wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE


KOPER A. RED.

wydawnictwo: PZWL, 2020, wydanie I

cena netto: 142.80 Twoja cena  135,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Pielęgniarstwo onkologiczne

Książka zawiera kompleksowy i profesjonalny obraz pielęgniarskiej opieki onkologicznej.

W podręczniku omówiono rolę pielęgniarki w profilaktyce i diagnostyce chorób nowotworowych oraz we wszystkich stosowanych obecnie terapiach onkologicznych, wyodrębniając przy tym procesy pielęgnacyjne przy schorzeniach podstawowych układów i narządów człowieka. W osobnym rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z opieką nad dzieckiem z nowotworem. Wiele miejsca poświęcono również opiece psychologicznej - choćby poprzez grupy wsparcia dla chorych z różnymi problemami onkologicznymi i rehabilitacji pacjenta . Ponadto poruszono problematykę opieki paliatywnej i terminalnej nad chorym oraz jego rodziną. Przybliżono też istotne działania podejmowane na rzecz rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego i zapewnienia jakości w tej dziedzinie.

Pozycja adresowana jest do studentów pielęgniarstwa i innych kierunków medycznych, a także do pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego.

1. Rozwój pielęgniarstwa onkologicznego
1.1. Terminologia i podstawy teoretyczne pielęgniarstwa onkologicznego
1.2. Rozwój pielęgniarskiej opieki onkologicznej
1.2.1. Specyfika opieki onkologicznej
1.3. Kształcenie przed- i podyplomowe
1.3.1. Literatura zawodowa pielęgniarek
1.4. Organizacje działające na rzecz rozwoju pielęgniarstwa
1.4.1. Organizacje krajowe.
1.4.2. Organizacje międzynarodowe
1.5. Organizacje udzielające pomocy pacjentom onkologicznym

2. Jakość w pielęgniarstwie onkologicznym
2.1. Genealogia, terminologia i metodyka zapewniania jakości w pielęgniarstwie
2.1.1. Aspekty oceny jakości opieki
2.2. Systemy zapewniania jakości
2.3. Działania na rzecz zapewniania jakości w pielęgniarstwie onkologicznym
2.3.1. Standaryzacja usług pielęgniarskich

3. Podstawy teoretyczne nowotworów
3.1. Terminologia i etiologia
3.1.1. Podział nowotworów
3.1.2. Etiologia
3.1.3. Fazy procesu nowotworowego
3.2. Epidemiologia nowotworów złośliwych
3.2.1. Epidemiologia nowotworów złośliwych na świecie
3.2.2. Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce w 2007 roku

4. Profilaktyka chorób nowotworowych
4.1. Profilaktyka pierwotna
4.2. Profilaktyka wtórna
4.2.1. Badania profilaktyczne
4.2.2. Badania przesiewowe
4.3. Rola pielęgniarki w profilaktyce nowotworowej

5. Opieka pielęgniarska w diagnostyce schorzeń onkologicznych
5.1. Specyfika pracy pielęgniarki
5.2. Udział pielęgniarki w diagnostyce patomorfologicznej
5.2.1. Pobieranie materiału do badania histopatologicznego
5.2.2. Postępowanie z tkankami przeznaczonymi do badania histopatologicznego
5.3. Udział pielęgniarki w diagnostyce obrazowej
5.3.1. Badania radiologiczne
5.3.2. Tomografia komputerowa
5.3.3. Rezonans magnetyczny
5.3.4. Pozytonowa tomografia emisyjna
5.3.5. Ultrasonografia
5.3.6. Badanie izotopowe
5.4. Udział pielęgniarki w diagnostyce laboratoryjnej

6. Opieka ambulatoryjna w onkologii
6.1. Specyfika opieki ambulatoryjnej
6.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece ambulatoryjnej
6.2.1. Udział w badaniach endoskopowych
6.2.2. Udział w terapii chirurgicznej
6.2.3. Zaopatrywanie ran onkologicznych

