wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

STANDARDY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ


MROCZKOWSKA R. SERZYSKO B. SZKUTNIK M. RED.

wydawnictwo: PZWL, 2019, wydanie I

cena netto: 129.00 Twoja cena  122,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Standardy opieki pielęgniarskiej w kardiologii inwazyjnej

Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik dotyczący kardiologii inwazyjnej skierowany do pielęgniarek.

Dużym atutem tej publikacji jest zespół Autorów – praktycy zatrudnieni w śląskich ośrodkach kardiologicznych oraz nauczyciele akademiccy o bogatym doświadczeniu w nauczaniu.

W trzech częściach książki omówiono:

1. Zadania i kompetencje zespołu terapeutycznego w przygotowaniu pacjenta do procedur hemodynamicznych.
2. Standardy kardiologicznej opieki nad pacjentem w trakcie wybranych procedur kardiologii inwazyjnej.
3. Standardy kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegach kardiologii inwazyjnej.

ROZDZIAŁ 1. Zadania i kompetencje zespołu terapeutycznego w przygotowaniu pacjenta do procedur hemodynamicznych

1.1. DIAGNOSTYKA INWAZYJNA W CHOROBACH SERCA
Gabriela Ptaszek, Barbara Stołecka, Mariola Śleziona, Lucyna Graf
1.1.1. Koronarografia
1.1.2. Koronaroplastyka
1.1.3. Cewnikowanie jam serca
1.1.4. Inne metody inwazyjne

1.2. WYBRANE ZABIEGI TERAPEUTYCZNE WYKONYWANE DROGĄ PRZEZNACZYNIOWĄ
Piotr Jerzy Gurowiec, Magdalena Cwynar
1.2.1. Przezskórne interwencje wieńcowe
1.2.2. Przezskórna walwuloplastyka płucna
1.2.3. Przeznaczyniowe zamykanie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej

1.2.4. Przetrwały przewód tętniczy
1.2.5. Przezskórne wszczepianie zastawki aortalnej serca

1.3. INTERWENCJE KARDIOLOGICZNE U DZIECI
Małgorzata Szkutnik
1.3.1. Poszerzanie zastawki płucnej
1.3.2. Poszerzanie zastawki aortalnej
1.3.3. Poszerzanie koarktacji aorty
1.3.4. Poszerzanie zwężonych gałęzi tętnicy płucnej
1.3.5. Zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego
1.3.6. Zamykanie innych nieprawidłowych połączeń naczyniowych
1.3.7. Zamykanie ubytku międzyprzedsionkowego
1.3.8. Zamykanie ubytków międzykomorowych
1.3.9. Balonowa atrioseptostomia
1.3.10. Przezcewnikowe usuwanie ciał obcych z układu krążenia

1.4. WSPARCIE HEMODYNAMICZNE I KRĄŻENIE ZEWNĄTRZUSTROJOWE
Renata Mroczkowska, Bogusława Serzysko
1.4.1. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna
1.4.2. Pompa impella
1.4.3. System TandemHeart
1.4.4. Pozaustrojowe utlenowanie krwi
1.4.5. Terapia resynchronizująca
1.4.6. Cardiac contractility modulation

1.5. GŁÓWNE POWIKŁANIA W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ. METODY ZAPOBIEGANIA
Anna Mielech, Ewa Rogula
1.5.1. Powikłania krwotoczne
1.5.2. Wczesne i późne reakcje pokontrastowe
1.5.3. Nefropatia pokontrastowa
1.5.4. Powikłania po zastosowaniu promieniowania jonizującego
1.5.5. Inne powikłania
1.5.6. Postępowanie pielęgniarskie

1.6. ZAKAŻENIA SZPITALNE W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ
Bożena Krymska
1.6.1. Zakażenia związane z zabiegami przezskórnymi
1.6.2. Zakażenia związane z wszczepieniem układu stymulującego
1.6.3. Antybiotykowa profilaktyka okołozabiegowa
1.6.4. Kultura organizacyjna bloku operacyjnego lub pracowni hemodynamiki

1.7. OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA I PERSONELU PRACUJĄCEGO W PRACOWNI HEMODYNAMIKI
Grażyna Kramarczyk
1.7.1. Skutki biologiczne oddziaływania promieniowania
1.7.2. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej
1.7.3. Ochrona radiologiczna pacjenta

1.8. METODY ZNIECZULENIA ORAZ PODSTAWOWE ZASADY MONITOROWANIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH PACJENTA PODCZAS PROCEDUR PRZEZNACZYNIOWYCH
Jerzy Czapla
1.8.1. Uwarunkowania prawne
1.8.2. Zasady ogólne znieczulania chorych poza salą operacyjną ze szczególnym uwzględnieniem pracowni kardioangiograficznej
1.8.3. Wyposażenie stanowiska do znieczulania
1.8.4. Wybór metody znieczulenia

