wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POWER QUERY W EXCELU I POWER BI ZBIERANIE I PRZEKSZTAŁCANIE DANYCH


GIL R.

wydawnictwo: HELION, 2020, wydanie I

cena netto: 68.25 Twoja cena  64,84 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Power Query w Excelu i Power BI

Zbieranie i przekształcanie danych

Czy praca na danych kojarzy Ci się z frustrującym ręcznym wklejaniem i oczyszczaniem danych w Excelu? A może tracisz mnóstwo energii na importowanie nieuporządkowanych danych pochodzących z różnych źródeł? Być może podejrzewasz, że Twoje arkusze kryją mnóstwo wartościowych informacji, ale nie wiesz, w jaki sposób je wydobyć i ile godzin musisz na to poświęcić? A może spędzasz sporo czasu na tworzeniu skomplikowanych raportów w Power BI lub programowaniu baz danych SQL Server? Dzięki wiedzy zawartej w tej książce wykonasz te zadania prościej i szybciej, a efekty będą o wiele bardziej niezawodne!

Ten praktyczny przewodnik po narzędziu Power Query nauczy Cię efektywnie przetwarzać dane w Excelu: importować, oczyszczać, przekształcać i wydobywać potrzebne informacje. Dowiesz się, jak sprawnie wykonywać typowe zadania i prace analityczne, jak zwiększyć swoją skuteczność dzięki opanowaniu podstaw języka M oraz jak zautomatyzować proces przygotowywania danych do przetwarzania. Zapoznasz się z możliwościami Microsoft Cognitive Services oraz konektora Power Query Web, a także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do rozpoznawania treści tekstu. Nabyte umiejętności będziesz mógł przetestować w realistycznym projekcie, któremu poświęcono ostatni rozdział!

W książce między innymi:

  • solidne podstawy pracy z narzędziem Power Query
  • automatyzacja operacji na danych
  • proste i zaawansowane techniki dekompozycji tabel
  • tworzenie procedur w języku M
  • pozyskiwanie informacji z danych tekstowych i sieci społecznościowych

O ilustracjach
Przedmowa
O autorze
Podziękowania
Wprowadzenie
Dla kogo jest ta książka?
Założenia
Układ książki
Pliki dołączone do książki
Wymagania systemowe

Rozdział 1. Wprowadzenie do Power Query
Czym jest Power Query?
Historia Power Query w skrócie
Gdzie znajduje się Power Query?
Główne komponenty Power Query
Pobieranie danych i tworzenie połączeń
Najważniejsze elementy edytora Power Query
Panel podglądu
Wstążka
Panel zapytań
Ustawienia zapytań i zastosowane kroki
Pasek formuły, zaawansowany edytor i język M
Opcje zapytania w Excelu i Power BI Desktop
Ćwiczenie 1.1. Pierwsze kroki z Power Query
Podsumowanie

Rozdział 2. Podstawowe operacje przygotowywania danych
Wyodrębnianie informacji z zakodowanych danych
Fabryka Przygód
Ćwiczenie 2.1. Stary sposób: formuły Excela
Ćwiczenie 2.2. Część I. Nowy sposób
Ćwiczenie 2.2. Część II. Scalanie tabel wyszukiwania
Ćwiczenie 2.2. Część III. Tabele faktów i wyszukiwania
Kolumna z przykładów
Ćwiczenie 2.3. Część I. Kolumna z przykładów wprowadzenie
Kolumna z przykładów w praktyce
Ćwiczenie 2.3. Część II. Zamiana wielkości na oznaczenie zakresu
Wyodrębnianie informacji z kolumn tekstowych
Ćwiczenie 2.4. Wyodrębnianie odnośników z komunikatów tekstowych
Operacje na datach
Ćwiczenie 2.5. Operacje na różnych formatach dat
Ćwiczenie 2.6. Operacje na datach z różnymi ustawieniami regionalnymi
Wyodrębnianie elementów daty i czasu
Przygotowanie modelu
Ćwiczenie 2.7. Dzielenie danych na tabelę faktów i tabelę wyszukiwania
Jeżeli nie uda się utworzyć relacji
Ćwiczenie 2.8. Zamiana wartości oddzielonych ogranicznikami na wiersze
Podsumowanie

Rozdział 3. Łączenie danych z kilku źródeł
Łączenie kliku tabel
Łączenie dwóch tabel
Ćwiczenie 3.1. Rowery i akcesoria
Ćwiczenie 3.2. Część I. Przekształcenie Dołącz zapytania jako nowe
Ćwiczenie 3.2. Część II. Zależności między zapytaniami i odwołania
Łączenie trzech lub więcej tabel
Ćwiczenie 3.2. Część III. Rowery + Akcesoria + Komponenty
Ćwiczenie 3.2. Część IV. Rowery + Akcesoria + Komponenty + Ubrania
Łączenie tabel na szerszą skalę
Łączenie tabel zapisanych w folderze
Ćwiczenie 3.3. Łączenie skoroszytów z produktami zapisanymi w folderze
Uwagi do importowania plików z folderu
Łączenie arkuszy w skoroszycie
Ćwiczenie 3.4. Łączenie arkuszy rozwiązanie
Uniwersalna metoda łączenia arkuszy
Podsumowanie

