wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

250 BADAŃ LABORATORYJNYCH


CAQUET R.

wydawnictwo: PZWL, 2017, wydanie III

cena netto: 154.80 Twoja cena  147,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

250 badań laboratoryjnych

Kiedy zlecać

Jak interpretować


III uaktualnione wydanie cenionego przewodnika po badaniach laboratoryjnych autorstwa René Caqueta, wybitnego francuskiego lekarza i naukowca.

W książce przedstawiono badania z każdej niemal dziedziny medycyny: od badań najbardziej rutynowych po wysokospecjalistyczne testy immunologiczne, genetyczne i hormonalne, a także mikrobiologiczne, parazytologiczne i toksykologiczne.

W każdym przypadku opisano cel badania, sposób pobrania materiału biologicznego, zakres wartości referencyjnych, interpretację wyniku oraz charakterystykę sytuacji klinicznych, w jakich zwykle zlecane jest badanie.

Struktura opisu badań laboratoryjnych różni tę książkę od innych, podobnych pozycji. Oprócz zagadnień przedanalitycznych, informacji metodycznych, przedziałów referencyjnych i wartości decyzyjnych wyników zaprezentowano w niej kliniczny kontekst opisanych (wykonywanych) badań – objawy chorób oraz inne niż laboratoryjne procedury diagnostyczne.

Różnorodność prezentowanych zagadnień stanowi wielką zaletę tej publikacji. Książka adresowana przede wszystkim dla lekarzy praktyków, gdyż wynik nawet tak starannie wykonanego badania musi zawsze zostać zinterpretowany w świetle objawów klinicznych, metody stosowanej w danym laboratorium oraz danych z literatury medycznej. Będzie również przydatna dla diagnostów laboratoryjnych i studentów kierunku analityka medyczna.

Przedmowa do wydania polskiego   XI
Przedmowa       XIII
Uwagi       XV

Prawidłowe wyniki wybranych badań laboratoryjnych    1
Krew      2
Mocz     4
Płyn mózgowo-rdzeniowy      4
Morfologia krwi obwodowej (SI)  5
Morfologia krwi obwodowej – wartości prawidłowe dla grup wiekowych    6
Hormony            7

