wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

CHOROBY ZAKAŹNE UKŁADU NERWOWEGO


LIBERSKI P.P. KOZUBSKI W. KATZ M. RED.

wydawnictwo: PZWL, 2015, wydanie I

cena netto: 214.80 Twoja cena  204,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Choroby zakaźne układu nerwowego

Nowoczesna publikacja dotycząca chorób zakaźnych układu nerwowego. Prezentuje aktualną wiedzę, obejmującą szeroki zakres zagadnień epidemiologicznych, diagnostycznych, klinicznych i terapeutycznych omawianych chorób.

Książkę przygotował zespół wybitnych specjalistów z Polski oraz pochodzących z ośrodków amerykańskich zajmujących się chorobami zakaźnymi.
Bogata ikonografia – obrazująca zarówno patologię, jak i wyniki badań neuroobrazowych w chorobach zapalnych układu nerwowego – pozwala na wnikliwe poznanie zagadnień diagnostyki neurologii klinicznej.

Publikacja adresowana do specjalistów neurologów oraz chorób zakaźnych i inwazyjnych. Będzie również przydatna dla internistów, dermatologów, immunologów klinicznych oraz specjalistów medycyny tropikalnej.

1. Choroby bakteryjne układu nerwowego
1.1. Bakteryjne zakażenia (zapalenie) opon mózgowo-rdzeniowych i inne zakażenia bakteryjne – Waleria Hryniewicz, Paweł P. Liberski, Wielisław Papierz
1.1.1. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
1.1.2. Ropień mózgu – Dariusz J. Jaskólski
1.1.3. Ropniaki wewnątrzczaszkowe – Dariusz J. Jaskólski
1.1.3. Ropniak nadtwardówkowy kanału kręgowego – Dariusz J. Jaskólski
1.2. Choroby wywołane przez prątki – Paweł P. Liberski, Wielisław Papierz
1.2.1. Gruźlica układu  nerwowego
1.2.2. Zakażenia prątkami innymi niż prątki gruźlicy
1.2.3. Trąd
1.3. Choroby wywołane przez krętki – Paweł P. Liberski, Wielisław Papierz
1.3.1. Kiła układu nerwowego (neurosyfilis)
1.3.2. Borelioza z Lyme – neuroborelioza – Michał Owecki, Jacek Juszczyk, Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Wojciech Kozubski
1.4. Zakażenia wywołane przez riketsje oraz bartonelle – Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Tomasz Chmielewski
1.4.1. Riketsjozy
1.4.2. Bartonelozy
1.5. Choroba Whipple’a – Paweł P. Liberski

2. Choroby wirusowe układu nerwowego
2.1. Wprowadzenie – Richard Yanagihara
2.2. Zakażenia herpeswirusami
2.2.1. Herpeswirusy – wprowadzenie – Vivek R. Nerurkar, Wei-Kung Wang
2.2.2. Wirus opryszczki typu 1 (ang. herpes simplex virus type 1, HSV-1) – Paweł P. Liberski, Michael Katz
2.2.3. Wirus opryszczki typu 2 (ang. herpes simplex virus type 2, HSV-2) – Paweł P. Liberski, Michael Katz
2.2.4. Wirus ospy wietrznej - półpaśca (ang. varicella-zoster virus, VZV) – Paweł P. Liberski, Michael Katz
2.2.5. Wirus herpes B – Paweł P. Liberski, Michael Katz
2.2.6. Wirus cytomegalii (cytomegalovirus, CMV) – Paweł P. Liberski, Michael Katz
2.2.7. Wirus herpes 6 i 7: herpes lymphotropic virus (human herpesvirus 6, HHV-6 – ludzki herpeswirus 6; human herpesvirus 7, HHV-7 – ludzki herpeswirus 7) – Paweł P. Liberski, Michael Katz
2.2.8. Wirus Epsteina–Barr (wirus typu 4; herpes EBV; ang. Epstein–Barr virus, EBV) – Paweł P. Liberski, Michael Katz
2.2.9. Wirus herpes-8 (HHV-8; wirus herpes powiązany z mięsakiem Kaposiego - ang. Kaposi’s sarcoma-asociated virus, KSAV; Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus (KSAH; Human Herpesvirus 8, HHV-8; ludzki herpeswirus 8) – Paweł P. Liberski, Michael Katz
2.3. Zakażenia poliomawirusami
2.3.1. Poliomawirusy - wprowadzenie – Moti Lal Chapagain
2.3.2. Postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa (ang. progressive multifocal leukoencephalopathy, PML) – Paweł P. Liberski
2.4. Zakażenia retrowirusami
2.4.1.HIV/AIDS
2.4.2. Wirus limfotropowy T-komórkowy człowieka – Lishomwa Ndhlovu, Bruce Shiramizu
2.5. Zakażenia reowirusami – Paweł P. Liberski, Michael Katz
2.5.1. Wirus gorączki kleszczowej Kolorado (ang. Colorado tick fever virus, CTF)
2.6. Zakażenia paramyksowirusami
2.6.1. Wirus odry – wprowadzenie – Makoto Takeda
2.6.2.  Odra. Podostre stwardniające zapalenie mózgu (ang. subacute sclerosing panencephalitis, SSPE) i inne choroby wywołane przez wirus odry – Paweł P. Liberski, Michael Katz, Iwona Paradowska-Stankiewicz
2.6.3. Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (świnki) – wprowadzenie – Minoru Kidokoro
2.6.4. Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (świnka) – Paweł P. Liberski, Michael Katz, Iwona Paradowska-Stankiewicz
2.6.5. Wirus Nipah – Yoshihiro Kaku
2.6.6. Zakażenie wirusem Hendra i Nipah – Paweł P. Liberski, Michael Katz, Iwona Paradowska-Stankiewicz
2.7. Zakażenia rabdowirusami
2.7.1. Wirus wścieklizny – Richard Yanagihara
2.8. Zakażenia bornawirusami
2.8.1. Choroba Borna – Richard Yanagihara
2.9. Zakażenia buniawirusami
2.9.1. Buniawirusy - wprowadzenie – Axel T. Lehrer
2.9.2. Kalifornijska grupa serologiczna (ang. California serogroup, CSG) – Paweł P. Liberski, Michael Katz
2.9.3. Wirus Doliny Rift (ang. Rift valley virus, RVV) – Paweł P. Liberski, Michael Katz
2.10. Zakażenia arenawirusami
2.10.1. Arenawirusy – Axel T. Lehrer
2.11. Zakażenia pikornawirusami
2.11.1. Wirus polio – wprowadzenie – Mukesh Kumar
2.11.2.  Zapalenie rogów przednich rdzenia (poliomyelitis, nagminne porażenie dziecięce, choroba Heinego–Medina) – Paweł P. Liberski, Michael Katz, Iwona Paradowska-Stankiewicz
2.11.3. Enterowirus 71 – Mukesh Kumar
2.11.4. Enterowirus 68 – Mukesh Kumar
2.12. Zakażenia togawirusami        
2.12.1. Zakażenia alfawirusami – Pakieli H. Kaufusi
12.2.2. Zakażenia rubiwirusami – Paweł P. Liberski, Michael Katz, Iwona Paradowska-Stankiewicz
2.13. Zakażenia flawiwirusami
2.13.1. Flawiwirusy – wprowadzenie – James Kelley, Saguna Verma
2.13.2. Zakażenia flawiwirusami  przenoszonymi przez kleszcze – Paweł P. Liberski, Michael Katz
2.13.3. Zakażenia flawiwirusami przenoszonymi przez komary – Paweł P. Liberski, Michael Katz
2.14. Zapalenia mózgu o niewyjaśnionej etiologii – Paweł P. Liberski
2.14.1. Zapalenie mózgu typu Viliuisk (ang. Viliuisk encephalitis, VE)
2.14.2. Zapalenie mózgu Rasmussena (ang. Rasmussen’s encephalitis, chronic focal encephalitis, CFE)
2.14.3. Encephalitis lethargica – Joel A. Vilensky

