wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

LECZENIE OSOBISTĄ POMPĄ INSULINOWĄ


KLUPA T. SZEWCZYK A. RED.

wydawnictwo: PZWL, 2015, wydanie I

cena netto: 70.80 Twoja cena  67,26 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Leczenie osobistą pompą insulinową

Podręcznik dla pielęgniarek i położnych

Publikacja niezbędna w codziennej pracy pielęgniarek, położnych, edukatorów ds. diabetologii.

W książce uwzględniono szeroki wachlarz zagadnień dotyczących leczenia ciągłym podskórnym wlewem insuliny. Omówiono między innymi specyfikę kliniczną ostrych powikłań cukrzycy, zasady terapii żywieniowej, a także rolę tradycyjnej samokontroli i systemów ciągłego monitorowania glikemii u pacjentów stosujących osobiste pompy insulinowe. Szczególną uwagę zwrócono na edukację oraz wsparcie psychiczne dla pacjentów i ich rodzin.

1. Interpretacja badań naukowych w diabetologii ze szczególnym uwzględnieniem terapii z użyciem zaawansowanych technologii diabetologicznych - Tomasz Klupa
1.1. Wprowadzenie
1.2. Mierzalne skutki, czyli punkty końcowe badań klinicznych
1.3. Rodzaje badań klinicznych
1.3.1. Badania eksperymentalne
1.3.2. Badania obserwacyjne
1.4. Miary efektu badań klinicznych
1.5. Istotność statystyczna
1.6. Podsumowanie

2. Ciągły podskórny wlew insuliny (CPWI) - charakterystyka metody - Marta Wróbel
2.1. Specyfika leczenia ciągłym podskórnym wlewem insuliny
2.2. Zalety i wady terapii za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny
2.3. Różnice między terapią za pomocą wstrzykiwaczy a ciągłymi podskórnymi wlewami insuliny
2.4. Preparaty insulin stosowane w ciągłym podskórnym wlewie insuliny
2.5. Wskazania i przeciwwskazania do ciągłego podskórnego wlewu insuliny
2.6. Kliniczne znaczenie zastosowania osobistych pomp insulinowych w leczeniu cukrzycy u dzieci i młodzieży
2.6.1. Zalety stosowania ciągłego podskórnego wlewu insuliny u małych dzieci
2.6.2. Zalety stosowania ciągłego podskórnego wlewu insuliny u młodzieży
2.6.3. Wady stosowania ciągłego podskórnego wlewu insuliny u dzieci i młodzieży
2.7. Kliniczne znaczenie zastosowania osobistych pomp insulinowych u kobiet ciężarnych i planujących ciążę

3. Kwalifikacja osób chorych na cukrzycę do leczenia pompą insulinową - Dominika Rokicka
3.1. Kwalifikacja dzieci i młodzieży do leczenia osobistą pompą insulinową
3.2. Kwalifikacja dorosłych do leczenia osobistą pompą insulinową
3.3. Kwalifikacja kobiet ciężarnych do leczenia osobistą pompą insulinową

4. Przygotowanie pacjenta do podłączenia ciągłego podskórnego wlewu insuliny - Marta Wróbel
4.1.  Znaczenie samokontroli w leczenia ciągłym podskórnym wlewem insuliny
4.1.1. Rola samokontroli w leczenia za pomocą pomp insulinowych
4.2. Optymalizacja leczenia z wykorzystaniem urządzeń technicznych
4.2.1. Glukometry
4.2.1.1. Glukometry współpracujące z pompą insulinową
4.2.2. Programy komputerowe
4.2.2.1. Programy do archiwizacji i analizy danych z glukometru
4.2.2.2. Programy do archiwizacji i analizy danych z pompy lub sensora
4.2.2.3. Zalety programów do archiwizacji i analizy danych z pompy
4.3. Ciągłe monitorowanie glikemii

5. Opcje techniczne współczesnych osobistych pomp insulinowych - Elżbieta Podlaska
5.1. Funkcje pomp insulinowych
5.1.1. Tryby pracy pompy
5.1.2. Rodzaje bolusów
5.1.3. Zatrzymanie pompy insulinowej
5.1.4. Dawka podstawowa
5.1.5. Zestawy infuzyjne
5.1.6. Wypełnienie
5.2. Szczególne sytuacje podczas leczenie ciągłym podskórnym wlewem insuliny
5.2.1. Infolinia

6. Żywienie w czasie leczenia ciągłym podskórnym wlewem insuliny – praktyczny aspekt edukacji - Teresa  Benbenek-Klupa
6.1. Wprowadzenie
6.2. Podejście edukatora do żywienia w cukrzycy typu 1
6.3. Co pacjent chory na cukrzycę typu 1 powinien wiedzieć o żywieniu i dawkowaniu insuliny?
6.4. Jak uczyć pacjenta chorego na cukrzycę typu 1 mądrego spojrzenia na swoje nawyki żywieniowe?
6.5. Funkcje pompy ułatwiające dawkowanie insuliny okołoposiłkowej
6.5.1. Jak uczyć funkcji kalkulator bolusa?
6.5.2. Kiedy kalkulator bolusa się nie sprawdza?
6.6. Podsumowanie