Rozdział 4. Łączenie niezgodnych tabel
Problem z niezgodnymi tabelami
Co to jest niezgodność tabel?
Symptomy niezgodności tabel i związane z tym ryzyka
Ćwiczenie 4.1. Uzgadnianie kolumn: podejście reaktywne
Łączenie niezgodnych tabel zapisanych w folderze
Ćwiczenie 4.2. Część I. Symptom braku wartości
Ćwiczenie 4.2. Część II. Założenie takiej samej kolejności kolumn i ujednolicenie nagłówków
Ćwiczenie 4.3. Proste ujednolicenie nagłówków za pomocą funkcji Table.TransformColumnNames
Tabela konwersji
Ćwiczenie 4.4. Transpozycja z użyciem tabeli konwersji
Transpozycja
Sekwencja scaleń
Powtórna transpozycja
Ćwiczenie 4.5. Anulowanie przestawienia, scalenie i powtórne przestawienie
Ćwiczenie 4.6. Transpozycja samych nazw kolumn
Ćwiczenie 4.7. Ujednolicenie nazw kolumn za pomocą języka M
Podsumowanie

Rozdział 5. Pozyskiwanie kontekstu
Pozyskiwanie kontekstu zawartego w nazwach plików i skoroszytów
Ćwiczenie 5.1. Część I. Kolumna niestandardowa
Ćwiczenie 5.1. Część II. Pozyskiwanie kontekstu z nazwy pliku lub arkusza
Pozyskiwanie kontekstu z tytułów tabel przed ich połączeniem
Ćwiczenie 5.2. Pozyskiwanie kontekstu z tytułów tabel za pomocą przekształcenia Drill Down
Kod M operacji wyszczególnienia wartości komórki
Umieszczenie wyniku wyszczególnienia w zapytaniu
Ćwiczenie 5.3. Pozyskiwanie kontekstu z tytułów tabel podczas importowania plików z folderu
Pozyskiwanie kontekstu z tytułów tabel po ich połączeniu
Ćwiczenie 5.4. Pozyskiwanie kontekstu z tytułów tabel zapisanych w arkuszach jednego skoroszytu
Wskazówki kontekstowe
Ćwiczenie 5.5. Kolumna indeksu jako wskazówka
Ćwiczenie 5.6. Wyszukiwanie informacji kontekstowych w pobliżu określonych komórek
Podsumowanie

Rozdział 6. Dekomponowanie tabel
Rozpoznawanie źle zaprojektowanych tabel
Wprowadzenie do anulowania przestawienia
Ćwiczenie 6.1. Przekształcenia Anuluj przestawienie kolumn i Anuluj przestawienie innych kolumn
Ćwiczenie 6.2. Anulowanie przestawienia tylko zaznaczonych kolumn
Przetwarzanie sum całkowitych
Ćwiczenie 6.3. Dekompozycja tabeli zawierającej sumy całkowite
Usuwanie sum
Dekompozycja tabeli z hierarchią agregacji danych 2x2
Ćwiczenie 6.4. Dekompozycja tabeli z hierarchią agregacji danych 2x2 i datami
Ćwiczenie 6.5. Dekompozycja tabeli z hierarchią agregacji danych 2×2
Przetwarzanie sum częściowych
Ćwiczenie 6.6. Przetwarzanie sum częściowych
Podsumowanie

Rozdział 7. Zaawansowane metody dekomponowania i agregowania tabel
Dekomponowanie tabeli z wielopoziomową hierarchią agregacji danych
Wirtualna tabela przestawna, pola wierszy i kolumn
Ćwiczenie 7.1. Dekompozycja tabeli z hierarchią agregacji danych N×M
Uogólnienie sekwencji przekształceń dekomponujących tabelę
Ćwiczenie 7.2. Zaczynając od końca
Ćwiczenie 7.3. Tworzenie funkcji FnDekomponujTabelę
Część I. Utworzenie zapytań PolaWierszy, PolaKolumn i PoleWartości
Część II. Usunięcie kroków zmieniających typ danych
Część III. Funkcje Table.ColumnNames, List.FirstN i List.Count
Część IV. Zmiana nazw kolumn i funkcja List.Zip
Część V. Przekształcenie zapytania w funkcję
Część VI. Testowanie funkcji
Wnioski
Przekształcenie Kolumna przestawna
Ćwiczenie 7.4. Przywrócenie niewłaściwie zdekomponowanej tabeli
Ćwiczenie 7.5. Agregowanie tabel z wielowierszowymi rekordami
Część I. Przetwarzanie stałej liczby atrybutów z wykorzystaniem dzielenia bez reszty
Część II. Przetwarzanie zmiennej liczby atrybutów za pomocą kolumny warunkowej i wypełnienia w dół
Podsumowanie