250 badań laboratoryjnych               9
ACTH                          . 10
Aglutyniny nieregularne. Wykrywanie nieregularnych przeciwciał przeciwerytrocytarnych     12
Aglutyniny zimne    15
Aktywność anty-Xa     17
Aktywność bakteriobójcza surowicy      20
Albumina w surowicy  21
Albuminuria zwiększona     24
Aldolazy w surowicy         26
Aldosteron w osoczu   28
Alfa1-antytrypsyna (alfa1-AT)      32
Alfa-fetoproteina (AFP)      34
Alkohol etylowy we krwi       37
Amoniak w moczu    39
Amoniak w osoczu   42
Androstendion (delta-4-androstendion)   44
Antybiogram (jakościowy, orientacyjny)     47
Antybiotyki aminoglikozydowe       50
Antybiotyki glikopeptydowe   52
Antygen CA 15-3       54
Antygen CA 19-9         56
Antygen rakowo-płodowy (CEA)     58
Antygeny CA 125 i CA 72-4     60
Antytrombina   62
Apolipoproteiny    64
Aspergiloza    67
Badanie bakteriologiczne moczu (posiew moczu)    69
Beta2-mikroglobulina (beta2-M)   73
Białko C      75
Białko C aktywowane (oporność na aktywowane białko C), czynnik V Leiden         77
Białko C-reaktywne (CRP)     80
Białko S       82
Białkomocz (proteinuria)       84
Bilharcjoza      89
Bilirubina      91
BNP – peptyd natriuretyczny typu B   95
Borelioza (choroba z Lyme)    98
BRCA1 i BRCA2 (mutacje genu)     101
Ceruloplazmina     103
Chikungunya    106
Chlamydia trachomatis      108
Chlorki w surowicy       110
Cholesterol        111
Cholesterol HDL i LDL    115
Chromosom Filadelfi a (Ph1), gen fuzyjny BCR-ABL    118
Ciała ketonowe      120
Cystynuria    123
Cytomegalowirus   125
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), czas kaolinowo-kefalinowy    128
Czas lizy euglobulin (czas lizy skrzepu euglobulin)        132
Czas protrombinowy (czas Quicka, wskaźnik protrombinowy)   133
Czynnik reumatoidalny       137
Czynnik von Willebranda      140
Dimer D         142
Dehydroepiandrosteron (siarczan – S-DHEA)     144
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa erytrocytarna (G6PD)   146
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)      148
Deksametazon (test hamowania deksametazonem)    150
D-gamma-karboksyprotrombina (DCP)    152
Elektroforeza białek surowicy (proteinogram)      153
Elektroforeza lipoprotein w osoczu (lipoproteinogram)      157
Enolaza neuronowa swoista (NSE)    160
Eozynofi lia       161
Estradiol (17-OH-estradiol, 17-beta-estradiol, E2)     164
Ferrytyna         168
FibroTest      173
Fibrynogen     175
Filarioza     179
Filtracja kłębuszkowa – wskaźnik fi ltracji kłębuszkowej (GFR)   181
Foliany     184
Folitropina (FSH) i lutropina (LH) u kobiet   186
Folitropina (FSH) i lutropina (LH) u mężczyzn    191
Fosfatazy alkaliczne        193
Fosforany nieorganiczne w surowicy (fosfatemia)   197
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)     202
Gazometria krwi tętniczej i równowaga kwasowo-zasadowa    205
GH (hormon wzrostu, somatotropina)      210
Glukoza we krwi (hiperglikemia)      212
Glukoza we krwi (hipoglikemia – dorośli)    217
Granulocyty obojętnochłonne (neutrofi le o jądrze podzielonym) (interpretacja morfologii krwi obwodowej)      220
Grupy krwi      224
Haptoglobina     227
hCG i beta-hCG (gonadotropina kosmówkowa)    229
Helicobacter pylori      233
Hematokryt       236
Hemoglobina (diagnostyka niedokrwistości)   239
Hemoglobina (elektroforeza)    247
Hemoglobina (Hb)    252
Hemoglobina glikowana (HbA1c) 254
HIV (ludzki wirus nabytego upośledzenia odporności) (diagnostyka serologiczna)     257
HIV (ludzki wirus nabytego upośledzenia odporności) (wiremia)  260
HLA (określanie fenotypu HLA)    262
Hormon antymüllerowski    265
Immunoglobuliny    267
Immunoglobuliny E (IgE)      273
Inhibitor C1-esterazy (C1-INH)      277
INR (international normalized ratio): międzynarodowy współczynnik znormalizowany    279
Insulina        282
Izoniazyd     284
Jod (stężenie jodu w moczu)       285
Jonogram moczu     287
Jonogram osocza     290
Kalcytonina    294
Karboksyhemoglobina (tlenek węgla)     296
Kariotyp i badanie FISH (fl uorescent in situ hybridization)     298
Katecholaminy   303
Kiła (diagnostyka serologiczna)  306
Kinaza kreatynowa (CK) (kinaza fosfokreatynowa, CPK)     310
Kompleksy rozpuszczalne (immunologiczne)       313
Konwertaza angiotensyny   315
Kortyzol w osoczu i w moczu      317
Kreatynina      322
Krioglobuliny      325
Ksyloza (test z ksylozą)   327
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w moczu    329
Kwas hialuronowy    331
Kwas mlekowy (mleczan)     333
Kwas moczowy w moczu    336
Kwas moczowy we krwi    337
Kwas szczawiowy (szczawiany)    341
Legionelloza   344
Leki przeciwpadaczkowe       346
LH-RH (próba z LH-RH)  347
Limfocyty    349
Limfocyty (fenotypowanie)    353
Lipaza   357
Lipidy w kale      359
Lit       361
Magnez      362
Malaria      364
Marihuana     367
Markery stanu zapalnego     369
Metyrapon (test z metyraponem)     370
Mielogram      372
Mioglobina    375
Mocznik w moczu     377
Mocznik we krwi     379
Mononukleoza zakaźna      381
Morfologia krwi obwodowej    383
Odczyn Coombsa   387
Ołów (test prowokowanego wydalania ołowiu)    391
Ołów we krwi      393
Paracetamol (acetaminofen) (oznaczanie stężenia)    396
Parathormon (PTH)    398
Pełzakowica         402
Peptyd C       403
Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL) (badanie popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych)    405
Płyn stawowy     408
Płyn mózgowo-rdzeniowy     411
Płyn opłucnowy   416
Płytki krwi (diagnostyka małopłytkowości)      419
Płytki krwi (nadpłytkowość i trombocytopatie)   425
Porfi ryny i porfobilinogen w moczu    428
Posiew kału      431
Posiew krwi   434
Potas w osoczu (kaliemia)     436
Progesteron (17-hydroksyprogesteron, 17-OHP)      441
Prokalcytonina      444
Prolaktyna  446
Przeciwciała antyfosfolipidowe (aPL)  . 449
Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim (ASMA)   451
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)   452
Przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty-CCP)      455
Przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA)   457
Przeciwciała przeciwko czynnikowi wewnętrznemu     461
Przeciwciała przeciwko natywnemu DNA     463
Przeciwciała przeciwko receptorowi dla TSH (TRAb)      464
Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (anty-tGT)  466
Przeciwciała przeciwmitochondrialne (AMA2)   468
Przeciwciała przeciwtarczycowe (TgAb, TPOAb)  470
PSA (swoisty antygen prostaty)    472
Renina w osoczu     475
Retikulocyty    478
Rozmaz cytologiczny z szyjki macicy (tzw. cytologia)    480
Rozpuszczalny receptor transferryny       483
Różyczka (diagnostyka serologiczna)    485
Salmonelloza       487
Serotonina     489
Sód we krwi (natremia)     490
Spermogram     495
Test Guthriego  497
Testosteron      498
Toksoplazmoza    502
Transaminazy (AlAT, AspAT)      505
Transferryna desialowana (ubogowęglowodanowa) (CDT – carbohydrate-defi cient transferrin)      510
Triglicerydy      512
Trijodotyronina (T3)   515
Troponiny sercowe    516
TSH      518
Tyreoglobulina         522
Tyroksyna wolna (FT4)      524
Układ dopełniacza    528
Wapń w moczu        532
Wapń całkowity w surowicy    535
Wirusowe zapalenie wątroby typu A   541
Wirusowe zapalenie wątroby typu B     542
Wirusowe zapalenie wątroby typu C    547
Witamina B12     551
Witamina D      553
Wodobrzusze (płyn puchlinowy)   556
Wodorowęglany     559
Wskaźnik opadania krwinek czerwonych (OB – odczyn Biernackiego)       564
Wymaz z cewki moczowej u mężczyzn    566
Wymaz z gardła i szybki test diagnostyczny    568
Wymaz z pochwy      571
Żelazo w surowicy      573

Skorowidz     581

590 stron, Format: 13.0x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020