wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

JAVASCRIPT TWORZENIE NOWOCZESNYCH APLIKACJI WEBOWYCH


SOCHACKI T.

wydawnictwo: HELION, 2020, wydanie I

cena netto: 49.90 Twoja cena  47,41 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

JavaScript Tworzenie nowoczesnych aplikacji webowych

  • Poznaj funkcje języka JavaScript
  • Dowiedz się, co możesz z nim osiągnąć
  • Naucz się wykorzystać go w praktyce

JavaScript to bardzo popularny język programowania, który z rozwiązania stosowanego niegdyś głównie do wykonywania prostych akcji na stronach internetowych ewoluował do postaci pełnoprawnego narzędzia, które z powodzeniem można wykorzystywać w rozmaitych sytuacjach i na wielu różnych platformach do tworzenia całkiem zaawansowanych aplikacji. Uznanie użytkowników zapewniła JavaScriptowi jego prostota, doskonała dokumentacja oraz duże i stale powiększające się możliwości.

Jeśli zależy Ci na szybkim rozpoczęciu programowania w JavaScripcie, trafiłeś w dziesiątkę! Książka ta bezboleśnie wprowadzi Cię w zaczarowany świat tego języka, prezentując jego podstawowe konstrukcje i funkcje, przedstawiając możliwości programowania obiektowego oraz pokazując, jak posługiwać się liczbami, tablicami, datami i ciągami znakowymi. Zdobytą wiedzę utrwalisz dzięki praktycznym ćwiczeniom, które nie tylko pokażą Ci sposób użycia poszczególnych mechanizmów, lecz również pozwolą zetknąć się z rzeczywistymi zastosowaniami języka w codziennej pracy.

Składnia języka
Zmienne i stałe
Operatory i instrukcje sterujące
Funkcje i obiekty
Klasy i metody
Ciągi znakowe
Tablice i operacje na nich
Liczby i daty
Ćwiczenia praktyczne

Rozdział 1. Wstęp
Dlaczego JavaScript?
Historia rozwoju JavaScript
Dla kogo przeznaczona jest książka?
Przygotowujemy środowisko
Uruchamianie kodu w przeglądarce
Edytor kodu JavaScript
Praca w środowisku Node.js

Rozdział 2. Podstawy ECMAScript
Podstawowe elementy składni
Nawiasy
Komentarze
Deklarowanie zmiennych i stałych
Typy zmiennych
Zmienne vs stałe w JavaScript
Operatory przypisania i matematyczne
Konkatenacja ciągów znakowych
Operatory porównania
Operatory logiczne
Instrukcja warunkowa if-else
Instrukcja warunkowa switch
Pętla for
Pętle for-in oraz for-of
Pętle while oraz do-while
Konwersja typów zmiennych
Tryb ścisły strict mode
Konieczność deklarowania zmiennych
Duplikowanie parametrów funkcji

Rozdział 3. Funkcje i obiekty
Czym są funkcje?
Definiowanie i wywoływanie funkcji
Tworzymy funkcje
Wartość zwracana przez funkcję
Zakresy i domknięcia w JavaScript
Zakres globalny
Zakres funkcyjny
Zakres blokowy
Funkcje, które od razu się wykonują
Parametry domyślne funkcji
Definiowanie obiektów
Modyfikowanie obiektów
Operatory spread i rest
Prototypy i dziedziczenie
Czym jest dziedziczenie prototypowe?
Nadpisywanie metod z prototypu
Dziedziczenie i typy proste
Czym jest wskaźnik this?
Wskaźnik this i funkcje strzałkowe
Czym są metody call i apply?
Dobre praktyki podczas tworzenia funkcji i obiektów
Używaj języka angielskiego
Twórz sensowne nazwy funkcji i zmiennych
Dziel kod na małe, proste fragmenty
Bądź ostrożny z wieloma parametrami funkcji
Unikaj zwracania różnych typów przez jedną funkcję
Unikaj dynamicznej zmiany typów

