdowanie mediany 124
MEDIANA 124
Moda na statystykę 125
Znajdowanie dominanty 125
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART i WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL 126

Rozdział 5: Odchylenia od średniej 129

Pomiar wariancji 130
Uśrednianie odchylenia: wariancja i jej obliczanie 130
WARIANCJA.POP i WARIANCJA.POPUL.A 133
Wariancja próby 134
WARIANCJA.PRÓBKI i WARIANCJA.A 135
Odchylenie standardowe a pierwiastek 136
Odchylenie standardowe populacji 136
ODCH.STAND.POPUL i ODCH.STANDARD.POPUL.A 137
Odchylenie standardowe próby 137
ODCH.STANDARD.PRÓBKI i ODCH.STANDARDOWE.A 138
Brakujące funkcje: ODCH.STAND.JEŻELI i ODCH.STAND.WARUNKÓW 139
Powiązane funkcje 143
ODCH.KWADRATOWE 143
Odchylenie bezwzględne 143
ODCH.ŚREDNIE 144

Rozdział 6: Spełnianie standardów 147

Wyniki z 147
Właściwości wyników standaryzowanych 148
Barry Bonds kontra Babe Ruth 149
Wyniki egzaminów 150
NORMALIZUJ 151
Pozycja 152
POZYCJA.NAJW i POZYCJA.ŚR 153
MAX.K i MIN.K 155
PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK i PERCENTYL.PRZEDZ.OTW 155
PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK i PROC.POZ.PRZEDZ.OTW 158
Narzędzie analizy danych: Ranga i percentyl 160

Rozdział 7: Opisywanie danych 163

Zliczanie 163
ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE, LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI 163
Wartości najwyższe i najniższe 166
MAX, MAX.A, MIN, MIN.A 166
Wiedza tajemna 167
SKOŚNOŚĆ i SKOŚNOŚĆ.P 168
KURTOZA 170
Częstość 171
CZĘSTOŚĆ 172
Narzędzie analizy danych: Histogram 174
Całościowy opis 176
Narzędzie analizy danych: Statystyka opisowa 176
Streszczaj się! 178
Statystyki błyskawiczne 180

Rozdział 8: Czym jest norma? 183

Krzywa dzwonowa 183
Rozkład normalny 184
Parametry rozkładu normalnego 185
ROZKŁ.NORMALNY 186
ROZKŁ.NORMALNY.ODWR 188
Najsłynniejszy rozkład 189
ROZKŁ.NORMALNY.S 190
ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR 191
FI i GAUSSA 192
Tworzenie wykresu standardowego rozkładu normalnego 192

CZĘŚĆ III: WYCIĄGANIE WNIOSKÓW Z DANYCH 195

Rozdział 9: Poziom ufności estymacji 197

Rozkład z próby 198
NIEZWYKLE ważne pojęcie: centralne twierdzenie graniczne 199
(Przybliżona) symulacja centralnego twierdzenia granicznego 201
Granice przedziału ufności 205
Znajdowanie granic przedziału ufności dla średniej 205
UFNOŚĆ.NORM 207
Rozkład t 208
UFNOŚĆ.T 209

Rozdział 10: Testowanie hipotezy dla jednej próby 211

Hipotezy, testy i błędy 211
Testy hipotez i rozkłady z próby 213
Wyniki standaryzowane raz jeszcze 215
Z.TEST 217
Rozkład t 218
ROZKŁ.T, ROZKŁ.T.PS i ROZKŁ.T.DS 219
ROZKŁ.T.ODWR i ROZKŁ.T.ODWR.DS 220
Wizualizacja rozkładu t 221
Testowanie wariancji 223
ROZKŁ.CHI i ROZKŁ.CHI.PS 224
ROZKŁ.CHI.ODWR i ROZKŁ.CHI.ODWR.PS 225
Wizualizacja rozkładu chi-kwadrat 227

Rozdział 11: Testowanie hipotezy dla dwóch prób 229

Hipotezy na dwie próby 229
Powtórka 230
Zastosowanie centralnego twierdzenia granicznego 231
Wyniki standaryzowane po raz kolejny 233
Narzędzie analizy danych Test z: z dwiema próbami dla średnich 234
Test t dla dwojga 236
Równe wariancje 237
Nierówne wariancje 238
T.TEST 239
Narzędzie analizy danych Test t: z dwiema próbami 240
Testowanie hipotez par skojarzonych 243
T.TEST dla par skojarzonych 245
Narzędzie analizy danych Test t: par skojarzonych z dwiema próbami dla średniej 246
Testowanie dwóch wariancji 248
Korzystanie z rozkładu F wraz z rozkładem t 250
F.TEST 251
ROZKŁ.F i ROZKŁ.F.PS 252
ROZKŁ.F.ODWR i ROZKŁ.F.ODWR.PS 253
Narzędzie analizy danych Test F: z dwiema próbami dla wariancji 254
Wizualizacja rozkładu F 256