Rozdział 8. Praca grupowa
Pliki lokalne, parametry i szablony
Niewłaściwe korzystanie z lokalnych plików
Ćwiczenie 8.1. Zdefiniowanie parametru z nazwą ścieżki
Ćwiczenie 8.2. Tworzenie szablonów w Power BI
Ćwiczenie 8.3. Definiowanie parametrów w Excelu
Ćwiczenie 8.3. Część II. Przebudowa kombinacji danych
Praca nad współdzielonymi plikami i folderami
Importowanie danych z plików zapisanych w usługach OneDrive dla Firm i SharePoint
Ćwiczenie 8.4. Tworzenie zapytań łączących się z usługami OneDrive dla Firm i SharePoint
Różnica pomiędzy usługami OneDrive dla Firm a SharePoint
Ćwiczenie 8.5. Od lokalnych folderów do usługi SharePoint
Zagadnienia bezpieczeństwa
Usuwanie zapytań w drodze inspekcji skoroszytu Excela
Podsumowanie

Rozdział 9. Wprowadzenie do języka M
Nauka języka M
Etapy opanowania języka M
Etap 1. Tylko interfejs programu
Etap 2. Nieznaczne modyfikacje kodu w pasku formuły
Etap 3. Kolumny niestandardowe z kodem M
Etap 4. Niestandardowe funkcje i zaawansowany edytor
Etap 5. Zaawansowane iteracje (funkcje List.Accumulate i List.Generate)
Etap 6. Swobodne kodowanie w zaawansowanym edytorze
Informacje online
Informacje offline
Ćwiczenie 9.1. Zmienna #shared i dokumentacja wbudowanych funkcji
Bloki konstrukcyjne w języku M
Ćwiczenie 9.2. Witaj, świecie!
Wyrażenie let
Zakresy i scalanie wyrażeń z wielu zapytań
Typy danych, operatory i wbudowane funkcje
Podstawowe typy danych w języku M
Typ number
Typ time
Typ date
Typ duration
Typ text
Typ null
Typ logical
Typy złożone
Typ list
Operatory stosowane z listami
Funkcje List.X
Typ record
Operatory stosowane z rekordami
Funkcje Record.X
Typ table
Warunki i wyrażenia if
Wyrażenie if-then-else
Wyrażenie if wewnątrz wyrażenia let
Funkcje niestandardowe
Wywoływanie funkcji
Wyrażenie each
Zaawansowane tematy
Obsługa błędów
Leniwe i zachłanne przetwarzanie wyrażeń
Pętle
Rekurencja
Funkcja List.Generate
Funkcja List.Accumulate
Podsumowanie

Rozdział 10. Od złych do dobrych zapytań
Źródła pułapek i ich skutki
Świadome działanie
Dobre praktyki
Modyfikacje formuł M
Pułapka 1. Ignorowanie paska formuły
Ćwiczenie 10.1. Wyszukiwanie w pasku formuły statycznych odwołań do nazw kolumn
Pułapka 2. Zmiana typów danych
Pułapka 3. Niebezpieczne filtrowanie
Ćwiczenie 10.2. Część I. Filtrowanie czarnych produktów
Działanie warunków w filtrach
Ćwiczenie 10.2. Część II. Wyszukiwanie wartości w panelu filtru
Pułapka 4. Zmiana kolejności kolumn
Ćwiczenie 10.3. Część I. Zmiana kolejności wybranych kolumn
Ćwiczenie 10.3. Część II. Niestandardowa funkcja FnZmianaKolejnościKolumn
Pułapka 5. Usuwanie i wybieranie kolumn
Ćwiczenie 10.4. Usunięcie niepotrzebnych kolumn
Pomijanie brakujących kolumn
Wybieranie i usuwanie kolumn znajdujących się w określonych miejscach
Wybieranie i usuwanie kolumn o określonych nazwach
Pułapka 6. Zmiana nazw kolumn
Ćwiczenie 10.5. Zmiana nazw losowych kolumn
Niestandardowa funkcja FnZmianaNazwWedługIndeksów
Funkcja Table.TransformColumnNames
Pułapka 7. Dzielenie kolumn
Ćwiczenie 10.6. Niewłaściwy podział kolumny
Pułapka 8. Scalanie kolumn
Inne pułapki i techniki zapobiegawcze
Podsumowanie