Rozdział 4. Klasy w języku JavaScript
Zacznijmy od funkcji
Dodanie metod do prototypu
Definiowanie klas w JavaScript
Rozszerzanie klas słowa extends i super
Rozszerzanie klas i nadpisywanie metod klasy bazowej
Metody statyczne
Klasy z wieloma metodami
Metody prywatne i publiczne

Rozdział 5. Operacje na ciągach znakowych
Tworzenie ciągów znakowych
Modyfikacje wielkości znaków
Wycinanie fragmentu ciągu
Sprawdzanie początku i końca ciągu znakowego
Przeszukiwanie ciągu znakowego
Metoda includes
Wyszukiwanie metodą indexOf
Metoda lastIndexOf do analizy ciągów znakowych
Podział ciągu na tablicę

Rozdział 6. Tablice w języku JavaScript
Podstawowe operacje na tablicach
Definiowanie tablic w JavaScript
Dodawanie elementów na końcu tablicy
Dodawanie elementów na początku tablicy
Dodawanie elementów wewnątrz tablicy
Usuwanie elementów z tablicy
Sprawdzanie, czy obiekt jest tablicą
Konwertowanie tablic do ciągów znakowych
Iterowanie po tablicach
Pętla for
Pętla for-in
Pętla for-of
Metoda forEach
Przetwarzanie i filtrowanie tablic
Metoda map
Metoda map vs forEach
Metoda filter
Metody reduce i reduceRight
Metoda flat
Metoda reverse
Wyszukiwanie elementów w tablicy
Metoda indexOf i lastIndexOf
Metoda includes
Metoda find i findIndex
Metoda some i every
Sortowanie elementów tablicy

Rozdział 7. Liczby w JavaScript
Czym właściwie jest typ number
Liczby i nie-liczby
Jak sprawdzić, czy wartość to NaN?
Konwertowanie ciągów znakowych do typu number
Operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych
Metody toFixed i toPrecision
Obiekt globalny Math
Przydatne stałe obiektu Math
Szukanie wartości największej i najmniejszej
Zaokrąglanie liczb
Liczby losowe
Inne przydatne metody obiektu Math

Rozdział 8. Praca z datami w JavaScript
Tworzenie obiektu Date
Obiekt Date i znacznik czasu timestamp
Odczyt parametrów obiektu daty
Problem stref czasowych
Wyświetlanie daty dostosowanej do lokalnych ustawień przeglądarki
Modyfikowanie obiektu Date

Rozdział 9. Ćwiczenia praktyczne
Wyznaczenie sumy kolejnych N liczb
Problem:
Rozwiązanie:
Analiza:
Rozwiązanie alternatywne:
Tablica unikalnych elementów
Problem:
Rozwiązanie:
Analiza:
Rozwiązanie alternatywne:
Wyznaczenie przecięcia dwóch tablic
Problem:
Rozwiązanie:
Analiza:
Rozwiązanie alternatywne:
Wyznaczenie różnicy dwóch tablic
Problem:
Rozwiązanie:
Analiza:
Rozwiązanie alternatywne:
Częstość występowania elementów w tablicy
Problem:
Rozwiązanie:
Analiza:
Rozwiązanie alternatywne:
Sprawdzenie, czy podany rok jest rokiem przestępnym
Problem:
Rozwiązanie:
Analiza:
Rozwiązanie alternatywne:
Obliczenie liczby dni w danym miesiącu
Problem:
Rozwiązanie:
Analiza:
Rozwiązanie alternatywne:
Określanie wieku w latach
Problem:
Rozwiązanie:
Analiza:
Generator liczb losowych
Problem:
Rozwiązanie:
Analiza:
Walidacja numeru NIP
Problem:
Rozwiązanie:
Analiza:
Walidacja numeru REGON
Problem:
Rozwiązanie:
Analiza:
Rozwiązanie alternatywne:
Wyznaczenie n-tego wyrazu ciągu Fibonacciego
Problem:
Rozwiązanie:
Analiza:
Rozwiązanie alternatywne:
Sprawdzenie, czy liczba jest liczbą pierwszą
Problem:
Rozwiązanie:
Analiza:
Obliczanie średniej oceny bez znajomości wszystkich ocen cząstkowych
Problem:
Rozwiązanie:
Analiza:

216 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020