Rozdział 12: Testowanie więcej niż dwóch prób 259

Testowanie więcej niż dwóch prób 259
Palący problem 260
Rozwiązanie 261
Znaczące relacje 265
Po teście F 266
Narzędzie analizy danych Analiza wariancji: jednoczynnikowa 269
Porównywanie średnich 271
Inny rodzaj hipotezy, inny rodzaj testu 273
Praca z ANOVA powtarzanych pomiarów 273
Trendy 276
Narzędzie analizy danych Analiza wariancji: dwuczynnikowa bez powtórzeń 277
Analiza trendu 281

Rozdział 13: Nieco bardziej złożone testy 283

Kombinacje 283
Rozkład wariancji 284
Narzędzie analizy danych Analiza wariancji: dwuczynnikowa bez powtórzeń 285
Kombinacje po raz wtóry 287
Wiersze i kolumny 288
Interakcje 289
Analiza 289
Narzędzie analizy danych Analiza wariancji: dwuczynnikowa z powtórzeniami 291
Dwa rodzaje zmiennych... jednocześnie 293
Schemat mieszany w Excelu 295
Tworzenie wykresu wyników 299
Po analizie wariancji 300

Rozdział 14: Regresja liniowa i wieloraka 303

Wykres punktowy 303
Kreślenie linii 305
Regresja: cóż za linia! 307
Regresja w prognozowaniu 309
Zróżnicowanie względem linii regresji 309
Testowanie hipotez o regresji 311
Funkcje arkusza do pracy z regresją 316
NACHYLENIE, ODCIĘTA, REGBŁSTD 316
REGLINX.LINIOWA 319
Funkcja tablicowa: REGLINW 319
Funkcja tablicowa: REGLINP 323
Narzędzie analizy danych Regresja 324
Wynik w tabeli 326
Wynik graficzny 328
Wiele zależności naraz: regresja wieloraka 329
Narzędzia Excela do pracy z regresją wieloraką 330
REGLINW raz jeszcze 330
REGLINP raz jeszcze 331
Narzędzie analizy danych Regresja raz jeszcze 334

Rozdział 15: Korelacja - wyszukiwanie zależności 337

Wykresy punktowe jeszcze raz 338
Wprowadzenie do korelacji 338
Korelacja i regresja 341
Testowanie hipotez o korelacji 343
Czy współczynnik korelacji jest większy od zera? 343
Czy dwa współczynniki korelacji różnią się od siebie? 344
Funkcje arkusza do pracy z korelacją 346
WSP.KORELACJI i PEARSON 346
R.KWADRAT 348
KOWARIANCJA.POPUL i KOWARIANCJA.PRÓBKI 348
Narzędzie analizy danych Korelacja 349
Wyniki tabelaryczne 350
Narzędzie analizy danych Kowariancja 353
Testowanie hipotez o korelacji 354
Funkcje arkusza ROZKŁAD.FISHER i ROZKŁAD.FISHER.ODW 354

Rozdział 16: Statystyka i czas 357

Szereg i jego składowe 357
Średnia ruchoma 358
Linia trendu 359
Narzędzie analizy danych Średnia ruchoma 360
Jak wygładzać wykładniczo 362
Prognozowanie za jednym kliknięciem 363

Rozdział 17: Statystyki nieparametryczne 369

Próby niezależne 370
Dwie próby - test Manna-Whitneya 370
Więcej niż dwie próby - jednoczynnikowa analiza wariancji Kruskala-Wallisa 372
Próby połączone 373
Dwie próby - test znakowanych rang Wilcoxona dla par 374
Więcej niż dwie próby - dwukierunkowa analiza wariancji Friedmana 376
Więcej niż dwie próby - test Q Cochrana 377
Współczynnik korelacji rang Spearmana 378
Dwie małe sprawy 380

CZĘŚĆ IV: PRAWDOPODOBIEŃSTWO 381

Rozdział 18: Wprowadzenie do prawdopodobieństwa 383

Czym jest prawdopodobieństwo? 383
Eksperymenty, próby, zdarzenia i przestrzenie zdarzeń 384
Przestrzenie zdarzeń i prawdopodobieństwo 384
Zdarzenia złożone 385
Suma i iloczyn 385
Jeszcze raz o części wspólnej 386
Prawdopodobieństwo warunkowe 387
Praca z prawdopodobieństwem 388
Podstawy testowania hipotez 388
Duże przestrzenie zdarzeń 388
Permutacje 389
Kombinacje 390
Funkcje arkusza 391
SILNIA 391
PERMUTACJE i PERMUTACJE.A 391
KOMBINACJE i KOMBINACJE.A 392
Zmienne losowe: skokowe i ciągłe 393
Rozkłady prawdopodobieństwa i funkcje gęstości 393
Rozkład dwumianowy 396
Funkcje arkusza 397
ROZKŁ.DWUM i ROZKŁ.DWUM.ZAKRES 397
ROZKŁ.DWUM.PRZEC 399
Testowanie hipotez z wykorzystaniem rozkładu dwumianowego 400
ROZKŁ.DWUM.ODWR 401
Nieco szerzej o testowaniu hipotez 402
Rozkład hipergeometryczny 403
ROZKŁ.HIPERGEOM 404