3. Choroby wywołane przez grzyby – Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski, Wielisław Papierz, Paweł P. Liberski
3.1. Wprowadzenie
3.2. Mukormikoza nosowo-mózgowa (mucormycosis rhinocerebralis)
3.3. Aspergiloza – grzybica kropidlakowa (aspergillosis)
3.4. Kryptokokoza (cryptococcosis)
3.5. Kandydoza (candidosis)
3.6. Leczenie grzybic

4. Choroby pasożytnicze – Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski, Paweł P. Liberski
4.1. Choroby wywołane przez pierwotniaki: neglerioza (naegleriosis), akantameboza (acanthamoebosis), balamutioza (balamuthiosis)
4.1.1. Pierwotne amebowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (ang. primary amoebic meningoencephalitis, PAM)/ziarniniakowe amebowe zapalenie mózgu (ang. granulomatous amoebic encephalitis, gae)
4.1.2. Ameboza (pełzakowica; amoebosis, entamoebosis) – amebozowy ropień mózgu (ang. amoebic abscess of cerebrum, AAC)
4.1.3. Trypanosomozy (trypanosomosis)
4.1.4. Malaria mózgowa (malaria tropica)
4.1.5. Toksoplazmoza (toxoplasmosis)
4.1.6. Babeszjoza (babesiosis)
4.2. Choroby wywołane przez helminty
4.2.1. Choroby wywołane przez płazince
4.2.2. Choroby wywołane przez obleńce (nicienie)

5. Choroby wywołane przez priony
5.1. Wprowadzenie – Charles Weissmann
5.1.1. Replikacja prionów
5.1.2. Szczepy prionów
5.1.3. Bariera gatunkowa
5.1.4. Ewolucja prionów
5.1.5. Podsumowanie
5.2. Aspekty kliniczne chorób prionowych – Richard Knight
5.2.1. Idiopatyczne choroby prionowe
5.2.2. Sporadyczna postać choroby Creutzfeldta–Jakoba (sCJD)
5.2.3. Prionopatia wrażliwa na proteazę (ang. protease sensitive prionopathy, PSPr)
5.2.4. Genetycznie uwarunkowane choroby prionowe
5.2.5. Nabyte choroby prionowe
5.3. Amyloidy i prionoidy – Paweł P. Liberski
5.3.1. Nomenklatura
5.3.2. Choroby prionowe jako paradygmat amyloidoz mózgowych
5.3.3. Amyloidy i prionoidy
5.3.4. Choroba Alzheimera i peptyd Aß
5.3.5. Polimorfizmy genu kodującego PrP a choroba Alzheimera
5.3.6. Współistnienie AD i CJD
5.3.7. ?-synukleina i choroba Parkinsona
5.3.8. Prionoidy i schizofrenia
5.3.9. p53-priony wkraczają do onkologii
5.3.10. Podsumowanie

260 stron, Format: 20.5x29.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020