7. Opieka pielęgniarska w chirurgii onkologicznej
7.1. Specyfika opieki pielęgniarskiej w chirurgii
7.1.1. Okres przedoperacyjny
7.1.2. Okres pooperacyjny
7.1.3. Przygotowanie pacjenta do życia po leczeniu chirurgicznym
7.1.4. Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów leczonych chirurgicznie
7.2. Opieka w terapii nowotworów przewodu pokarmowego
7.2.1. Nowotwory przewodu pokarmowego
7.2.2. Opieka pielęgniarska w chirurgii onkologicznej przewodu pokarmowego
7.2.3. Opieka nad pacjentem z wyłonioną stomią w chirurgii jelita grubego
7.3. Opieka w terapii neurochirurgicznej nowotworów
7.3.1. Kliniczne aspekty procesów rozrostowych ośrodkowego układu nerwowego
7.3.2. Rola i zadania zespołu pielęgniarskiego w opiece nad chorym z procesem rozrostowym ośrodkowego układu nerwowego
7.3.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z procesem rozrostowym ośrodkowego układu nerwowego
7.4. Opieka w terapii nowotworów głowy i szyi
7.4.1. Nowotwory głowy i szyi
7.4.2. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z nowotworami głowy i szyi
7.5. Opieka w terapii raka płuca
7.5.1. Rak płuca
7.5.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem leczonym chirurgicznie
7.5.3. Opieka pielęgniarska nad chorym z założonym drenażem do jamy opłucnej
7.5.4. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z rakiem płuca
7.6. Opieka w terapii nowotworów piersi
7.6.1. Rak piersi
7.6.2. Opieka pielęgniarska nad chorą z rakiem piersi
7.6.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z rakiem piersi
7.7. Opieka w terapii nowotworów urologicznych
7.7.1. Nowotwory układu moczowego
7.7.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej u chorych z nowotworami układu moczowego
7.7.3. Rola pielęgniarki w wybranych zabiegach diagnostyczno-leczniczych
7.7.4. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z nowotworami urologicznymi
7.8. Opieka w terapii nowotworów ginekologicznych
7.8.1. Najczęściej występujące nowotwory narządów płciowych
7.8.2. Opieka pielęgniarska nad chorą z nowotworem narządów płciowych
7.8.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z nowotworami narządów płciowych
7.9. Opieka w terapii nowotworów gruczołów wewnątrzwydzielniczych
7.9.1. Nowotwory gruczołów wewnątrzwydzielniczych
7.9.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej u chorych z nowotworami gruczołów wewnątrzwydzielniczych
7.9.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych z nowotworami gruczołów wewnątrzwydzielniczych
7.10. Opieka w terapii nowotworów skóry i tkanek miękkich
7.10.1. Nowotwory skóry i tkanek miękkich
7.10.2. Opieka pielęgniarska u chorych z nowotworami skóry i tkanek miękkich
7.10.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych ze schorzeniami onkologicznymi skóry i tkanek miękkich

8. Opieka pielęgniarska w chemioterapii
8.1. Leki cytotoksyczne
8.1.1. Podział leków cytotoksycznych i ich działania niepożądane
8.1.2. Sporządzanie cytostatyków
8.2. Przygotowanie pacjenta do terapii
8.3. Pielęgnowanie chorych w trakcie terapii
8.3.1. Metody podawania leków cytotoksycznych
8.3.2. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku wystąpienia objawów ubocznych
8.4. Opieka pielęgniarska po terapii

9. Opieka pielęgniarska w radioterapii
9.1. Rola i zadania pielęgniarki w teleterapii
9.1.1. Przygotowanie pacjenta do teleterapii
9.1.2. Pielęgnowanie pacjenta podczas teleterapii
9.2. Pielęgnowanie pacjenta w brachyterapii
9.2.1. Przygotowanie pacjentki do brachyterapii cezem
9.2.2. Przygotowanie pacjenta do brachyterapii irydem
9.2.3. Pielęgnacja pacjenta podczas brachyterapii irydem
9.3. Rola i zadania pielęgniarki w łagodzeniu objawów ubocznych radioterapii
9.4. Problemy pielęgnacyjne pacjentów leczonych promieniami jonizującymi

10. Leczenie systemowe i wspomagające nowotworów złośliwych
10.1. Leczenie systemowe.
10.2. Leczenie wspomagające
10.3. Powikłania leczenia onkologicznego