Rozdział 19: Prawdopodobieństwo pod lupą 407

Rozkład beta 407
ROZKŁ.BETA 409
ROZKŁ.BETA.ODWR 410
Rozkład Poissona 412
ROZKŁ.POISSON 413
Rozkład gamma 414
Funkcja gamma i funkcja GAMMA 414
Rozkład gamma i ROZKŁ.GAMMA 415
ROZKŁ.GAMMA.ODWR 417
Rozkład wykładniczy 418
ROZKŁ.EXP 418

Rozdział 20: Modelowanie 421

Modelowanie rozkładu 422
Rozkład Poissona 422
Wizualizacja rozkładu Poissona 423
Praca z rozkładem Poissona 424
ROZKŁ.POISSON ponownie 425
Testowanie dopasowania modelu 425
Parę słów o CHI.TEST 428
Model baseballowy 429
Symulacja 431
Metoda Monte Carlo 432
Obciążone kości 432
Symulacja centralnego twierdzenia granicznego 436
CZĘŚĆ V: DEKALOGI 441

Rozdział 21: Dziesięć porad i przestróg dotyczących statystyki i grafiki 443

Istotne nie znaczy ważne 444
Unikanie odrzucania hipotezy zerowej niesie wiele konsekwencji 444
Regresja nie zawsze jest liniowa 445
Ekstrapolowanie poza wykres rozrzutu próby to zły pomysł 445
Przyglądaj się zmienności wokół linii regresji 445
Próba może być zbyt duża 446
Konsumencie! Patrz na osie 446
Tworzenie wykresu zmiennej kategoryzowanej tak, jakby była zmienną ilościową, jest po prostu błędem 446
Informuj na wykresie o zmienności, kiedy to tylko stosowne 447
Uważnie odnoś do Excela pojęcia z podręczników do statystyki 448

Rozdział 22: Dziesięć (a właściwie dwanaście) rzeczy, które nie pasowały do pozostałych rozdziałów 449

Tworzenie wykresu błędu standardowego średniej 450
Prawdopodobieństwo i rozkład 452
PRAWDPD 452
ROZKŁ.WEIBULL 454
Próbkowanie 454
Testowanie niezależności: prawdziwe zastosowanie CHI.TEST 456
Tajemnicze logarytmy 458
Czym jest logarytm? 458
Czym jest liczba e? 460
ROZKŁ.LOG 463
ROZKŁ.LOG.ODWR 464
Funkcja tablicowa: REGEXPP 464
Funkcja tablicowa REGEXPW 468
Logarytmy gamma 471
Sortowanie danych 471

CZĘŚĆ VI: DODATKI 475

Dodatek A: Kiedy arkusz jest bazą danych 477

Wprowadzenie do baz danych w Excelu 477
Baza danych Satelity 478
Zakres kryteriów 479
Format funkcji bazy danych 480
Zliczanie i zwracanie 481
BD.ILE.REKORDÓW i BD.ILE.REKORDÓW.A 481
BD.POLE 482
Funkcje arytmetyczne 483
BD.MAX i BD.MIN 483
BD.SUMA 483
BD.ILOCZYN 484
Statystyki 484
BD.ŚREDNIA 484
BD.WARIANCJA i BD.WARIANCJA.POPUL 484
BD.ODCH.STANDARD i BD.ODCH.STANDARD.POPUL 485
Formularz 485
Tabele przestawne 486

Dodatek B: Analiza kowariancji 491

Kowariancja z bliska 491
Dlaczego analizuje się kowariancję 492
Jak analizować kowariancję? 493
Analiza kowariancji w Excelu 494
Metoda 1. Analiza wariancji 495
Metoda 2. Regresja 499
Po analizie kowariancji 502
Jeszcze jedna sprawa 503

Dodatek C: Kiedy dane są gdzieś indziej 505

Dane z sieci 506
Dane z Accessa 507
Dane z tekstu 509
Dane z dokumentów PDF 512

Dodatek D: Wskazówki dla wykładowców (i studentów) 517

Rozszerzone analizy 518
Zrozumieć ANOVA 518
Regresja po raz wtóry 520
Symulowane dane 522
Kiedy dostępny jest sam wykres 523

528 stron, Format: 170x230, oprawa miękka


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020