wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POŁOŻNICTWO ĆWICZENIA


TROSZYŃSKI M.

wydawnictwo: PZWL, 2019, wydanie III

cena netto: 118.80 Twoja cena  112,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Położnictwo

ćwiczenia

Trzecie uaktualnione i unowocześnione wydanie znanego i cenionego podręcznika dla studentów medycyny, położnych i uczących się zawodu lekarzy.

Książka od kilkunastu lat stanowi podstawową pomoc w zdobywaniu wiedzy praktycznej z prowadzenia porodu.
 
Nowe rekomendacje, wątpliwości dotyczące cięcia cesarskiego, trafna ocena sytuacji położniczej, wybór właściwego postępowania, aktualne aneksy, liczne ilustracje, tabele i zestawienia.

1.        Miednica kobieca
Budowa miednicy
Zewnętrzne narządy płciowe kobiety
     Srom i krocze
Mięśnie kanału rodnego i budowa dna miednicy
Zewnętrzne wymiary miednicy
Wymiary kanału rodnego miednicy mniejszej
Typy miednic
     Fizjologiczne odmiany miednicy kobiecej (wg Caldwella i Moloya)
     Typy miednic nieprawidłowe
Kliniczna ocena budowy miednicy kobiecej
     Ocena kształtu i wielkości główki płodu – cefalometria RTG
     Ocena niewspółmierności porodowej
Położnicza diagnostyka rentgenowska
Ocena przestrzenna miednicy na podstawoe zdjęć RTG

2.        Kardiotokografia i elektrokardiografia w czasie ciąży i porodu
Monitorowanie częstosci uderzeń serca płodu (USP)
     Podstawowa częstość uderzeń serca płodu
     Okresowe zmiany częstości uderzeń serca płodu
     Kliniczne znaczenie zmian częstości uderzeń serca płodu
Elektrokardiografia płodowa

3.        Ultrasonografia położnicza (USG)
Metoda impulsów i echa
Metoda Dopplera
Metoda ciągłej wiązki ultradźwięków
Działanie ultradźwięków na żywy organizm

4.        Płód i noworodek
Rozwój, budowa i wymiary płodu
Zagrożenie płodu w ostatnich tygodniach ciąży i w czasie porodu
     Niedotlenienie i zamartwica wewnątrzmaciczna płodu
     Uraz mechaniczny
Umieralność okołoporodowa
     Martwe urodzenia i zgony noworodków

5.        Opieka położnicza w czasie ciąży
Porady dla młodych małżeństw
Stan opieki przed- i okołoporodowej
Badanie kobiety w czasie ciąży
     Pierwsza wizyta w ciąży w poradni dla kobiet
     Obowiązki położnej w poradni dla kobiet
     Wywiad z kobietą ciężarną
     Badanie ogólne kobiety ciężarnej
     Badanie ginekologiczne
     Przyrost masy ciała w czasie ciąży
     Następne badania kontrolne
Ciąża ryzyka – ciąża specjalnej troski
Poradnictwo genetyczne i diagnostyka prenatalna

6.        Prowadzenie porodu
Przyjęcie kobiety rodzącej do szpitala – wywiad i badanie wstępne
Oznaki życia lub śmierci płodu
Przygotowanie kobiety rodzącej do porodu
Karta obserwacji porodu (partogram)
Okresy porodu
Usytuowanie płodu w macicy
Badanie zewnętrzne kobiety rodzącej
Badanie wewnętrzne kobiety rodzącej
Pozycja kobiety rodzącej w czasie porodu
Szkoła rodzenia
Psychoprofilaktyka i znieczulenie porodu
Poród rodzinny