11. Udział pielęgniarki w żywieniu
11.1. Żywienie enteralne i parenteralne
11.1.1. Podstawowe zasady żywienia dojelitowego
11.1.2. Podstawowe zasady żywienia pozajelitowego
11.2. Postępowanie pielęgniarskie z dostępem naczyniowym
11.3. Znaczenie opieki pielęgniarskiej w żywieniu

12. Opieka w schorzeniach układu krwiotwórczego
12.1. Choroby układu krwiotwórczego
12.1.1. Białaczki
12.1.2. Przewlekła białaczka szpikowa
12.1.3. Szpiczak mnogi
12.2. Pielęgnacja chorych z gorączką neutropeniczną
12.3. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobami rozrostowymi krwi

13. Opieka nad pacjentem z nowotworem kości
13.1. Nowotwory kości
13.1.1. Badania diagnostyczne
13.1.2. Najczęściej występujące objawy i ich leczenie
13.1.3. Metody leczenia nowotworów kości
13.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z nowotworem kości
13.2.1. Opieka pielęgniarska przed zabiegiem amputacji kończyny
13.2.2. Postępowanie pielęgniarskie po zabiegu amputacji kończyny

14. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
14.1. Wpływ hospitalizacji dziecka z chorobą nowotworową na jego zdrowie
14.1.1. Reakcja dziecka i rodziców na chorobę nowotworową
14.1.2. Reakcja dziecka i rodziców na hospitalizację
14.1.3. Negatywny wpływ hospitalizacji na rozwój dziecka
14.1.4. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na proces leczenia dziecka oraz skutki hospitalizacji
14.2. Choroby nowotworowe u dzieci
14.2.1. Diagnostyka
14.2.2. Leczenie
14.3. Specyfika opieki nad dzieckiem
14.3.1. Profilaktyka bólu u dzieci z chorobami nowotworowymi
14.3.2. Sztuka komunikacji z chorym dzieckiem
14.3.3. Problemy związane ze stosowaniem obwodowych i centralnych cewników żylnych
14.3.4. Problemy pielęgnacyjne występujące w opiece nad dzieckiem
14.4. Obsada pielęgniarska na dziecięcych oddziałach onkologicznych
14.4.1. Wyznaczniki opieki
14.4.2. Instrukcja stosowania metody

15. Opieka psychologiczna w onkologii
15.1. Problemy psychologiczne
15.2. Reakcje na chorobę nowotworową
15.2.1. Zaburzenia psychiczne u chorych na nowotwory
15.2.2. Psychospołeczne następstwa choroby nowotworowej
15.3. Wsparcie i terapia psychologiczna w psychoonkologii
15.3.1. Psychologiczne aspekty rehabilitacji chorych onkologicznie
15.3.2. Psychoterapia elementarna w pracy pielęgniarki onkologicznej

16. Rehabilitacja w onkologii
16.1. Rehabilitacja po zabiegach w obrębie głowy i szyi
16.2. Rehabilitacja w terapii nowotworów piersi
16.2.1. Ćwiczenia oddechowe
16.2.2. Ćwiczenia kończyny górnej i zapobieganie obrzękowi
16.2.3. Postępowanie po radioterapii oraz uzupełnianie ubytku
16.3. Rehabilitacja po zabiegach w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego, tkanek miękkich i kości
16.3.1. Guzy tkanek miękkich
16.3.2. Guzy kości i nowotwory przerzutowe
16.4. Rehabilitacja w terapii nowotworów płuc
16.5. Rehabilitacja po zabiegach w obrębie jamy brzusznej
16.6. Rehabilitacja w neurochirurgii
16.7. Rola i zadania pielęgniarki w rehabilitacji

17. Opieka paliatywna i terminalna
17.1. Specyfika opieki paliatywnej
17.1.1. Dylematy etyczne w opiece paliatywnej
17.1.2. Formy opieki w zależności od potrzeb i stanu chorego
17.1.3. Zasady współpracy z podstawową opieką zdrowotną
17.1.4. Interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej
17.1.5. Najczęściej występujące dolegliwości u chorych objętych opieką paliatywną
17.1.6. Ból w opiece paliatywnej
17.2. Jakość życia
17.3. Wsparcie chorego i jego rodziny

18. Rola i zadania pielęgniarki epidemiologicznej w onkologii

Skorowidz

430 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020