1.9. ORGANIZACJA PRACOWNI HEMODYNAMIKI
Urszula Goebel
1.9.1. Podstawowe wyposażenie sali hemodynamicznej
1.9.2. Personel pracowni

1.10. ROLA, ZADANIA I KOMPETENCJE PIELĘGNIARKI PRACUJĄCEJ W PRACOWNI HEMODYNAMIKI
Ewa Rogula, Anna Mielech
1.10.1. Zadania (obowiązki) zawodowe pielęgniarki w pracowni hemodynamiki
1.10.2. Więzi organizacyjne
1.10.3. Kompetencje pielęgniarki pracowni hemodynamicznej

1.11. DOKUMENTACJA MEDYCZNA I PIELĘGNIARSKA
Krystyna Czapla

1.12. PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO PROCEDUR HEMODYNAMICZNYCH
Krystyna Czapla

ROZDZIAŁ 2. Standardy kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w trakcie wybranych zabiegów kardiologii inwazyjnej

2.1. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie zabiegów interwencyjnych w tętnicach wieńcowych
Magdalena Janusz-Jenczeń, Beata Hornik, Iwona Włodarczyk, Agnieszka Młynarska
2.1.1. Informacje ogólne
2.1.2. Uzasadnienie
2.1.3. Kryterium struktury
2.1.4. Kryterium procesu

2.2. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego zabiegowi przezskórnej implantacji stentów wieńcowych i stentów uwal­niających leki antyproliferacyjne
Elżbieta Sojka
2.2.1. Informacje ogólne
2.2.2. Uzasadnienie
2.2.3. Kryterium struktury
2.2.4. Kryterium procesu

2.3. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego zabiegowi przezskórnej walwuloplastyki zastawek mitralnej i aortalnej
Agnieszka Młynarska, Beata Hornik, Magdalena Janusz-Jenczeń, Iwona Włodarczyk
2.3.1. Zabieg przezskórnej walwuloplastyki zastawki aortalnej. Informacje ogólne
2.3.2. Technika zabiegu
2.3.3. Uzasadnienie
2.3.4. Kryterium struktury
2.3.5. Kryterium procesu
2.3.6. Zabieg przezskórnej walwuloplastyki zastawki mitralnej. Informacje ogólne
2.3.7. Technika zabiegu
2.3.9. Kryterium struktury
2.3.10. Kryterium procesu

2.4. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie przezskórnej angioplastyki tętnic szyjnych, nerkowych i obwodowych
Urszula Goebel
2.4.1. Informacje ogólne
2.4.2. Kryterium struktury
2.4.3. Kryterium procesu
2.4.4. Technika wykonania zabiegu plastyki tętnicy szyjnej
2.4.5. Technika wykonania zabiegu angioplastyki tętnic obwodowych, nerkowych

2.5. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie przezskórnego zamykania uszka lewego przedsionka
Urszula Goebel
2.5.1. Informacje ogólne
2.5.3. Kryterium struktury
2.5.4. Kryterium procesu
2.5.5. Technika zabiegu

2.6. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego podczas zabiegu przezcewnikowej korekty niedomykalności zastawki mitralnej przez założenie systemu MITRA CLIP
Anna Ochała
2.6.1. Informacje ogólne
2.6.2. Uzasadnienie
2.6.3. Kryterium struktury
2.6.4. Kryterium procesu
2.6.5. Technika zabiegu

2.7. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego pacjentów z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych podczas implantacji filtra do żyły głównej dolnej
Anna Ochała
2.7.1. Informacje ogólne
2.7.2. Uzasadnienie
2.7.3. Kryterium struktury
2.7.4. Kryterium procesu
2.7.5. Technika zabiegu

2.8. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec dziecka poddanego atrioseptektomii balonowej
Anna Ochała
2.8.1. Informacje ogólne
2.8.2. Zabieg rashkinda – atrioseptostomia balonowa
2.8.3. Uzasadnienie
2.8.4. Kryterium struktury
2.8.5. Kryterium procesu
2.8.6. Technika zabiegu

2.9. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie przeznaczyniowego zamykania ubytków przegrody międzyprzedsionkowej, międzykomorowej oraz drożnych przewodów tętniczych
Anna Ochała
2.9.1. Zabieg przeznaczyniowego ubytków przegrody międzyprzedsionkowej. Informacje ogólne
2.9.2. Uzasadnienie
2.9.3. Kryterium struktury
2.9.4. Kryterium procesu
2.9.5. Technika zabiegu
2.9.6. Zabieg przeznaczyniowego zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego. Informacje ogólne
2.9.7. Uzasadnienie
2.9.8. Kryterium struktury
2.9.9. Kryterium procesu
2.9.10. Technika zabiegu

2.10. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego podczas przezcewnikowej implantacji zastawki płucnej
Anna Ochała
2.10.1. Informacje ogólne
2.10.2. Uzasadnienie
2.10.3. Kryterium struktury
2.10.4. Kryterium procesu
2.10.5. Technika zabiegu