7.        Poród w położeniu podłużnym główkowym
Ułożenia przygięciowe
     Ułożenie potylicowe przednie
                     Mechanizm porodu główki
                     Mechanizm rodzenia się barków
                     Badanie położnicze w przebiegu porodu
                     Pomoc położnicza w okresie rodzenia się płodu
                     Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu porodu w ułożeniu potylicowym przednim
     Ułożenie potylicowe tylne
                     Przebieg porodu
                     Rozpoznanie w badaniu położniczym główki ustalonej w próżni lub w cieśni
                     Nadzór i prowadzenie porodu w ułożeniu potylicowym tylnym
                     Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu porodu w ułożeniu potylicowym tylnym

8.        Poród w ułożeniach odgięciowych główki płodu
Ułożenie wierzchołkowe
                     Przebieg porodu
                     Rozpoznanie w badaniu położniczym
Ułożenie ciemieniowe
                     Przebieg porodu
                     Rozpoznanie w badaniu położniczym
Ułożenie czołowe
                     Przebieg porodu
                     Rozpoznanie w badaniu położniczym
Ułożenie twarzowe
                     Przebieg porodu
                     Rozpoznanie w badaniu położniczym
Prowadzenie porodu w ułożeniach odgięciowych

9.        Poród w innych nieprawidłowych ułożeniach główki płodu
Nieosiowe wstawianie się główki (asynklityzm)
     Asynklityzm przedni
     Asynklityzm tylny
Wysokie proste ustawienie główki
                     Mechanizm porodu
                     Badanie położnicze główki ustalonej we wchodzie
                     Postępowanie położnicze
Niskie poprzeczne ustawienie główki (zwrot niedokonany)
                     Badanie położnicze wewnętrzne
                     Postępowanie położnicze
Nadmierne zwroty główki
     Nadmierny zwrot wewnętrzny
     Nadmierny zwrot zewnętrzny

10.     Poród w położeniach miednicowych płodu
Mechanizm porodu miednicowego
     Położenie miednicowe zupełne i pośladkowe
     Przodowanie nóżek lub kolanek płodu
Rozpoznanie w badaniu położniczym

11.     Poród w położeniu poprzecznym płodu
Przebieg porodu w położeniu poprzecznym
Badanie położnicze przy położeniu poprzecznym płodu
Badanie położnicze przy położeniu poprzecznym zaniedbanym
Poród przez samoistne zwinięcie się płodu w położeniu poprzecznym

12.     Poród w przypadkach nieprawidłowej budowy miednicy
Poród w przypadku miednicy płaskiej
     Mechanizm porodu w położeniu główkowym
     Poród w przypadku miednicy ogólnie ścieśnionej

13.     Poród bliźniaczy
Badanie położnicze zewnętrzne
Prowadzenie porodu bliźniaczego
     Poród pierwszego bliźnięcia
     Poród drugiego bliźnięcia

14.     Poród z użyciem kleszczy
Budowa kleszczy
Warunki do nałożenia kleszczy
Wskazania do zabiegu kleszczowego
Technika wykonania zabiegu kleszczowego
     Technika nałożenia kleszczy
     Trakcja próbna
     Trakcja właściwa
Zabiegi kleszczowe w różnych ułożeniach główki
     Ułożenie potylicowe przednie
     Ułożenie potylicowe tylne (zwrot nieprawidłowy)
     Niskie poprzeczne ustawienie główki (zwrot niedokonany)
     Ułożenia odgięciowe

15.     Poród z użyciem próżniociągu położniczego
Budowa próżniociągu położniczego
Ogólne zasady użycia próżniociągu
Wskazania do założenia próżniociągu
Warunki do założenia próżniociągu
Technika wykonania zabiegu

16.     Pomoc ręczna przy porodzie w położeniu miednicowym płodu
Pomoc ręczna
     Pomoc ręczna według Brachta
     Wytoczenie barków sposobem Lövseta
     Sposób urodzenia barków i rączek wahaniami Műllera
     Uwolnienie rączek sposobem klasycznym
     Uwolnienie zarzuconych rączek
Sposoby rodzenia główki płodu przy położeniu miednicowym
     Rodzenie główki sposobem Veita-Smelliego
     Rodzenie główki sposobem Wieganda-Martina-Winckela
Ręczne wydobycie płodu
     Wykonanie ręcznego wydobycia płodu