7. Ostre powikłania cukrzycy wynikające ze specyfiki leczenia ciągłym podskórnym wlewem insuliny - Dominika Rokicka
7.1. Hipoglikemia w czasie leczenia ciągłym podskórnym wlewem insuliny
7.1.1. Przyczyny hipoglikemii
7.1.2. Zapobieganie hipoglikemii - możliwości wykorzystania funkcji pompy insulinowej
7.1.3. Postępowanie w czasie hipoglikemii
7.2. Hiperglikemia w czasie leczenia ciągłym podskórnym wlewem insuliny
7.2.1. Przyczyny hiperglikemii
7.2.2. Zapobieganie hipoglikemii - możliwości wykorzystania funkcji pompy insulinowej
7.2.3. Postępowanie w czasie hiperglikemii
7.2.4. Kwasica ketonowa
7.2.4.1. Postępowanie w czasie kwasicy ketonowej

8. Wskazania do odłączenia pompy insulinowej - Tomasz Klupa
8.1. Wprowadzenie
8.2. Wskazania do zaprzestania terapii za pomocą osobistej pompy insulinowej a zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
8.3. Sytuacje szczególne
8.3.1. Trwałe pogorszenie sprawności intelektualnej, upośledzenie widzenia, daleko idące pogorszenie możliwości manualnych
8.3.2. Choroba psychiczna
8.3.3. Intensywne uprawianie sportu kontaktowego
8.4. Podsumowanie

9. Psychiczne, społeczne, finansowe problemy wynikające z leczenia ciągłym podskórnym wlew insuliny - Tomasz Klupa
9.2. Leczenia ciągłym podskórnym wlew insuliny a problemy psychiczne
9.3. Leczenia ciągłym podskórnym wlew insuliny a problemy społeczne
9.4. Leczenia ciągłym podskórnym wlew insuliny a problemy finansowe

10. Szczególne sytuacje powstające podczas leczenia ciągłym podskórnym wlew insuliny - Alicja Szewczyk
10.1. Podrażnienie i infekcje skóry u chorych stosujących ciągły podskórny wlew insuliny – zasady aseptyki, objawy, postępowanie

11. Systemy ciągłego monitorowania glikemii pracujące w czasie rzeczywistym - Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz,  Andrzej Gawrecki
11.1. Wprowadzenie
11.2. Alarmy progowe hipoglikemii i hiperglikemii
11.3. Alarmy predykcyjne (przepowiadające)
11.3.1. Postępowanie pacjenta w sytuacji uruchomienia alarmu predykcyjnego niskiej wartości glikemii
11.3.2. Postępowanie pacjenta w sytuacji uruchomienia alarmu predykcyjnego wysokiej wartości glikemii
11.4. Strzałki trendu zmian glikemii

12. Retrospektywne systemy ciągłego monitorowania glikemii - Andrzej Gawrecki, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
12.1. Wprowadzenie
12.2. Przygotowanie pacjenta do korzystania z retrospektywnego ciągłego monitorowania glikemii
12.3. Zastosowanie retrospektywnego ciągłego monitorowania glikemii w poradni diabetologicznej
12.4. Podsumowanie

13. Praktyczne aspekty stosowania systemów ciągłego monitorowania glikemii - Teresa Benbenek-Klupa
13.1. Wprowadzenie
13.2. Systemu ciągłego monitorowania glikemii – najczęściej zadawane pytania
13.3. Zakładanie elektrody/nadajnika systemu ciągłego monitorowania glikemii
13.4. Edukacja chorego w zakresie ustalania parametrów alarmów systemu ciągłego monitorowana glikemii
13.4.1. Alarmy hipoglikemii i hiperglikemii (alarmy progowe)
13.4.2. Alarmy predykcyjne (wczesnego ostrzegania, przewidujące) 
13.4.3. Alarm tempa zmian
13.4.4. Hipoblokada
13.4.5. Trendy zmian glikemii
13.5. Zasady kalibracji
13.5.1. Kalibracja – co to jest i dlaczego jest potrzebna
13.5.2. Wiarygodność odczytu systemu ciągłego monitorowania glikemii
13.6. Praktyczne aspekty codziennego życia z systemem ciągłego monitorowania glikemii
13.6.1. Ciągłe monitorowanie glikemii a sport
13.6.2. Ciągłe monitorowanie glikemii a kontakt z wodą
13.6.3. Ciągłe monitorowanie glikemii a podróże samolotem
13.7. Podsumowanie

14. Ciągłe monitorowanie glikemii a samokontrola przy użyciu glukometrów - Bogdan Solnica
14.1. Glukometr – zasady działania, obsługa i potencjalne źródła błędów pomiaru
14.1.1. Zasady działania glukometru
14.1.2. Obsługa glukometru
14.1.3. Źródła błędów pomiaru
14.2. Ciągłe monitorowanie glikemii i pomiary przy użyciu glukometrów jako uzupełniające się metody monitorowania leczenia  pacjentów z cukrzycą

15. Wsparcie ze strony instytucji i organizacji pozarządowych - Alicja Szewczyk

181 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020