wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO MEDYCZNE I ORZECZNICTWO LEKARSKIE REPETYTORIUM


JACEK A. SARNACKA E.

wydawnictwo: PZWL, 2019, wydanie I

cena netto: 82.80 Twoja cena  78,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie

Repetytorium

Książka Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK skierowana jest do absolwentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego. Będzie również przydatna praktykującym już lekarzom i lekarzom dentystom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy z zakresu prawnych aspektów wykonywania zawodu.

Dużym walorem publikacji jest przejrzysta i klarowna prezentacja tematu oraz przedstawienie wybranych zagadnień w formie tabelarycznej i graficznej, umożliwiające poznanie prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego również osobom niemającym nawet elementarnej wiedzy prawniczej.
Należy podkreślić, że książa ta – jako jedyna pozycja na rynku wydawniczym dotycząca prawa medycznego – przedstawia najnowsze regulacje prawne sztucznej prokreacji oraz orzecznictwo lekarskie związane m.in. z rolą lekarza jako orzecznika w systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń społecznych rolników oraz emerytalnym służb mundurowych.

Publikacja jest nowością na rynku wydawniczym – uwzględniono w niej stan prawny na dzień 5 lipca 2015 r.

WYKAZ SKRÓTÓW   

 

 1. PRAWO MEDYCZNE – Emilia Sarnacka 

1.1.     Czym jest prawo medyczne?.

1.2.           Wykonywanie działalności leczniczej
1.2.1.               Wybrane pojęcia dotyczące działalności leczniczej
1.2.2.               Rodzaje działalności leczniczej
1.2.3.               Podział podmiotów leczniczych.
1.2.4.               Rejestracja podmiotów leczniczych.
1.2.6.               Warunki wypisania pacjenta 
1.2.7.               Identyfikacja pracowników i pacjentów szpitala 
1.2.8.               Kontrola Ministra Zdrowia 
1.2.9.               Nadzór nad podmiotami leczniczymi
1.2.10.               Działalność lecznicza lekarza, lekarza dentysty w formie wykonywania praktyki zawodowej.

1.3.           Dokumentacja medyczna.
1.3.1.               Rodzaje dokumentacji medycznej
1.3.2.               Zasady prowadzenia dokumentacji
1.3.3.               Oświadczenia dołączane do dokumentacji
1.3.4.               Dokumentacja szpitala 
1.3.5.               Dokumentacja lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej
1.3.6.               Dokumentacja prowadzona przez lekarza wystawiającego recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.
1.3.7.               Dokumentacja elektroniczna 

1.4.           Zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty 
1.4.1.               Definicja zawodu lekarza i lekarza dentysty 
1.4.2.               Prawo wykonywania zawodu i ograniczone prawo wykonywania zawodu.
1.4.3.               Zasady wykonywania zawodu lekarza 
1.4.4.               Ustawiczne doskonalenie zawodowe.
1.4.5.               Eksperyment medyczny 

1.5.           Wybrane prawa pacjenta.
1.5.1.               Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 
1.5.2.               Prawo pacjenta do informacji (art. 9-12 u.p.p.)
1.5.3.               Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych (art. 12a u.p.p.)
1.5.4.               Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych (art. 13–14 u.p.p.)
1.5.5.               Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych (art. 15–19 u.p.p.)
1.5.6.               Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta (art. 20–22 u.p.p.)
1.5.7.               Prawo do dokumentacji medycznej (art. 23–30a u.p.p.)
1.5.8.               Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza (art. 31–32 u.p.p.)
1.5.9.               Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 33–35 u.p.p.)
1.5.10.              Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej (art. 36–38 u.p.p.)
1.5.11.               Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie (art. 39–40 u.p.p.)

1.6.           Szczególne regulacje prawne dotyczące postępowania lekarza.
1.6.1.               Sztuczna prokreacja.
1.6.2.               Stwierdzenie zgonu i ustalenie jego przyczyn 
1.6.3.               Pobieranie, przeszczepianie komórek, tkanek i narządów  
1.6.4.               Przerywanie ciąży 
1.6.5.               Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi
1.6.6.               Obowiązki lekarza w przypadku procedur antyepidemiologicznych 
1.6.7.               Leczenie osób uzależnionych od alkoholu 

1.7.           Zadania i kompetencje samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów..
1.7.1.               Lekarz i lekarz dentysta jako zawody zaufania publicznego 
1.7.2.               Zadania izb lekarskich 
1.7.3.               Prawa i obowiązki członków samorządu lekarskiego 
1.7.4.               Organizacja i działanie organów izb lekarskich 
1.7.5.               Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów  

1.8.           Zasady wypisywania recept na leki i materiały medyczne oraz zleceń na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne.
1.8.1.               Recepty na leki refundowane a recepty na leki niepodlegające refundacji
1.8.2.               Recepty w opiece transgranicznej

1.9.               Odpowiedzialność prawna lekarza i lekarza dentysty 
1.9.1.               Rodzaje odpowiedzialności prawnej
1.9.2.               Charakterystyka odpowiedzialności cywilnej
1.9.3.               Charakterystyka odpowiedzialności karnej
1.9.4.               Charakterystyka odpowiedzialności pracowniczej

 

 2. ORZECZNICTWO LEKARSKIE – Anna Jacek 

2.1.           System ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń społecznych rolników oraz służb mundurowych.
2.2. Lekarz jako orzecznik w systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń społecznych rolników oraz służb mundurowych.

2.3.Warunki uzyskania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
2.3.1.Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
2.3.2.Okresy składkowe i nieskładkowe.

2.4. Status, organizacja i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2.5. Przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych
2.5.1. Emerytura i jej rodzaje.
2.5.2.Renta.
2.5.3. Określenie tzw. niezdolności do pracy.
2.5.4. Rodzaje rent
2.5.5. Dodatek pielęgnacyjny.
2.5.6. Zasiłek pogrzebowy.
2.5.7. Przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

2.6.Status, organizacja i funkcjonowanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
2.6.1. Wybrane pojęcia dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników..
2.6.2. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników..

2.7. Przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników..
2.7.1. Emerytura rolnicza, w tym częściowa emerytura rolnicza.
2.7.2. Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy.
2.7.3. Szkoleniowa renta rolnicza.
2.7.4. Renta rodzinna.
2.7.5. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej
2.7.6. Zasiłek chorobowy.
2.7.7. Zasiłek macierzyński
2.7.8. Zasiłek dla opiekuna.

2.8. Przyznawanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
2.8.1. Wybrane pojęcia dotyczące świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
2.8.2. Zasady i tryb przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
2.8.3. Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

2.9. Prawo do renty socjalnej oraz zasady jej przyznawania.

2.10. Lekarz jako orzecznik w systemie emerytalnym służb mundurowych.

2.11. Inne przypadki dotyczące orzekania przez lekarza.
2.11.1. Badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
2.11.2. Badania ogólne, specjalistyczne, pomocnicze i kontrolne pracowników kolejowych.
2.11.3. Przeprowadzenie badań oraz wydawanie orzeczeń w celu uzyskania zezwolenia na posiadanie broni
2.11.4. Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników oraz młodocianych.

Piśmiennictwo

234 strony, Format: 16.5x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020