17.     Obroty położnicze
Obrót zewnętrzny
     Wykonanie zabiegu
Obrót wewnętrzny (na nóżkę) przy pełnym rozwarciu
     Wykonanie obrotu
Obrót wewnętrzny na nóżkę przy niepełnym rozwarciu – Braxtona Hicksa
     Wykonanie obrotu

18.     Inne zabiegi położnicze
Poród z użyciem wziernika
Uwolnienie barku przy niewspółmierności barkowej (dystokia barkowa)
Amnioskopia
Indukcja porodu – stymulacja czynności porodowej oksytocyną
     Wstęp
     Techniki indukcji porodu z zastosowaniem syntetycznej oksytocyny
     Ogólne zasady indukcji
     Wybór metody indukcji porodu
     Stymulacja porodu
Przebicie pęcherza płodowego (amniocenteza, amniotomia)

19.     Operacje pomniejszające objętość płodu

20.     Zszycie naciętego krocza oraz innych obrażeń porodowych
Nacięcie krocza
Zszycie naciętego krocza
Zszycie pękniętej części pochwowej
Zszycie pękniętej pochwy
Zszycie pękniętego krocza

21.     Postępowanie w krwotokach położniczych
Krwotok w trzecim okresie porodu
Postępowanie przy krwawieniu powyżej 500 ml w atonii macicy
     Masaż macicy i wyciśnięcie skrzepów
     Wyciśnięcie łożyska sposobem Credégo
Ręczne oddzielenie i wydobycie łożyska
     Krwotok w okresie poporodowym
     Kontrola jamy macicy tępą łyżką
     Tamponowanie macicy
     Założenie tępych zacisków na okolice przymacicz

22.     Cięcie cesarskie
Rys historyczny
Wstęp
Opis operacji
Wskazania do cięcia cesarskiego
Warunki
Powikłania w związku z cięciem cesarskim
Podsumowanie

23.     Aneks
Robson 2001. Klasyfikacja cięć cesarskich
     System 10 grup klasyfikacji cięć cesarskich według Robsona
     Monitorowanie cięć cesarskich według klasyfikacji Robsona
                     Klasyfikacja cięć cesarskich według Robsona
Oświadczenie WHO o wskaźnikach cięć cesarskich
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Cięcie cesarskie
Stanowisko PTG
     Wskazania do cięcia cesarskiego
                     Wskazania według kryterium stopnia pilności operacji
                     Wskazania niepołożnicze
     Wskazania do cięcia cesarskiego w ciąży wielopłodowej
                     Cięcie cesarskie na drugim płodzie po porodzie pochwowym pierwszego
     Wskazania do cięcia cesarskiego w położeniu podłużnym miednicowym płodu
     Rodzaje cięć cesarskich
     Znieczulenie do cięcia cesarskiego
     Postępowanie u kobiet ciężarnych i rodzących po przebytym cięciu cesarskim
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Opieka przedporodowa w ciąży o prawidłowym przebiegu
     Poradnictwo przedkoncepcyjne
     Wizyty i badania w ciąży
                     Terminy wyznaczonych przedporodowych wizyt
                     Badania biofizyczne
                     Badania zalecane
                     Szczepienia w ciąży
     Żywienie ciężarnej i suplementacja witaminowa
     Aktywność fizyczna
     Praca zawodowa
     Podróże
     Pożycie seksualne
     Postępowanie przy objawach towarzyszących ciąży
Analiza zgonu płodu i noworodka w okresie okołoporodowym
     Schemat analizy
                     Schemat protokołu zgonu noworodka
                     Schemat protokołu martwego urodzenia
     Analiza szczegółowa martwego urodzenia/przypadku zgonu noworodka
                     Posiedzenie urazowe
                     Wnioski

294 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020