2.11. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego zabiegowi denerwacji nerkowej
Magdalena Janusz-Jenczeń, Beata Hornik, Iwona Włodarczyk, Agnieszka Młynarska
2.11.1. Informacje ogólne
2.11.2. Uzasadnienie
2.11.3. Kryterium struktury
2.11.4. Kryterium procesu
2.11.5. Technika zabiegu

2.12. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego ablacji RF mięśnia sercowego w zaburzeniach rytmu
Eliza Szklarz
2.12.1. Informacje ogólne
2.12.2. Uzasadnienie
2.12.3. Kryterium struktury
2.12.4. Kryterium procesu

2.13. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad chorym w trakcie implantacji rozrusznika, implantacji kardiowertera-defibrylatora serca, w tym z opcją resynchronizacji
Eliza Szklarz
2.13.1. Informacje ogólne
2.13.2. Uzasadnienie
2.13.3. Kryterium struktury
2.13.4. Kryterium procesu

2.14. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego implantacji elektrody endokawitarnej do stymulacji czasowej
Eliza Szklarz
2.14.1. Informacje ogólne
2.14.3. Uzasadnienie
2.14.4. Kryterium struktury
2.14.5. Kryterium procesu

2.15. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta poddanego zabiegowi usunięcia elektrody
Eliza Szklarz
2.15.1. Informacje ogólne
2.15.2. Uzasadnienie
2.15.3. Kryterium struktury
2.15.4. Kryterium procesu

2.16. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta poddawanego biopsji mięśnia sercowego
Beata Hornik, Agnieszka Młynarska, Magdalena Janusz-Jenczeń, Iwona Włodarczyk
2.16.1. Informacje ogólne
2.16.2. Technika zabiegu
2.16.3. Uzasadnienie
2.16.4. Kryterium struktury
2.16.5. Kryterium procesu

2.17. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta poddawanego przezskórnej embolektomii i fragmentacji zatoru płucnego
Beata Hornik, Agnieszka Młynarska, Magdalena Janusz-Jenczeń, Iwona Włodarczyk
2.17.1. Informacje ogólne
2.17.2. Uzasadnienie
2.17.3. Kryterium struktury
2.17.4. Kryterium procesu

ROZDZIAŁ 3. Standardy kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegach kardiologii inwazyjnej

3.1. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po inwazyjnych zabiegach diagnostycznych
Krystyna Czapla
3.1.1. Informacje ogólne
3.1.2. Uzasadnienie
3.1.3. Kryterium struktury
3.1.4. Kryterium procesu

3.2. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po wybranych przeznaczyniowych zabiegach terapeutycznych
Krystyna Czapla
3.2.1. Informacje ogólne
3.2.3. Uzasadnienie
3.2.3. Kryterium struktury
3.2.4. Kryterium procesu

3.3. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z kontrapulsacją wewnątrzaortalną
Bożena Krymska
3.3.1. Informaje ogólne
3.3.2. Uzasadnienie
3.3.3. Kryterium struktury
3.3.4. Kryterium procesu

3.4. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z urządzeniem wspomagającym pracę serca typu Impella
Magdalena Cwynar, Piotr Jerzy Gurowiec
3.4.1. Informacje ogólne
3.4.2. Uzasadnienie
3.4.3. Kryterium struktury
3.4.3. Kryterium procesu

3.5. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z założonym introducerem naczyniowym. Procedura usunięcia introducera naczyniowego.
Barbara Stołecka, Gabriela Ptaszek, Lucyna Graf, Mariola Śleziona
3.5.1. Informacje ogólne
3.5.2. Uzasadnienie
3.5.3. Kryterium struktury
3.5.4. Kryterium procesu

3.6. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegu implantacji urządzenia stymulującego serce
Bogusława Serzysko, Renata Mroczkowska
3.6.1. Informacje ogólne
3.6.2. Uzasadnienie
3.6.3. Kryterium struktury
3.6.4. Kryterium procesu

3.7. Standard edukacji pacjenta na temat samoobserwacji i codziennego życia z urządzeniem stymulujacym serce
Bogusława Serzysko, Renata Mroczkowska
3.7.1. Informacje ogólne
3.7.2. Uzasadnienie
3.7.3. Kryterium struktury
3.7.4. Kryterium procesu

3.8. Standard opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem po interwencji kardiologicznej
Renata Mroczkowska, Bogusława Serzysko
3.8.1. Informacje ogólne
3.8.2. Uzasadnienie
3.8.3. Kryterium struktury
3.8.4. Kryterium procesu

3.9. Standard edukacji w profilaktyce zakażeń szpitalnych w kardiologii inwazyjnej
Bożena Krymska
3.9.1. Informacje ogólne
3.9.2. Uzasadnienie
3.9.3. Kryterium struktury
3.9.4. Kryterium procesu


364 strony. Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020