Rozdział 11. Podstawy analizy tekstu
Wyszukiwanie słów kluczowych w kolumnach tekstowych
Ćwiczenie 11.1. Proste wyszukiwanie słów kluczowych
Wyszukiwanie słów kluczowych z użyciem iloczynu kartezjańskiego
Ćwiczenie 11.2. Iloczyn kartezjański
Część I. Przygotowanie
Część II. Iloczyn kartezjański
Część III. Relacje
Część IV. Zwiększenie wydajności
Ćwiczenie 11.3. Wyszukiwanie słów kluczowych za pomocą niestandardowej funkcji
Jakiej metody użyć: zwykłego wyszukiwania, iloczynu kartezjańskiego czy niestandardowej funkcji?
Dzielenie wpisów na słowa
Ćwiczenie 11.4. Trywialne dzielenie wpisów na słowa
Część I. Dzielenie według spacji
Część II. Oddzielenie słów od znaków interpunkcyjnych
Część III. Dzielenie wpisów według spacji i usuwanie znaków interpunkcyjnych
Ćwiczenie 11.5. Odrzucenie stop-słów
Ćwiczenie 11.6. Wyszukiwanie słów kluczowych w wyodrębnionych słowach
Część I. Scalenie zapytań za pomocą sprzężenia wewnętrznego
Część II. Wyszukiwanie wieloczłonowych słów kluczowych
Ćwiczenie 11.7. Chmura słowna w Power BI Desktop
Podsumowanie

Rozdział 12. Zaawansowana analiza tekstu: rozpoznawanie znaczenia
Usługa Microsoft Azure Cognitive Services
Klucze API i zasoby Azure
Uzyskanie kluczy interfejsu Translator Text API
Uzyskanie kluczy interfejsu Text Analytics API
Uwagi dotyczące korzystania z usługi Azure Cognitive Services za pomocą edytora Power Query
Liczba żądań wysyłanych do interfejsu API
Prywatność i bezpieczeństwo danych
Planowane odświeżanie raportów
Tłumaczenie tekstu
Opis interfejsu Translator Text API
Ćwiczenie 12.1. Proste tłumaczenie
Część I. Utworzenie treści żądania w formacie JSON
Część II. Utworzenie parametru dla klucza API
Część III. Przygotowanie żądania
Udostępnianie raportu bez klucza API
Ćwiczenie 12.2. Tłumaczenie wielu komunikatów
Udostępnianie raportu bez ujawniania klucza API
Analiza nastroju tekstu
Czym jest interfejs Sentiment Analytics API
Przygotowanie danych
Ćwiczenie 12.3. Implementacja niestandardowej funkcji FnOkreślenieNastroju
Niestandardowa funkcja FnOkreślenieNastroju
Część I. Załadowanie danych
Część II. Przygotowanie komunikatów
Część III. Przekształcenie tabeli do formatu JSON
Część IV. Przygotowanie klucza API
Część V. Wysłanie żądania do interfejsu API
Część VI. Przetworzenie odpowiedzi
Część VII. Utworzenie niestandardowej funkcji
Część VIII. Wywołanie funkcji FnOkreślenieNastroju
Zapobieganie błędom
Ćwiczenie 12.4. Przetwarzanie dużych ilości danych
Wyodrębnianie kluczowych fraz
Ćwiczenie 12.5. Przystosowanie kodu do wyodrębniania kluczowych fraz
Obsługa wielu języków
Zmiana oznaczenia języka
Dynamiczne wykrywanie języka
Ćwiczenie 12.6. Przystosowanie kodu do wykrywania języka
Podsumowanie
Rozdział 13. Analiza sieci społecznościowych
Pierwsze kroki z konektorem do Facebooka
Ćwiczenie 13.1. Uzyskiwanie informacji o ulubionych stronach
Analiza sieci znajomych
Ćwiczenie 13.2. Wyszukiwanie bezpośrednich i pośrednich znajomych za pomocą Power BI
Ćwiczenie 13.3. Wyszukiwanie stron, które polubili znajomi
Analiza stron na Facebooku
Ćwiczenie 13.4. Proste odczytywanie wpisów i komentarzy ze stron Facebooka
Krótka dygresja: pobieranie danych za wybrany okres
Ćwiczenie 13.5. Analiza aktywności użytkowników: zliczanie komentarzy i udostępnień
Ćwiczenie 13.6. Analiza porównawcza stron
Podsumowanie
Rozdział 14. Końcowy projekt: wszystko razem
Ćwiczenie 14.1. Ratowanie sytuacji u Światowych Importerów
Wskazówki
Część I. Przygotowanie danych
Część II. Dekompozycja tabel
Część III. Agregacja danych za 2018 r.
Część IV. Scalenie przychodów za lata 2015 2017 i za rok 2018
Ćwiczenie 14.2. Porównanie tabel i śledzenie hakera
Wskazówki
Rozwiązanie
Szukanie śladów hakera w zmienionej tabeli
Podsumowanie

376 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020